Zadavatel:

 • Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
 • Havlíčkovo nábřeží 600
 • Zlín
 • 762 75
 • IČO: 27661989 DIČ: CZ27661989
 • Telefon: 577 551 111 Fax: 577 552 107
 • Datová schránka: upjeuej
 • Evidenční číslo ISVZUS: 348953
 • E-mail: bnzlin@bnzlin.cz
 • Webová adresa: www.kntb.cz
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 25.3.2013. Před tímto datem byl profil na adrese www.kntb.cz/verejne-zakazky.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Krajská nemocnice T. Bati, a. s. > Medicinální, technické a speciální plyny

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Medicinální, technické a speciální plyny
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000073
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16037
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek: Z2017-003555
Specifikace veřejné zakázky: Předměte veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku a dlouhodobý pronájem tlakových lahví.  Bližší specifikace je uvedena ve formulářií Cenová nabídka v příloze č. 1.
Druh VZ dle předmětu: dodávky
Klasifikace VZ - kód CPV:
24110000-8 Průmyslové plyny
24111500-0 Lékařské plyny
Misto plnění VZ: Zlín
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 5 500 000
Druh VZ dle hodnoty: podlimitní
Lhůta pro podání nabídek do: 11.01.2017 11:00
Datum vyhlášení VZ: 22.12.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
00011754 Linde Gas a.s. CZ 5,339,438.60 6,221,524.60 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 00011754
Název: Linde Gas a.s.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 5,339,438.60
Cena dle smlouvy s DPH: 6,221,524.60
Datum podpisu smlouvy: 1/31/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Dagmar Zerzanová
Telefon: 577 553 241
Fax: 577 552 520
Email: Dagmar.Zerzanova@bnzlin.cz

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: Obecné NP.pdf
Popis:
22.12.2016 Váňová Helena 22.12.2016 8:37:12 AM 519 KB

DOC


Název: Čestné prohlášení-vzor - příloha č. 4.doc
Popis:
22.12.2016 Váňová Helena 22.12.2016 8:36:24 AM 29 KB

DOC


Název: Kryci list - příloha č. 3.doc
Popis:
22.12.2016 Váňová Helena 22.12.2016 8:36:05 AM 48 KB

DOC


Název: Cenová nabídka - příloha č. 1.doc
Popis:
22.12.2016 Váňová Helena 22.12.2016 8:35:42 AM 73 KB

PDF


Název: Výzva vč. zadávací dokumentace.PDF
Popis:
22.12.2016 Váňová Helena 22.12.2016 8:35:13 AM 3795 KB
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

PDF


Název: Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení.pdf
Popis:
08.02.2017 Váňová Helena 08.02.2017 11:06:35 AM 720 KB
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

PDF


Název: Smlouva o pronájmu lahví.pdf
Popis:
23.08.2017 Bc.Zerzanová Dagmar 23.08.2017 7:41:00 AM 404 KB

PDF


Název: Smlouva.pdf
Popis:
01.02.2017 Váňová Helena 01.02.2017 9:15:18 AM 3954 KB