Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Dodávka plynového varného kotle školní jídelna Holečkova 10, Olomouc

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Dodávka plynového varného kotle školní jídelna Holečkova 10, Olomouc
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000029
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16047
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka plynového varného kotle o objemu min. 400 litrů do školní jídelny na Fakultní základní školu a Mateřskou školu Olomouc, Holečkova 10, 779 00 Olomouc. Součástí předmětu plnění bude rovněž montáž plynového varného kotle, uvedení do provozu a proškolení jeho obsluhy. Součástí předmětu plnění dále bude: -demontáž a odstěhování stávajícího zařízení v rámci budovy. -doprava a instalace v místě plnění, jeho uvedení do řádného chodu a provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu; -dodání dokladů prokazujících kvalitu, návod k použití v českém jazyce, schválení pro užívání v EU a ČR (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě v souladu s účinnou legislativou); -bezplatné zaškolení obsluhy, včetně vystavení protokolu o tomto zaškolení); -poskytování záručního servisu v místě plnění;


Druh VZ dle předmětu: dodávky
Klasifikace VZ - kód CPV:
39314000-6 Průmyslové kuchyňské zařízení
Misto plnění VZ: Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc příspěvková organizace, Holečkova 10, 779 00 OLOMOU
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 400 000
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 30.03.2016 10:00
Datum vyhlášení VZ: 09.03.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
25267027 Zich a spol., s.r.o. CZ 340,150.00 411,582.00 Detail
27818861 GASTRO MACH, s.r.o. CZ 349,900.00 423,379.00 Detail
25821717 SEVKO PLUS, s.r.o. CZ 275,000.00 332,750.00 Detail
11567163 Jiří Ruček (SET-ES) CZ 380,000.00 459,800.00 Detail
25838580 POTRAVINOMONT s.r.o. CZ 345,000.00 417,450.00 Detail
26259630 MEGASTRO CZ, s.r.o. CZ 266,300.00 322,223.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 26259630
Název: MEGASTRO CZ, s.r.o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 266,300.00
Cena dle smlouvy s DPH: 322,223.00
Datum podpisu smlouvy: 4/7/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 266,300.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 322,223.00
Z toho uhrazeno v:
Rok Uhrazená cena bez DPH Uhrazená cena s DPH
2016 266,300.00 322,223.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Bc. Roman Chrenko, MMOl, odbor investic, oddělení veřejných zakázek, Palackého 1198/14, 779 11
Telefon: 588 488 726
Fax: 588 488 060
Mobil: 734 685 188
Email: roman.chrenko@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

DOC


Název: 3_čestné prohlášení 16047.doc
Popis: čestné prohlášení
09.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 09.03.2016 1:39:20 PM 40 KB

DOC


Název: 2_referenční zakázky 16047.doc
Popis: seznam zakázek
09.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 09.03.2016 1:39:05 PM 88 KB

DOC


Název: 1_krycí list 16047.doc
Popis: krycí list nabídky
09.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 09.03.2016 1:38:43 PM 45 KB

DOC


Název: 16047_KS Nákup kotle Holečkova_final.doc
Popis: kupní smlouva
09.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 09.03.2016 1:38:16 PM 127 KB

DOC


Název: 16047 Technické specifikace plynového varného kotle.doc
Popis: Technická specifikace kotle
09.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 09.03.2016 1:37:34 PM 72 KB

PDF


Název: 16047_Vyzva_k_podani_nabidky_podpis.pdf
Popis: Výzva k podání nabídek
09.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 09.03.2016 1:37:08 PM 1692 KB
Dodatečné informace

PDF


Název: 16047_dodatecna_informace_c._1_podpis.pdf
Popis: Dodatečná informace č. 1
21.03.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 21.03.2016 11:02:26 AM 311 KB
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

PDF


Název: 16047 KS Plynový kotel.pdf
Popis: kupní smlouva
11.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 11.04.2016 10:21:58 AM 2485 KB
Ostatní

PDF


Název: 16047_Oznameni_o_vyberu_podpis.pdf
Popis: oznámení o výběru
04.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 04.04.2016 10:41:21 AM 634 KB