Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Rozárium 2 – JŘBU č. I.

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Rozárium 2 – JŘBU č. I.
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00035690
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 15142
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek: 528122
Specifikace veřejné zakázky:

Předmětem původní veřejné zakázky Rozárium 2. archivní číslo 14089 je vybudování vstupního objektu s bránou, který je napojen z ulice 17. listopadu v Olomouci schody a bezbariérovou rampou. Vstupní objekt je dřevostavba, v níž bude umístěno infocentrum. Na něj je napojena dřevěná pergola, popnutá růžemi s info panely a lavicemi. Povrch je navržen z MZK, navazující travnaté plochy jsou doplněny stromy (uzavření od kurtů). Následuje parter - stávající architektura je rehabilitována, betonové pochozí plochy jsou vyspraveny a očištěny, plochy růží jsou redukovány na úkor výsadeb trvalek a travin a trávníkových pobytových ploch. Parter je doplněn mobiliářem – velkoplošnými dřevěnými terasami. Růžové a trvalkové záhony jsou doplně-ny informačními panely, které slouží i jako noční osvětlení. V rámci parteru jsou umístěny textilní plachty kotvené v betonové pochozí ploše, které vytváří v horkém létě pohyblivý stín. Budou obnoveny vodní nádrže. Parter je dřevěným molem propojen s nově navrženým polyfunkčním herním parterem. Herní parter s povrchem z MZK je doplněn herními prvky a slouží jako plocha pro petanque. Oplocení je navrženo jako transparentní, v některých místech je oplocení popnuto popínavými rostlinami. V průběhu realizace stavby se vyskytla potřeba dodatečných stavebních prací dle § 23 odst. 7 písm. a) záko-na č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jenž splňují zákonné předpoklady pro použití zadávacího řízení ve formě jednacího řízení bez uveřejnění.


Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45000000-7 Stavební práce
Misto plnění VZ: Olomouc
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 3 987 652
Druh VZ dle hodnoty: podlimitní
Lhůta pro podání nabídek do: 19.11.2015 10:00
Datum vyhlášení VZ: 19.11.2015

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA CZ 4,825,059.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 48035599
Název: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 3,987,652.00
Cena dle smlouvy s DPH: 4,825,059.00
Datum podpisu smlouvy: 12/9/2015

Uhrazená částka celkem bez DPH: 3,987,652.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 4,825,059.00
Z toho uhrazeno v:
Rok Uhrazená cena bez DPH Uhrazená cena s DPH
2015 3,987,652.00 4,825,059.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Bc. Roman Chrenko, MMOl, odbor investic, oddělení veřejných zakázek, Palackého 1198/14, 779 11
Telefon: 588 488 726
Fax: 588 488 060
Mobil: 734 685 188
Email: roman.chrenko@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Nové uveřejnění: ANO
Ev. č. na původním profilu: P15V00035690
ID původního profilu: 348207

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

PDF


Název: 15142 písemná zpráva zadavatele_podpis.pdf
Popis: Písemná zpráva zadavatele
08.02.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 08.02.2016 2:03:26 PM 2866 KB
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

PDF


Název: Rozárium dodatek č 2_podpis.pdf
Popis: Dodatek č. 2 k SoD
08.02.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 08.02.2016 2:03:08 PM 1883 KB
Ostatní

PDF


Název: 15142 Oznámení o zadání VZ_uveřejněný.pdf
Popis: oznámení o zadání zakázky
08.02.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 08.02.2016 2:04:37 PM 1525 KB