Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Dolní náměstí č. 19/47 - stavební úpravy

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Dolní náměstí č. 19/47 - stavební úpravy
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00035874
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 15148
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek: 528913
Specifikace veřejné zakázky: Na pozemku parc. č. 442 v k.ú. Olomouc - město se nachází stávající čtyřpodlažní podsklepený objekt, ve kterém se nachází v 1.NP dvě stávající prodejní provozovny – prodejna ovoce, zeleniny a květin a prodejna kuchyňských potřeb. Ve všech ostatních nadzemních podlažích byly doposud umístěny administrativní prostory úředníků města Olomouce. Ve 4. NP je částečně nevyužitý půdní prostor. Objekt je podsklepen a sklepní prostor je také bez využití. V archivu stavebního úřadu bylo zjištěno, že 2.NP zůstalo bytovým podlažím, ačkoliv bylo využíváno pro administrativní účely, 3. NP bylo překolaudováno pro administrativní účely a v části 4. NP byla provedena vestavba (nástavba) administrativních prostor. Objekt je nemovitou kulturní památkou. Ve všech těchto třech podlažích objektu (2. NP, 3. NP a 4. NP) se navrhují stavební úpravy za účelem vytvoření 13 nových bytových malometrážních jednotek. V 1. PP se tedy nenavrhují žádné stavební úpravy vyjma vedení nových rozvodů instalací. V 1. NP budou provedeny drobné úpravy související především se vstupem k bytům ve vyšších podlažích (úpravy vstupních dveří, osazení zvonkového tabla, osazení listovních schránek apod.) a úpravy pro vedení nových instalací. Ve všech dalších podlažích budou realizovány stavební práce nutné pro vznik nových bytů – bourání nevyhovujících příček, vestavby hygienického zázemí, včetně zařizovacích předmětů, vestavby bytových komor, úpravy podlahových vrstev v rozsahu dle stávajícího stavu podlah v jednotlivých místnostech, nové podlahy, sádrokartonové podhledy, osazení nových dveřních výplní a repase stávajících dveří, nové omítky stěn a stropů, osazení kuchyňských linek, osazení požárních hlásičů, nové rozvody instalací – elektřiny, plynu, vody a vytápění. Ve 4. NP bude vytvořena nová technická místnost sloužící pro centrální vytápění bytů a centrální ohřev teplé vody. Zde bude umístěna také sušárna, &u
Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45211100-0 Stavební úpravy domů
45300000-0 Stavební montážní práce
45330000-9 Instalatérské a sanitární práce
45310000-3 Elektroinstalační práce
44600000-6 "Nádrže, zásobníky a podobné nádoby
Misto plnění VZ: Olomouc Dolní náměstí
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 11 319 372
Druh VZ dle hodnoty: podlimitní
Lhůta pro podání nabídek do: 19.02.2016 09:00
Datum vyhlášení VZ: 27.01.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
01586548 JAMASTAV MORAVIA a.s. CZ 11,418,398.00 Detail
25391810 RÝMSTAV spol. s.r.o. CZ 9,826,750.00 Detail
25878778 VHH THERMONT s. r. o. CZ 9,832,500.00 Detail
27769585 PSS Přerovská stavební a. s. CZ 12,306,080.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 25391810
Název: RÝMSTAV CZ spol. s. r. o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 8,545,000.00
Cena dle smlouvy s DPH: 9,826,750.00
Datum podpisu smlouvy: 4/6/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 8,545,000.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 9,826,750.00
Z toho uhrazeno v:
Rok Uhrazená cena bez DPH Uhrazená cena s DPH
2017 8,545,000.00 9,826,750.00
Poddodavatelé:
Rok Název Země
2016 03301672 VKT stavby s.r.o. CZ

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Mgr. Jakub Kučera
Poznámka: referent oddělení veřejných zakázek, odbor investic MMOl
Telefon: 588 488 724
Email: jakub.kucera@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Otevřené řízení
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Nové uveřejnění: ANO
Ev. č. na původním profilu: P15V00035874
ID původního profilu: 348207

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

XLS


Název: Výkaz výměr [zadání].xls
Popis: Výkaz výměr k nacenění
27.01.2016 Mgr. Kučera Jakub 27.01.2016 8:50:52 AM 1681 KB

RAR


Název: PD 2. část.rar
Popis: Projektová dokumentace - 2. část
27.01.2016 Mgr. Kučera Jakub 27.01.2016 8:50:27 AM 12995 KB

RAR


Název: PD 1. část.rar
Popis: Projektová dokumentace - 1.část
27.01.2016 Mgr. Kučera Jakub 27.01.2016 8:49:56 AM 18887 KB

PDF


Název: VOP_1_3 2014_final.pdf
Popis: Všeobecné obchodní podmínky SMOl
27.01.2016 Mgr. Kučera Jakub 27.01.2016 8:17:00 AM 794 KB

PDF


Název: metodicky-pokyn-v-prace-s-el-soupisem-20140922.cs_final.pdf
Popis: Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
27.01.2016 Mgr. Kučera Jakub 27.01.2016 8:16:00 AM 3156 KB

DOC


Název: 15148_SOD Rekonstrukce Dolního náměstí_final.doc
Popis: Návrh smlouvy o dílo
27.01.2016 Mgr. Kučera Jakub 27.01.2016 8:15:00 AM 149 KB

PDF


Název: Oznámení o zakázce uveřejněný 27.1..pdf
Popis: Oznámení o zakázce
27.01.2016 Mgr. Kučera Jakub 27.01.2016 8:14:44 AM 1555 KB

DOC


Název: 15148 Seznam subdodavatelů.doc
Popis: Seznam subdodavatelů
27.01.2016 Mgr. Kučera Jakub 27.01.2016 8:08:10 AM 83 KB

DOC


Název: 15148 Seznam stavebních prací.doc
Popis: Seznam stavebních prací
27.01.2016 Mgr. Kučera Jakub 27.01.2016 8:07:38 AM 114 KB

DOC


Název: 15148 Čestné prohlášení § 53 ods. 1 písm. a - l.doc
Popis: Čestné prohlášení splnění zakl. kval. před. §53
27.01.2016 Mgr. Kučera Jakub 27.01.2016 8:07:11 AM 57 KB

DOC


Název: 15148 Seznamy dle § 68 odst. 3 písm. a - c.doc
Popis: Seznamy dle § 68
27.01.2016 Mgr. Kučera Jakub 27.01.2016 8:06:09 AM 57 KB

DOC


Název: 15148 Krycí list.doc
Popis: Krycí list
27.01.2016 Mgr. Kučera Jakub 27.01.2016 8:04:53 AM 57 KB

PDF


Název: 15148_Kvalifikační dokumentace a pokyny pro uchazeče_uveřejnění.pdf
Popis: Kvalifikační dokumentace a pokyny pro uchazeče
27.01.2016 Mgr. Kučera Jakub 27.01.2016 8:03:53 AM 14967 KB
Dodatečné informace

PDF


Název: 15148 Dodatečná informace VII..pdf
Popis: Dodatečné informace VII.
15.02.2016 Mgr. Kučera Jakub 15.02.2016 1:21:17 PM 495 KB

PDF


Název: 15148 Dodatečná informace VI..pdf
Popis: Dodatečné informace VI.
09.02.2016 Mgr. Kučera Jakub 09.02.2016 2:32:32 PM 451 KB

PDF


Název: 15148 Dodatečné informace V..pdf
Popis: Dodatečné informace V.
08.02.2016 Mgr. Kučera Jakub 08.02.2016 3:44:14 PM 430 KB

PDF


Název: 15148 Dodatečné informace IV..pdf
Popis: Dodatečné informace IV.
08.02.2016 Mgr. Kučera Jakub 08.02.2016 11:54:07 AM 410 KB

PDF


Název: 15148 Dodatečné informace III.pdf
Popis: Dodatečná info. III
08.02.2016 Mgr. Kučera Jakub 08.02.2016 7:43:38 AM 374 KB

PDF


Název: 15148 Dodatečné informace II..pdf
Popis: Dodatečné informace II.
04.02.2016 Mgr. Kučera Jakub 04.02.2016 3:53:42 PM 848 KB

PDF


Název: 15148 Dodatečné informace I..pdf
Popis: Dodatečné informace I.
03.02.2016 Mgr. Kučera Jakub 03.02.2016 11:47:12 AM 1427 KB
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

PDF


Název: 15148 Písemná zpráva zadavatele.pdf
Popis: Písemná zpráva zadavatele
08.04.2016 Mgr. Kučera Jakub 08.04.2016 11:58:06 AM 829 KB
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

PDF


Název: 15148_SOD Dolní náměstí č. 19 - stavební úpravy_zveř..pdf
Popis: SOD
07.04.2016 Mgr. Kučera Jakub 07.04.2016 8:53:18 AM 37849 KB
Seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky

PDF


Název: 15148 Záznam k skutečně uhrazené ceně + seznam subdodavatelů.pdf
Popis: Záznam k seznamu subdodavatelů
04.04.2017 Mgr. Kučera Jakub 04.04.2017 2:53:41 PM 283 KB

PDF


Název: 15148 Seznam subdodavatelů.pdf
Popis: Seznam subdodavatelů
04.04.2017 Mgr. Kučera Jakub 04.04.2017 2:31:34 PM 331 KB

PDF


Název: seznam subdodavatelu DOLNI NAMES01567320170315080020.pdf
Popis: seznam subdodavatelů
04.04.2017 Mgr. Kučera Jakub 04.04.2017 1:12:00 PM 296 KB
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

PDF


Název: 15148 Záznam k skutečně uhrazené ceně + seznam subdodavatelů.pdf
Popis: Záznam k skutečně uhrazené ceně
04.04.2017 Mgr. Kučera Jakub 04.04.2017 2:54:34 PM 283 KB

PDF


Název: 15148 Výše skutečně uhrazené ceny.pdf
Popis: Výše skutečně uhrazené ceny
04.04.2017 Mgr. Kučera Jakub 04.04.2017 2:31:00 PM 341 KB
Ostatní

DOC


Název: 15148 informace k uveřejnění.doc
Popis: Informace k uveřejnění
04.04.2017 Mgr. Kučera Jakub 04.04.2017 12:50:00 PM 49 KB

PDF


Název: 8.4.2016 Oznámení o zakázce.pdf
Popis: Oznámení o zadání zakázky VVZ
11.04.2016 Mgr. Kučera Jakub 11.04.2016 9:51:32 AM 1525 KB