Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZUS: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Uveřejnění výzvy - MDO oprava části fasády v Divadelní ulici

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Uveřejnění výzvy - MDO oprava části fasády v Divadelní ulici
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000113
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16137
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava části fasády budovy Moravského divadla Olomouc. Podrobnosti předmětu plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a v závazném návrhu smlouvy o dílo.
Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45262521-9 Fasády
Misto plnění VZ: Olomouc, Divadelní ulice
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 1 300 000
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 26.07.2016 10:00
Datum vyhlášení VZ: 14.07.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 28655222
Název: Signal stav, s. r. o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 1,288,007.51
Cena dle smlouvy s DPH: 1,558,489.09
Datum podpisu smlouvy: 8/3/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 934,118.96
Uhrazená částka celkem s DPH: 1,130,283.94
Z toho uhrazeno v:
Rok Uhrazená cena bez DPH Uhrazená cena s DPH
2016 934,118.96 1,130,283.94

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Rostislav Czmero
Poznámka: Smluvní zadavatel/objednatel: Moravské divadlo Olomouc příspěvková organizace IČ 001 00 544 Sídlo: Olomouc, 77900, Olomouc, tř. Svobody 432/33 Alternativní elektronický kontakt: info@mdol.cz
Telefon: 585 500 112
Mobil: 723 255 001
Email: rostislav.czmero@mdol.cz

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz.
Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění.

Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Smluvní zadavatel/objednatel: Moravské divadlo Olomouc příspěvková organizace, IČ 001 00 544

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 16137_Vyzva k podani nabidky.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
13.07.2016 Ing. Myšková Alice 13.07.2016 3:17:51 PM 594 KB

ZIP


Název: 16137_priloha 3 projektova dokumentace.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
13.07.2016 Ing. Myšková Alice 13.07.2016 3:17:33 PM 926 KB

ZIP


Název: 16137_priloha 1 rozpočet.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
13.07.2016 Ing. Myšková Alice 13.07.2016 3:17:15 PM 139 KB

ZIP


Název: 16137_priloha 2 navrh SoD, VOP.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
13.07.2016 Ing. Myšková Alice 13.07.2016 3:16:53 PM 387 KB