Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Nákup plynového varného kotle do školní jídelny ZŠ Stupkova

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Nákup plynového varného kotle do školní jídelny ZŠ Stupkova
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000081
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16081
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka plynového varného kotle o objemu 400 litrů do školní jídelny na Základní školu Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace, uvedení kotle do provozu a proškolení jeho obsluhy. Součástí předmětu plnění bude rovněž demontáž a ekologická likvidace starého varného kotle a posunutí vedlejšího varného kotle a jeho opětovné připojení. Součástí předmětu plnění dále bude: - doprava a instalace v místě plnění, jeho uvedení do řádného chodu a provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu; - dodání dokladů prokazujících kvalitu, návod k použití v českém jazyce, schválení pro užívání v EU a ČR (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě v souladu s účinnou legislativou); - bezplatné zaškolení obsluhy, včetně vystavení protokolu o tomto zaškolení); - poskytování záručního servisu v místě plnění;


Druh VZ dle předmětu: dodávky
Klasifikace VZ - kód CPV:
39314000-6 Průmyslové kuchyňské zařízení
Misto plnění VZ: školní jídelna Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace, Olomouc, Stupkova 16, PS
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 400 000
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 03.06.2016 10:00
Datum vyhlášení VZ: 18.05.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
11567163 Jiří Ruček (SET-ES) CZ 265,000.00 320,650.00 Detail
27818861 GASTRO MACH, s.r.o. CZ 316,305.40 386,359.40 Detail
26259630 MEGASTRO CZ, s.r.o. CZ 259,800.00 314,358.00 Detail
25267027 Zich a spol., s.r.o. CZ 347,000.00 419,870.00 Detail
60934395 TeS, spol. s r. o. Chotěboř CZ 358,700.00 434,027.00 Detail
25821717 SEVKO PLUS, s.r.o. CZ 262,000.00 317,020.00 Detail
46969829 TERMOTECHNIKA BOHEMIA spol. s r.o. CZ 279,390.00 338,062.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 26259630
Název: MEGASTRO CZ, s.r.o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 259,800.00
Cena dle smlouvy s DPH: 314,358.00
Datum podpisu smlouvy: 6/20/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 259,800.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 314,358.00
Z toho uhrazeno v:
Rok Uhrazená cena bez DPH Uhrazená cena s DPH
2016 259,800.00 314,358.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Bc. Roman Chrenko, oddělení veřejných zakázek, odbor investic, Palackého 14, Olomouc, Magistrát
Telefon: 588 488 726
Fax: 588 488 060
Mobil: 734 685 188
Email: roman.chrenko@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace:

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 25. 05. 2016. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 11:00 hod. před hlavním vchodem do školní jídelny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace, Olomouc, Stupkova 16, PSČ 77900. Prohlídka místa plnění končí v 11:30 hodin. Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Pokud při prohlídce místa budou chtít zástupci dodavatelů vznášet dotazy, musí tak učinit písemnou formou na administrátora zadávacího řízení. Kontaktní osobou pro prohlídku je Soňa SPÁČILOVÁ, vedoucí školní jídelny, telefon, tel.: 581 111 223, email: spacilova@zs-stupkova.cz Jakékoliv náklady spojené s účastí uchazeče na prohlídce místa plnění nese uchazeč.


Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

DOC


Název: 16081 Listina účastníků prohlídky místa plnění.doc
Popis: prohlídka místa plnění
18.05.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 18.05.2016 8:36:21 AM 114 KB

DOC


Název: 2_čestné prohlášení 16081.doc
Popis: čestné prohlášení
18.05.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 18.05.2016 8:30:59 AM 107 KB

DOC


Název: 1_krycí list 16081.doc
Popis: krycí list nabídky
18.05.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 18.05.2016 8:30:46 AM 115 KB

DOC


Název: 16081 Technické specifikace plynového varného kotle.doc
Popis: Technická specifikace kotle
18.05.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 18.05.2016 8:30:29 AM 145 KB

DOC


Název: 16081_KS Nákup kotle Stupkova_final.doc
Popis: kupní smlouva
18.05.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 18.05.2016 8:30:08 AM 111 KB

PDF


Název: 16081_Vyzva_k_podani_nabidky_podpis.pdf
Popis: Výzva k podání nabídek
18.05.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 18.05.2016 8:29:30 AM 3662 KB

DOC


Název: 16081 Výzva k podání nabídky.doc
Popis: Výzva k podání nabídek - word
18.05.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 18.05.2016 8:29:14 AM 178 KB
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

PDF


Název: 16081_KS Nákup Kotle Stupkova_zveř..pdf
Popis: kupní smlouva
20.06.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 20.06.2016 2:18:42 PM 2351 KB
Ostatní

PDF


Název: 16081 Oznámení o výběru.pdf
Popis: oznámení o výběru
08.06.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 08.06.2016 3:54:16 PM 186 KB