Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZUS: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Heydukova - rekonstrukce komunikace - JŘBÚ č. I.

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Heydukova - rekonstrukce komunikace - JŘBÚ č. I.
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00035730
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 15143
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek: 528272
Specifikace veřejné zakázky:

"Předmětem veřejné zakázky -Heydukova – rekonstrukce komunikace, archivní číslo VZ 15009- byla rekonstrukce silnice III/4464 na ulici Heydukova v délce cca 160m, dále část místní komunikace ulice Peřinova v délce cca 27m a ulice U Stavu v délce cca 62m. Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajících a zřízení nových podkladních, ložných a obrusných vrstev silnice, autobusových zastávek, chodníkových ploch, parkovacího pruhu ,vjezdů a rekonstrukci veřejného osvětlení. V ulici Heydukova bude dobudována kanalizace DN300, kameninové potrubí v délce 76 m, včetně odboček pro domovní přípojky. Rekonstrukce vodovodního řadu DN150 v délce 148,4 m, včetně veřejných částí do-movních přípojek. Předmětem veřejné zakázky je stavební akce s názvem -Černovír - Heydukova - rekonstrukce komunikace- (dále také jen jako -dílo-), jenž je projekčně rozdělena na dvě části, a to na PD s názvem -Černovír-Heydukova-rekonstrukce komunikace- (dále jen -Rekonstrukce komunikace a PD s názvem -Černovír - dobudování kanalizace v ul. Heydukova- (dále jen -Dobudování kanalizace-). Část Rekonstrukce komunikace je spolufinancována statutárním městem Olomouc a Správou silnic Olomouckého kraje a k této části budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy o dílo (jedna se statutárním městem Olomouc a jedna se Správou silnic Olomouckého kraje). Část Dobudování kanalizace je plně hrazena statutárním městem Olomouc. Za účelem společného zadávání se oba zadavatelé sdružili v souladu s § 2 odst. 9 zákona a uzavřeli pro tento účel smlouvu o společném postupu. V průběhu realizace stavby se vyskytla potřeba dodatečných stavebních prací dle § 23 odst. 7 písm. a) záko-na č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jenž splňují zákonné předpoklady pro použití zadávacího řízení ve formě jednacího řízení bez uveřejnění. "


Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45000000-7 Stavební práce
Misto plnění VZ: Olomouc
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 239 290
Druh VZ dle hodnoty: podlimitní
Lhůta pro podání nabídek do: 19.11.2015 10:00
Datum vyhlášení VZ: 19.11.2015

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
45195706 H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o. CZ 289,541.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 45195706
Název: H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 239,290.00
Cena dle smlouvy s DPH: 289,541.00
Datum podpisu smlouvy: 11/30/2015

Uhrazená částka celkem bez DPH: 239,290.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 289,541.00
Z toho uhrazeno v:
Rok Uhrazená cena bez DPH Uhrazená cena s DPH
2015 239,290.00 289,541.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Bc. Roman Chrenko, MMOl, odbor investic, oddělení veřejných zakázek, Palackého 1198/14, 779 11
Telefon: 588 488 726
Fax: 588 488 060
Mobil: 734 685 188
Email: roman.chrenko@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Nové uveřejnění: ANO
Ev. č. na původním profilu: P15V00035730
ID původního profilu: 348207

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

PDF


Název: 15143 písemná zpráva zadavatele_podpis.pdf
Popis: Písemná zpráva zadavatele
08.02.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 08.02.2016 2:12:31 PM 2530 KB
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

PDF


Název: 15009_Heydukova rekonstrukce komunikace dodatek č 1_podpis.pdf
Popis: Dodatek č. 1 k SoD
08.02.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 08.02.2016 2:12:09 PM 622 KB
Seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky

PDF


Název: 15143 seznam subdodavatelů.pdf
Popis: seznam subdodavatelů
08.02.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 08.02.2016 2:13:03 PM 492 KB
Ostatní

PDF


Název: 15143 Základní informace o veřejné zakázce.pdf
Popis: Základní informace o VZ
08.02.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 08.02.2016 2:12:44 PM 125 KB