Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Dodávka elektrického konvektomatu školní jídelna FZŠ Tererovo nám. 1, Olomouc

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Dodávka elektrického konvektomatu školní jídelna FZŠ Tererovo nám. 1, Olomouc
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000044
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16064
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektrického bojlerového konvektomatu do školní jídelny Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace, Olomouc, Tererovo nám. 1, PSČ 779 00. Součástí předmětu plnění dále bude: -doprava a instalace v místě plnění, jeho uvedení do řádného chodu a provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu; -dodání dokladů prokazujících kvalitu, návod k použití v českém jazyce, schválení pro užívání v EU a ČR (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě v souladu s účinnou legislativou); -bezplatné zaškolení obsluhy, včetně vystavení protokolu o tomto zaškolení); -poskytování záručního servisu v místě plnění;


Druh VZ dle předmětu: dodávky
Klasifikace VZ - kód CPV:
39314000-6 Průmyslové kuchyňské zařízení
Misto plnění VZ: Školní jídelna Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace, Olomouc, Te
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 520 661
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 20.04.2016 10:00
Datum vyhlášení VZ: 01.04.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
27488837 Multi CZ s.r.o. CZ 339,296.00 410,548.00 Detail
25838580 POTRAVINOMONT s.r.o. CZ 325,000.00 393,250.00 Detail
74845969 Jan Hanousek CZ 362,505.00 438,631.00 Detail
69739285 Gastronomická Technologie Eliáš (GTE) Pavel Eliáš CZ 327,114.00 395,808.00 Detail
01984390 MARCCRAB GASTRO CB s.r.o. CZ 389,311.00 471,066.00 Detail
26389088 A 1 KUCHYNĚ s.r.o. CZ 311,783.00 377,257.00 Detail
00676853 HOSPIMED, spol. s r.o. CZ 348,000.00 421,080.00 Detail
27818861 GASTRO MACH, s.r.o. CZ 438,771.00 530,913.00 Detail
26259630 MEGASTRO CZ, s.r.o. CZ 277,700.00 336,017.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 26259630
Název: MEGASTRO CZ, s.r.o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 277,700.00
Cena dle smlouvy s DPH: 336,017.00
Datum podpisu smlouvy: 5/17/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 277,700.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 336,017.00
Z toho uhrazeno v:
Rok Uhrazená cena bez DPH Uhrazená cena s DPH
2016 277,700.00 336,017.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Bc. Roman Chrenko, oddělení veřejných zakázek, odbor investic, Palackého 14, Olomouc, Magistrát
Telefon: 588 488 726
Fax: 588 488 060
Mobil: 734 685 188
Email: roman.chrenko@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace:

(3) Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 12. 04. 2016. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 10:00 hod. před hlavním vchodem do školní jídelny Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace, Olomouc, Tererovo nám. 1, PSČ 779 00, Olomouc. Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Pokud při prohlídce místa budou chtít zástupci dodavatelů vznášet dotazy, musí tak učinit písemnou formou na administrátora zadávacího řízení. Kontaktní osobou pro prohlídku je Alena Veselá, vedoucí školní jídelny Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace, Olomouc, telefon 737649862. Jakékoliv náklady spojené s účastí uchazeče na prohlídce místa plnění nese uchazeč.


Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

DOC


Název: 2_čestné prohlášení 16064.doc
Popis: 2. čestné prohlášení
01.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 01.04.2016 10:31:12 AM 41 KB

DOC


Název: 1_krycí list 16064.doc
Popis: 1. krycí list nabídky
01.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 01.04.2016 10:30:54 AM 46 KB

DOC


Název: 16064 Technické specifikace konvektomatu FZŠ Tererovo nám..doc
Popis: Technická specifikace konvektomatu
01.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 01.04.2016 10:30:31 AM 83 KB

DOC


Název: 16064_Konvektomat - kupní smlouva_final.doc
Popis: Smlouva
01.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 01.04.2016 10:29:20 AM 126 KB

PDF


Název: 16064_Vyzva_k_podani_nabidky_podpis.pdf
Popis: Výzva k podání nabídek
01.04.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 01.04.2016 10:28:37 AM 1671 KB
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

PDF


Název: 16064_Konvektomat ZŠ Terrerova_podep..pdf
Popis: kupní smlouva
18.05.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 18.05.2016 10:21:17 AM 2416 KB