Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Nákup elektrického varného kotle 200 l do školní jídelny ZŠ Řezníčkova

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Nákup elektrického varného kotle 200 l do školní jídelny ZŠ Řezníčkova
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000098
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16108
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektrického kotle do školní jídelny Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace. Součástí předmětu plnění bude rovněž montáž kotle, uvedení do provozu, napojení na zdroj el. energie, vody, odpadu. proškolení jeho obsluhy a demontáž a ekologická likvidace kotle stávajícího. Součástí předmětu plnění dále bude: - doprava a instalace v místě plnění, jeho uvedení do řádného chodu a provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu; - dodání dokladů prokazujících kvalitu, návod k použití v českém jazyce, schválení pro užívání v EU a ČR (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě v souladu s účinnou legislativou); - bezplatné zaškolení obsluhy, včetně vystavení protokolu o tomto zaškolení); - poskytování záručního servisu v místě plnění; Podrobnosti viz zadávací dokumentace (technická specifikace kotle, kupní smlouva).


Druh VZ dle předmětu: dodávky
Klasifikace VZ - kód CPV:
39314000-6 Průmyslové kuchyňské zařízení
Misto plnění VZ: školní jídelna Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 289 256
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 28.06.2016 10:00
Datum vyhlášení VZ: 14.06.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
16211910 PAVEL JINDRA technika pro gastronomii CZ 435,603.00 527,080.00 Detail
48397555 MAVA spol. s r.o. CZ 417,225.00 504,842.25 Detail
27818861 GASTRO MACH, s.r.o. CZ 340,115.60 411,539.60 Detail
26259630 MEGASTRO CZ, s.r.o. CZ 268,000.00 324,280.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 26259630
Název: MEGASTRO CZ, s.r.o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 268,000.00
Cena dle smlouvy s DPH: 324,280.00
Datum podpisu smlouvy: 7/12/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 268,000.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 324,280.00
Z toho uhrazeno v:
Rok Uhrazená cena bez DPH Uhrazená cena s DPH
2016 268,000.00 324,280.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Bc. Roman Chrenko, oddělení veřejných zakázek, odbor investic, Palackého 14, Olomouc, Magistrát
Telefon: 588 488 726
Fax: 588 488 060
Mobil: 734 685 188
Email: roman.chrenko@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

DOC


Název: 16108 Listina účastníků prohlídky místa plnění.doc
Popis: prohlídka místa plnění
14.06.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 14.06.2016 2:13:50 PM 64 KB

DOC


Název: 3_referenční zakázky 16108.doc
Popis: 3. referenční zakázky
14.06.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 14.06.2016 2:13:35 PM 98 KB

DOC


Název: 2_čestné prohlášení 16108.doc
Popis: 2. čestné prohlášení
14.06.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 14.06.2016 2:13:14 PM 57 KB

DOC


Název: 1_krycí list 16108.doc
Popis: 1. krycí list nabídky
14.06.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 14.06.2016 2:12:59 PM 64 KB

DOC


Název: 16108_Technické_specifikace_Nákup_el._kotle 2016 _ZŠ_Řezníčkova.doc
Popis: Technická specifikace kotle
14.06.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 14.06.2016 2:12:41 PM 86 KB

DOC


Název: 16108_KS Nákup kotle Řezníčkova_final.doc
Popis: Smlouva
14.06.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 14.06.2016 2:12:19 PM 111 KB

PDF


Název: 16108_ZS_Reznickova_Vyzva_k_podani_nabidky_podpis.pdf
Popis: Výzva k podání nabídek
14.06.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 14.06.2016 2:11:53 PM 1834 KB
Ostatní

PDF


Název: 16108 Oznámení o výběru.pdf
Popis: oznámení o výběru
29.06.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 29.06.2016 12:36:06 PM 133 KB