Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00034340
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 15109
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek: 522510
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v komplexní rekonstrukci celého uličního prostoru ulice 1. máje včetně inženýrských sítí v délce cca. 400 m a to v rozsahu od náměstí Republiky, kde navazuje na již dokončený úsek provedené rekonstrukce ulic Denisova a Pekařská, k průčelí hotelu Palác. Jedná se o rekonstrukci všech povrchů chodníků, vozovek, vjezdů, dále o celkovou rekonstrukci tramvajové trati včetně nového řešení trolejového vedení, nové řešení veřejného osvětlení, v rámci přeložek IS bude provedena rekonstrukce kanalizace a vodovodu včetně domovních přípojek. Stavba se nachází v MPR města Olomouce.
Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45234126-5 Výstavba tramvajových tratí
45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
45234120-3 Výstavba městských drah
45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Misto plnění VZ: Ulice 1. máje, Olomouc
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 109 566 000
Druh VZ dle hodnoty: podlimitní
Lhůta pro podání nabídek do: 08.04.2016 10:00
Datum vyhlášení VZ: 02.02.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

Nejsou zadáni vybraní dodavatelé

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Pavel Mitáš
Poznámka: RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno
Telefon: 545 120 264
Fax: 545 120 210
Email: pavel.mitas@rts.cz

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zrušena
Specifikace zadávacího řízení: Otevřené řízení
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI:
Sdružení zadavatelů veřejné zakázky „Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí“
Zadavatel č. 1: Statutární město Olomouc
Sídlo: Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Právní forma: 801 – obec
Zastoupená: Mgr. Filipem Žáčkem - náměstkem primátora
IČ: 00299308
DIČ: CZ00233908
Profil zadavatele: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc
Na základě pověření ze Smlouvy o společném postupu zadavatelů vystupuje vůči třetím osobám
a
Zadavatel č. 2: Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
Sídlo: Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc
Právní forma: 121 – akciová společnost
Zastoupená: Ing. Jiřím Kropáčem, předsedou představenstva
Ladislavem Stejskalem, místopředsedou představenstva
IČ: 47676639
DIČ: CZ47676639
Profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilDPMOas
Nové uveřejnění: ANO
Ev. č. na původním profilu: P15V00034340
ID původního profilu: 348207

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Odůvodnění veřejné zakázky

DOC


Název: 15109_1.máje_Odůvodnění veřejné zakázky.doc
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 8:33:33 AM 195 KB
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

RAR


Název: 15109 Tender documentation.rar
Popis: Zadávací dokumentace v anglickém jazyku
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 9:14:46 AM 2912 KB

XLS


Název: Ulice 1. máje - SCN část SMOl (zadání).xls
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 9:06:30 AM 45 KB

XLS


Název: Ulice 1. máje - SCN část DPMO (zadání).xls
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 9:05:53 AM 37 KB

PDF


Název: Průvodní_zpráva_k_ DPS(aktualizace 2015).pdf
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 9:04:54 AM 642 KB

XLS


Název: 15109-2 - Ulice 1. máje - rekonstrukce - část DPMO [zadání].xls
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 9:03:44 AM 261 KB

XLS


Název: 15109-1 - Ulice 1. máje - rekonstrukce - část SMOL [zadání].xls
Popis: Neplatná verze dokumentu
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 9:02:23 AM 6497 KB

PDF


Název: 15109_1máje_SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky.pdf
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 9:00:07 AM 268 KB

DOC


Název: 15109_1.máje_SVAZEK 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny.doc
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 8:58:11 AM 355 KB

DOC


Název: 15109_1.máje_SVAZEK 3příloha č. 4 - Doložka bezúhonnosti (Integrity Clause).doc
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 8:54:57 AM 155 KB

DOC


Název: 15109_1.máje_SVAZEK 3příloha č. 3 - Všeobecné obchodní podmínky.doc
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 8:53:44 AM 912 KB

DOC


Název: 15109_1.máje_SVAZEK 3B - Vzor návrhu smlouvy o dílo.doc
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 8:52:38 AM 117 KB

DOC


Název: 15109_1.máje_SVAZEK 3A - Vzor návrhu smlouvy o dílo.doc
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 8:51:49 AM 264 KB

DOC


Název: 15109_1.máje_SVAZEK 2 příloha - Formulář vzdělání a kvalifikace osob.doc
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 8:50:54 AM 194 KB

DOC


Název: 15109_1.máje_SVAZEK 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek.doc
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 8:48:29 AM 191 KB

DOC


Název: 15109_1.máje_SVAZEK 2 - Kvalifikační dokumentace.doc
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 8:46:40 AM 345 KB

DOC


Název: 15109_1.máje_SVAZEK 1 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele - Osoba pro styk s veřejností.doc
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 8:42:15 AM 152 KB

DOC


Název: 15109_1.máje_SVAZEK 1 příloha - Formulář uvedení podílu subdodavatelů.doc
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 8:40:44 AM 159 KB

DOC


Název: 15109_1.máje_SVAZEK 1 příloha - Formulář krycí list nabídky.doc
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 8:39:11 AM 273 KB

DOC


Název: 15109_1.máje_SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky.doc
Popis:
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 8:37:50 AM 409 KB

RAR


Název: 15109 Projetová dokumentace.part5.rar
Popis: Projektová dokumentace
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 7:30:34 AM 23760 KB

RAR


Název: 15109 Projetová dokumentace.part4.rar
Popis: Projektová dokumentace
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 7:29:32 AM 71680 KB

RAR


Název: 15109 Projetová dokumentace.part3.rar
Popis: Projektová dokumentace
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 7:28:35 AM 71680 KB

RAR


Název: 15109 Projetová dokumentace.part2.rar
Popis: Projektová dokumentace
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 7:26:42 AM 71680 KB

RAR


Název: 15109 Projetová dokumentace.part1.rar
Popis: Projektová dokumentace
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 7:24:56 AM 71680 KB
Dodatečné informace

PDF


Název: Dodatečné informace 12.pdf
Popis: Dodatečné informace č. 12
01.04.2016 Ing. Zborník Milan 01.04.2016 11:10:38 AM 191 KB

XLS


Název: 15109-1 - Ulice 1. máje - rekonstrukce - část SMOL - DI 11.xls
Popis: Příloha dodatečných informací č. 11
29.03.2016 Ing. Zborník Milan 29.03.2016 3:31:39 PM 6371 KB

PDF


Název: Dodatečné informace 11.pdf
Popis: Dodatečné informace č. 11
29.03.2016 Ing. Zborník Milan 29.03.2016 3:29:10 PM 227 KB

PDF


Název: Dodatečné informace 10.pdf
Popis: Dodatečná informace č. 10
22.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 22.03.2016 2:32:31 PM 174 KB

PDF


Název: Dodatečné informace 9.pdf
Popis: Dodatečné informace č. 9
18.03.2016 Ing. Zborník Milan 18.03.2016 3:52:38 PM 171 KB

PDF


Název: Dodatečné informace 8.pdf
Popis: Dodatečné informace č. 8
15.03.2016 Ing. Zborník Milan 15.03.2016 12:58:36 PM 427 KB

PDF


Název: Konstrukční vrstvy TT.pdf
Popis: Příloha dodatečných informací č. 7
07.03.2016 Ing. Zborník Milan 07.03.2016 12:45:55 PM 66 KB

XLS


Název: 15109-1 - Ulice 1. máje - rekonstrukce - část SMOL - DI 7.xls
Popis: Neplatná verze_Příloha dodatečných informací č. 7
07.03.2016 Ing. Zborník Milan 07.03.2016 12:45:10 PM 6371 KB

PDF


Název: Dodatečné informace 7.pdf
Popis: Dodatečné informace č. 7
07.03.2016 Ing. Zborník Milan 07.03.2016 12:44:07 PM 257 KB

XLS


Název: 15109-1 - Ulice 1. máje - rekonstrukce - část SMOL - DI 6.xls
Popis: Neplatná verze_Příloha dodatečných informací č. 6
02.03.2016 Ing. Zborník Milan 02.03.2016 1:53:35 PM 6361 KB

PDF


Název: Dodatečné informace 6.pdf
Popis: Dodatečné informace č. 6
02.03.2016 Ing. Zborník Milan 02.03.2016 1:50:23 PM 215 KB

XLS


Název: 15109-1 - Ulice 1. máje - rekonstrukce - část SMOL - DI 5.xls
Popis: Neplatná verze _Příloha dodatečné informace č. 5
26.02.2016 Ing. Zborník Milan 26.02.2016 2:31:59 PM 6857 KB

PDF


Název: Dodatečné informace 5.pdf
Popis: Dodatečná informace č. 5
26.02.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 26.02.2016 2:31:23 PM 260 KB

XLS


Název: 15109-1 - Ulice 1. máje - rekonstrukce - část SMOL - DI 4.xls
Popis: Neplatná verze_Příloha dodatečné informace č. 4
24.02.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 24.02.2016 3:43:42 PM 6393 KB

PDF


Název: Dodatečné informace 4.pdf
Popis: Dodatečná informace č. 4
24.02.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 24.02.2016 3:43:20 PM 241 KB

XLS


Název: 15109-1 - Ulice 1. máje - rekonstrukce - část SMOL - DI 3.xls
Popis: Neplatná verze - Příloha dodatečné informace č. 3
22.02.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 22.02.2016 11:20:11 AM 6420 KB

PDF


Název: Dodatečné informace 3.pdf
Popis: Dodatečná informace č. 3
22.02.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 22.02.2016 11:19:47 AM 250 KB

PDF


Název: Sit_zádlažeb (SO101).pdf
Popis: Příloha dodatečné informace č. 2
17.02.2016 Ing. Zborník Milan 17.02.2016 9:15:59 AM 2048 KB

XLS


Název: 15109-1 - Ulice 1. máje - rekonstrukce - část SMOL - DI 2.xls
Popis: Neplatná verze_Příloha dodatečné informace č. 2
17.02.2016 Ing. Zborník Milan 17.02.2016 9:15:35 AM 6502 KB

PDF


Název: Dodatečné informace 2.pdf
Popis: Dodatečná informace č. 2
17.02.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 17.02.2016 9:14:41 AM 214 KB

XLS


Název: 15109-1 - Ulice 1. máje - rekonstrukce - část SMOL - DI 1.xls
Popis: Neplatná verze_Příloha dodatečných informací č. 1
09.02.2016 Ing. Zborník Milan 09.02.2016 2:25:19 PM 6498 KB

PDF


Název: Dodatečné informace 1.pdf
Popis:
09.02.2016 Ing. Zborník Milan 09.02.2016 2:22:46 PM 181 KB
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

PDF


Název: 15109 Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky - otevřené.pdf
Popis:
13.10.2016 Ing. Zborník Milan 13.10.2016 11:19:53 AM 144 KB
Ostatní

PDF


Název: 15109 Zrušení zadávacího řízení - uveřejněné 5.9.2016.pdf
Popis: Zrušení zadávacího řízení
06.09.2016 Ing. Zborník Milan 06.09.2016 7:04:04 AM 1547 KB

PDF


Název: 15109 Oznámení o zakázce - uveřejněné 3.2.2016.pdf
Popis: Oznámení o zakázce
03.02.2016 Ing. Zborník Milan 03.02.2016 7:49:16 AM 1555 KB

PDF


Název: 15109 Oznámení předběžných informací - uveřejněné 17.9.2015.pdf
Popis: Oznámení předběžných informací
02.02.2016 Ing. Zborník Milan 02.02.2016 2:07:07 PM 1560 KB