Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZUS: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > ČOV - rekonstrukce dmýchárny včetně rozvodny

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: ČOV - rekonstrukce dmýchárny včetně rozvodny
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000102
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16117
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek: Z2017-005846
Specifikace veřejné zakázky: Výměna strojního zařízení čistírny odpadních vod (ČOV) Olomouc včetně úpravy technologického potrubí a zařízení v elektrotechnické části, stavební úpravy a vzduchotechnika. Nedílnou součástí díla je provedení individuálních zkoušek, komplexního vyzkoušení díla včetně provedení všech atestů, revizí a měření před dokončením díla.
Druh VZ dle předmětu: dodávky
Klasifikace VZ - kód CPV:
42996000-4 Stroje pro zpracovávání odpadních vod
Misto plnění VZ: ČOV Olomouc, ulice Dolní novosadská, Olomouc
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 16 851 000
Druh VZ dle hodnoty: nadlimitní
Lhůta pro podání nabídek do: 18.04.2017 10:00
Datum vyhlášení VZ: 03.03.2017

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
00219169 ARKO TECHNOLOGY, a.s. CZ 15,935,501.00 19,281,956.21 Detail
25166077 ENVI-PUR, s.r.o. CZ 16,102,619.12 19,484,169.14 Detail
46581316 MEDMES, spol. s r. o. CZ 16,385,551.63 19,826,517.47 Detail
19010591 KUNST, spol. s r.o. CZ 16,658,870.04 20,157,232.75 Detail
00000841 TECHNOEXPORT, a.s. CZ 16,793,049.00 20,319,589.00 Detail
31619916 FERRMONT, spol. s r.o. SK 17,347,067.66 20,989,951.87 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 00219169
Název: ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 15,935,501.00
Cena dle smlouvy s DPH: 19,281,956.21
Datum podpisu smlouvy: 5/23/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Milan Zborník
Poznámka: oddělení veřejných zakázek, odbor investic Magistrátu města Olomouce
Telefon: 588 488 727
Fax: 588 488 060
Mobil: 733 140 502
Email: milan.zbornik@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Otevřené řízení

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

XLS


Název: F_COV Olomouc_dmycharny_Soupis 23.3.2017.xls
Popis: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
23.03.2017 Ing. Zborník Milan 23.03.2017 2:57:56 PM 326 KB

XLS


Název: F_COV Olomouc_dmycharny_Soupis.xls
Popis: Neplatná verze dokumentu
06.03.2017 Ing. Zborník Milan 23.03.2017 2:55:19 PM 846 KB

DOC


Název: 16117 Seznam poddodavatelů.doc
Popis: Formulář
06.03.2017 Ing. Zborník Milan 06.03.2017 10:56:48 AM 49 KB

DOC


Název: 16117 Čestné prohlášení o základní způsobilosti dle § 75 odst. 1 - vybraný dodavatel.doc
Popis: Formulář
06.03.2017 Ing. Zborník Milan 06.03.2017 10:56:06 AM 35 KB

DOC


Název: 16117 Seznam významných dodávek.doc
Popis: Formulář
06.03.2017 Ing. Zborník Milan 06.03.2017 10:55:21 AM 64 KB

DOC


Název: 16117 Technické parametry nabízeného zařízení.doc
Popis: Formulář
06.03.2017 Ing. Zborník Milan 06.03.2017 10:53:22 AM 84 KB

DOC


Název: 16117 Krycí list.doc
Popis: Formulář
06.03.2017 Ing. Zborník Milan 06.03.2017 10:52:38 AM 41 KB

ZIP


Název: 16117 Projektová dokumentace.zip
Popis: Projektová dokumentace
06.03.2017 Ing. Zborník Milan 06.03.2017 10:51:10 AM 17537 KB

PDF


Název: Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 5.0 (19.1.2017).pdf
Popis: Požadavky na zpracování nabídkové ceny
06.03.2017 Ing. Zborník Milan 06.03.2017 10:49:32 AM 529 KB

XLS


Název: 16117 Souhrnna-cenova-nabidka.xls
Popis: Souhrnná cenová nabídka
06.03.2017 Ing. Zborník Milan 06.03.2017 10:45:37 AM 34 KB

PDF


Název: Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce na provedení díla (1.10.2016).pdf
Popis: Všeobecné obchodní podmínky
06.03.2017 Ing. Zborník Milan 06.03.2017 10:43:34 AM 746 KB

DOC


Název: 16117 Smlouva o dílo.doc
Popis: Smlouva o dílo
06.03.2017 Ing. Zborník Milan 06.03.2017 10:34:07 AM 171 KB

DOC


Název: 16117 Zadávací podmínky.doc
Popis: Zadávací podmínky
06.03.2017 Ing. Zborník Milan 06.03.2017 10:33:14 AM 161 KB

PDF


Název: 16117 Zadávací podmínky.pdf
Popis: Zadávací podmínky
06.03.2017 Ing. Zborník Milan 06.03.2017 10:31:11 AM 186 KB

MHT


Název: 16117 Oznámení o zahájení zadávacího řízení - veřejné služby - uveřejněné 6.3.2017.mht
Popis: Oznámení o zahájení zadávacího řízení
06.03.2017 Ing. Zborník Milan 06.03.2017 10:29:35 AM 39 KB
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

PDF


Název: 16117 Písemná zpráva zadavatele podpis.pdf
Popis:
22.06.2017 Ing. Zborník Milan 22.06.2017 7:24:57 AM 998 KB
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

PDF


Název: Odpoved_zverejneni.pdf
Popis: Oznámení o uveřejnění smlouvy v registru smluv
22.06.2017 Ing. Zborník Milan 22.06.2017 7:22:59 AM 124 KB
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

PDF


Název: 16117 Vysvětlení zadávací dokumentace III.pdf
Popis:
04.04.2017 Ing. Zborník Milan 04.04.2017 9:15:44 AM 116 KB

PDF


Název: 16117 Vysvětlení zadávací dokumentace II.pdf
Popis:
23.03.2017 Ing. Zborník Milan 23.03.2017 2:56:39 PM 126 KB

PDF


Název: 16117 Vysvětlení zadávací dokumentace I.pdf
Popis:
21.03.2017 Ing. Zborník Milan 21.03.2017 1:01:36 PM 116 KB
Ostatní

MHT


Název: 16117 Oznámení o výsledku zadávacího řízení - veřejné služby - uveřejněné 23.6.2017.mht
Popis: Oznámení o výsledku zadávacího řízení
23.06.2017 Ing. Zborník Milan 23.06.2017 8:04:09 AM 27 KB

PDF


Název: 16117 Oznámení předběžných informací - uveřejněné 20.6.2016.pdf
Popis: Předběžné oznámení
21.06.2016 Ing. Zborník Milan 21.06.2016 8:56:53 AM 1524 KB