Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZUS: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Svornosti - předávací stanice, demolice

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Svornosti - předávací stanice, demolice
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000127
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16142
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem VZ je bourání obdélníkového, jednopodlažního objektu (dříve sloužil jako výměníková stanice), který je ze 2/3 zapuštěný pod úroveň terénu a pochozí část nad terénem o ploše cca 78 m² je vydlážděna betonovými dlaždicemi a opatřena ocelovým zábradlím. Obvodové stěny a strop jsou cihelné, schodiště, sloupy, podlaha, průvlaky a základy betonové. Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě, které budou před započetím bouracích prací odpojeny, toto odpojení řeší zadavatel samostatnou zakázkou. Před bouráním bude provedeno kácení dřevin v bezprostřední blízkosti objektu. Veškerá stavební suť bude odvezena. Uvolněný objem podzemní části stavby bude vyplněn dovezenou zeminou, s postupným zhutňováním po každé vrstvě cca 50cm. Na upravenou pláň bude položena vrstva ornice o mocnosti 200mm tak, aby byla doplněná plocha srovnána do jedné roviny s původním okolním terénem a bude provedeno osetí plochy trávou.
Druh VZ dle předmětu:
Klasifikace VZ - kód CPV:
45110000-1 Demolice a zemní práce
Misto plnění VZ: Třída Svornosti 878/38a, Olomouc, p.č. 1107, k.ú. Nová Ulice
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 766 450
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 25.08.2016 10:00
Datum vyhlášení VZ: 09.08.2016

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Hana Lucká
Telefon: 588 488 721
Mobil: 733 163 783
Email: hana.lucka@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zveřejněna - vyhlášena
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Doplňující informace: Zadávací řízení proběhne formou elektronické poptávky v systému PROebiz. Bližší informace o elektronické poptávce uchazeči naleznou ve výzvě k podání nabídek a na adrese: https://olomouc.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Žádné dokumenty