Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Dodávka plynového varného kotle školní jídelna Rožňavská 21, Olomouc

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Dodávka plynového varného kotle školní jídelna Rožňavská 21, Olomouc
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000124
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16133
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka plynového varného kotle o objemu od min. 280 litrů včetně do maximálně 300 litrů včetně dle Technické specifikace plynového varného kotle do školní jídelny Fakultní základní školy dr. Milady Horákové a Mateřské školy Olomouc, Rožňavská 21, příspěvkové organizace, Olomouc, Rožňavská 21, PSČ 77900, IČ 70234001. Součástí předmětu plnění dále bude mimo jiné: -doprava a instalace v místě plnění, jeho uvedení do řádného chodu a provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu; -montáž kotle a jeho napojení na plyn, elektřinu, vodu, odpad apod.; -dodání dokladů prokazujících kvalitu, návod k použití v českém jazyce, schválení pro užívání v EU a ČR (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě v souladu s účinnou legislativou); -bezplatné zaškolení obsluhy, včetně vystavení protokolu o tomto zaškolení); -poskytování záručního servisu v místě plnění; -demontáž a ekologická likvidace původního vadného kotle;


Druh VZ dle předmětu: dodávky
Klasifikace VZ - kód CPV:
39314000-6 Průmyslové kuchyňské zařízení
Misto plnění VZ: školní jídelna Fakultní základní školy dr. Milady Horákové a Mateřské školy Olomouc, Rožňavská 21, p
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 400 000
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 17.08.2016 10:00
Datum vyhlášení VZ: 03.08.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
26259630 MEGASTRO CZ, s.r.o. CZ 226,000.00 273,460.00 Detail
25267027 Zich a spol., s.r.o. CZ 131,000.00 158,510.00 Detail
26929660 MALÁČ s.r.o. CZ 180,000.00 217,800.00 Detail
26782286 LAKAR GAMA s.r.o. CZ 129,900.00 157,179.00 Detail
74845969 Jan Hanousek CZ 240,400.00 290,884.00 Detail
25821717 SEVKO PLUS, s.r.o. CZ 221,449.00 267,953.29 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 26259630
Název: MEGASTRO CZ, s.r.o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 226,000.00
Cena dle smlouvy s DPH: 273,460.00
Datum podpisu smlouvy: 9/14/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 226,000.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 273,460.00
Z toho uhrazeno v:
Rok Uhrazená cena bez DPH Uhrazená cena s DPH
2016 226,000.00 273,460.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Bc. Roman Chrenko, oddělení veřejných zakázek, odbor investic, Palackého 14, Olomouc, Magistrát
Telefon: 588 488 726
Fax: 588 488 060
Mobil: 734 685 188
Email: roman.chrenko@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

DOC


Název: 16133 Listina účastníků prohlídky místa plnění.doc
Popis: prohlídka místa plnění
03.08.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 03.08.2016 1:27:26 PM 64 KB

DOC


Název: 2_čestné prohlášení 16133.doc
Popis: čestné prohlášení
03.08.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 03.08.2016 1:27:10 PM 58 KB

DOC


Název: 1_krycí list 16133.doc
Popis: krycí list nabídky
03.08.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 03.08.2016 1:26:57 PM 64 KB

DOC


Název: 16133_KS Nákup plynového kotle Rožňavská_final.doc
Popis: kupní smlouva
03.08.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 03.08.2016 1:26:40 PM 118 KB

DOC


Název: 16133 Technické specifikace kotle ZŠ Rožňavská (2).doc
Popis: Technická specifikace kotle
03.08.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 03.08.2016 1:26:25 PM 107 KB

DOC


Název: 16133 Výzva k podání nabídky.doc
Popis: Výzva k podání nabídek - word
03.08.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 03.08.2016 1:25:56 PM 127 KB

PDF


Název: 16133_Vyzva_k_podani_nabidky_podpis.pdf
Popis: Výzva k podání nabídek
03.08.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 03.08.2016 1:25:41 PM 1729 KB
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

PDF


Název: 16133 Kupní smlouva ICOS PGN IG 280.pdf
Popis: kupní smlouva
16.09.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 16.09.2016 8:58:02 AM 2611 KB
Ostatní

PDF


Název: 16133 Oznámení o výběru.pdf
Popis: oznámení o výběru
02.09.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 02.09.2016 12:53:44 PM 158 KB