Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Dodávka a servis multifunkčních zařízení pro MMOl - ZRUŠENO

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Dodávka a servis multifunkčních zařízení pro MMOl - ZRUŠENO
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00034951
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 15028
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek: 525238
Specifikace veřejné zakázky: (1) Předmětem veřejné zakázky je nájem 14 ks multifunkčních zařízení specifikovaných v příloze č. 2 nájemní smlouvy Seznam požadovaných multifunkčních zařízení – specifikace (dále jen „MZ“). Předmětem nájmu je jejich dodávka na jednotlivá pracoviště zadavatele, umístění, instalace a uvedení do provozu, zajištění jejich plného a nepřetržitého provozu včetně kompletního servisu, monitorování stavu jednotlivých MZ, účtování tisků a zajištění souvisejících dodávek HW a služeb SW včetně všech potřebných licencí. Součástí předmětu plnění je také zaškolení odpovědných pracovníků zadavatele se zaměřením zejména na běžné užívání a provoz MZ, odstranění uvízlého papíru a obdobné stavy MZ, výměnu tonerů.
(2) Pronajata budou MZ, jejichž plná funkčnost bude zajištěna minimálně po dobu platnosti a účinnosti smluvního vztahu.
(3) Délka pronájmu bude 60 měsíců.
(4) Servis MZ zahrnuje kompletní údržbu, servis a opravy MZ včetně dodávky a výměny náhradních dílů, spotřebního materiálu a dalších činností a dodávek tak, aby byly jednotlivé MZ nepřetržitě funkční (dále jen „servis“) s výjimkou dodávky xerografického papíru. Součástí servisu není výměna toneru v MZ.
(5) Servis zajišťuje pronajímatel na své náklady. Servis zahrnuje zejména nikoliv však pouze veškerou práci techniků, náklady na dopravu, na pořízení a výměnu vadných a spotřebovaných dílů a materiálů (s výjimkou xerografického papíru), jakož i náklady na dovoz, umístění a instalaci případného náhradního MZ. Blíže viz návrh nájemní smlouvy.
Pronajímatel (uchazeč) zajistí na své náklady u nájemce dostatečnou zásobu tonerů k jednotlivým MZ tak, aby byl zajištěn jejich nepřetržitý provoz.

(6) Podmínky nájmu:
- 60 konstantních měsíčních splátek za nájem multifunkčních zařízení. V nájemném bude zahrnut servis a pojištění MZ (nájemné může být navýšeno pouze v souladu s inflační doložkou uvedenou v návrhu nájemní smlouvy);
- 60 proměnlivých měsíčních plateb, které závisí na uskutečněném počtu:
- černobílých kopií/tisků formátu A4 na jednotlivých MZ;
- černobílých kopií/tisků formátu A3 na jednotlivých MZ;
- barevných kopií/tisků formátu A4 na jednotlivých MZ;
- barevných kopií/tisků formátu A3 na jednotlivých MZ;

MZ po uplynutí 60 měsíců budou vrácena dodavateli MZ.

Poznámka:
Platba za černobílou kopii/tisk formátu A3 je rovna dvojnásobku černobílé kopii/tisku formátu A4;
Platba za barevnou kopii/tisk formátu A3 je rovna dvojnásobku barevné kopii/tisku formátu A4;
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
50313200-4 Údržba kopírovacích strojů
30121100-4 Fotokopírovací stroje
30125120-8 Tonery pro fotokopírovací stroje
Misto plnění VZ: Olomouc, jednotlivá pracoviště odborů Magistrátu města Olomouce.
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 8 750 000
Druh VZ dle hodnoty: nadlimitní
Lhůta pro podání nabídek do: 09.06.2016 10:00
Datum vyhlášení VZ: 22.03.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

Nejsou zadáni vybraní dodavatelé

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Bc. Roman Chrenko, oddělení veřejných zakázek, odbor investic, Palackého 14, Olomouc, Magistrát
Telefon: 588 488 726
Fax: 588 488 060
Mobil: 734 685 188
Email: roman.chrenko@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zrušena
Specifikace zadávacího řízení: Otevřené řízení
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: (1)Zadavatel v souladu s § 67 ZVZ požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 50.000,- Kč vč. DPH (slovy: padesát tisíc korun českých).
(2)Uchazeč poskytne jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“) nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.
(3)Jistota ve formě složení peněžní částky se skládá na účet zadavatele vedený u České spořitelny, a.s., č.ú. 6015-1801731369/0800, VS 3780441, SS 15028.
(4)Je-li jistota poskytována formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, musí být jejich platnost zajištěna nejméně po celou dobu zadávací lhůty.
(5)Uchazeč ve své nabídce předloží originál bankovní záruky či doklad o pojištění záruky, a to ve vyjímatelném obalu za krycím listem nabídky. Kopie bankovní záruky bude svázána v nabídce.
(6)Pokud uchazeč zvolí jako formu jistoty pojištění záruky, musí pojistný certifikát znít ve prospěch zadavatele a nesmí obsahovat žádné výluky.
Nové uveřejnění: ANO
Ev. č. na původním profilu: P15V00034951
ID původního profilu: 348207

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 15028 TED Oznámení o VZ_opravné č. 1.pdf
Popis: Opravné Oznámení o zakázce č. 1_TED
27.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 27.04.2016 3:21:06 PM 75 KB

PDF


Název: 15028 Opravné č. 2_Oznámení o VZ_uveřejněné 22.4.2016.pdf
Popis: Opravné Oznámení o zakázce č. 2 uveřejněné dne 22.4.2016
27.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 27.04.2016 3:20:50 PM 1553 KB

PDF


Název: 15028 TED Oznámení o VZ_opravné č. 2.pdf
Popis: Opravné Oznámení o zakázce č. 2_TED
27.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 27.04.2016 3:20:22 PM 61 KB

DOC


Název: 15028 Pokyny pro uchazeče a kvalifikační dokumentace.doc
Popis: NEPLATNÁ VERZE - WORD - Kvalifikační dokumentace a pokyny pro uchazeče včetně odůvodnění VZ
23.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 23.03.2016 8:14:00 AM 300 KB

DOC


Název: 6_subdodavatelé_15028.doc
Popis: 6. formulář subdodavatelé
23.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 23.03.2016 7:46:04 AM 80 KB

DOC


Název: 5_referenční služby_15028.doc
Popis: 5. referenční služby
23.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 23.03.2016 7:45:41 AM 90 KB

DOC


Název: 4_čestné prohlášení § 53 ods. 1_15028.doc
Popis: 4. čestné prohlášení
23.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 23.03.2016 7:45:17 AM 49 KB

DOC


Název: 3_seznamy § 68 odst.3 a_b_15028.doc
Popis: 3. seznamy
23.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 23.03.2016 7:44:56 AM 55 KB

DOC


Název: 2_krycí list 15028.doc
Popis: 2. krycí list nabídky
23.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 23.03.2016 7:44:39 AM 63 KB

XLS


Název: 1_obsah nabídky 15028.xls
Popis: 1. Obsah nabídky
23.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 23.03.2016 7:44:19 AM 19 KB

XLS


Název: příloha č. 2 smlouvy.xls
Popis: Neplatná verzce_Příloha č. 2 nájemní smlouvy
23.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 23.03.2016 7:43:24 AM 36 KB

XLS


Název: příloha č. 3 smlouvy.xls
Popis: NEPLATNÁ VERZE_Příloha č. 3 nájemní smlouvy
23.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 23.03.2016 7:43:00 AM 29 KB

XLS


Název: příloha č. 1 smlouvy.xls
Popis: Příloha č. 1 nájemní smlouvy
23.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 23.03.2016 7:42:59 AM 27 KB

DOC


Název: Nájemní smlouva MZ_final.doc
Popis: NEPLATNÁ VERZCE - Nájemní smlouva na pronájem MZ
23.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 23.03.2016 7:42:00 AM 139 KB

PDF


Název: 15028 Oznámení o zakázce_uveřejněné.pdf
Popis: NEPLATNÁ VERZE_Oznámení o zakázce - Věstník VZ
23.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 23.03.2016 7:41:00 AM 1553 KB

PDF


Název: 15028 Pokyny pro uchazeče a kvalifikační dokumentace_podpis.pdf
Popis: NEPLATNÁ VERZCE - Kvalifikační dokumentace a pokyny pro uchazeče včetně odůvodnění VZ
23.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 23.03.2016 7:41:00 AM 12329 KB
Dodatečné informace

PDF


Název: 15028 odpověď na dotaz č. 5.pdf
Popis: Odpověď na dotaz č. 5
27.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 27.04.2016 2:53:02 PM 156 KB

XLS


Název: příloha č. 3 smlouvy upravená dne 21. 4. 2016.xls
Popis: příloha odpovědi na dotaz č. 4
21.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 21.04.2016 7:58:03 AM 33 KB

XLS


Název: příloha č. 2 smlouvy upravená dne 21.4.2016.xls
Popis: příloha odpovědi na dotaz č. 4
21.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 21.04.2016 7:57:45 AM 41 KB

PDF


Název: 15028 odpověď na dotaz č. 4 a dodatečná informace.pdf
Popis: Odpověď na dotaz č. 4 a dodatečná informace
21.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 21.04.2016 7:57:19 AM 153 KB

XLS


Název: Upravená příloha č. 2 smlouvy dne 15.4.2016.xls
Popis: NEPLATNÁ VERZE_příloha č. 3 dodatečné informace č. 2,3
15.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.04.2016 11:08:00 AM 40 KB

DOC


Název: Upravená nájemní smlouva MZ dne 15. 4. 2016.doc
Popis: příloha č. 2 dodatečné informace č. 2,3
15.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.04.2016 11:07:57 AM 160 KB

PDF


Název: 15028 Upravené pokyny pro uchazeče a kvalifikační dokumentace dne 15.4.2016.pdf
Popis: příloha č. 1 dodatečné informace č. 2,3
15.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.04.2016 11:07:18 AM 273 KB

PDF


Název: 15028_odpoved_na_dotaz_c._2_3_a_dodatecna_informace_podpis.pdf
Popis: Odpověď na dotaz č. 2, 3 a dodatečná informace
15.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.04.2016 11:06:17 AM 667 KB

PDF


Název: 15028_odpoved_na_dotaz_c._1_podpis.pdf
Popis: Odpověď na dotaz č. 1
08.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 08.04.2016 9:06:18 AM 487 KB

XLS


Název: příloha č. 2 smlouvy_upraveno 8.4.2016.xls
Popis: NEPLATNÁ VERZE - příloha odpovědi na dotaz č. 1
08.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 08.04.2016 9:06:00 AM 37 KB
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

PDF


Název: 15028 písemná zpráva zadavatele_podpis.pdf
Popis: Písemná zpráva zadavatele
12.05.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 12.05.2016 7:56:25 AM 1688 KB
Ostatní

PDF


Název: 15028 Oznámení o zrušení VZ_uveřejněný.pdf
Popis: Oznámení o zrušení zakázky uveřejněné ve Věstníku VZ
04.05.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 04.05.2016 7:36:57 AM 1548 KB

PDF


Název: 15028 Oznámení o zrušení zadávacího řízení.pdf
Popis: Oznámení o zrušení zadávacího řízení
03.05.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 03.05.2016 2:17:30 PM 126 KB

PDF


Název: 15028 Oznámení o podání námitek č. 2.pdf
Popis: Oznámení o podnání námitkek a rozhodnutí o nich č. 2
26.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 26.04.2016 2:43:24 PM 165 KB

PDF


Název: 15028 Opravné_Oznámení o VZ_uveřejněné 18.4.2016.pdf
Popis: Opravné Oznámení o zakázce uveřejněné dne 18.4.2016
18.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 18.04.2016 9:32:10 AM 1553 KB

PDF


Název: 15028_Oznameni_o_podani_namitek_podpis.pdf
Popis: Oznámení uchazečů o podaní námitk a rozhodnutí o ní
15.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.04.2016 11:48:39 AM 657 KB

PDF


Název: 15028 TED Oznámení předběžných informací_uveřejněné.pdf
Popis: Oznámení předběžných informací ve Věstníku EU - TED
05.02.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 05.02.2016 8:02:56 AM 82 KB

PDF


Název: 15028 Oznámení předběžných informací_uveřejněné.pdf
Popis: Oznámení předběžných informací
05.02.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 05.02.2016 8:02:13 AM 1560 KB