Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZUS: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Lošov, Pod Hvězdárnou – rekonstrukce komunikace

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Lošov, Pod Hvězdárnou – rekonstrukce komunikace
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000129
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16140
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění jsou stavební úpravy (rekonstrukce) místní komunikace v Olomouci, v ulici Pod Hvězdárnou, která se nachází v městské části Lošov, a je situována mezi ulicemi Koperníkova a Josefa Sienela.
Komunikace ulice je v havarijním stavu, živičný povrch nese stopy po pokládkách inženýrských sítí. Stávající inženýrské sítě vodovodu, kanalizace a plynovodu vedou v komunikaci, kabely veřejného osvětlení a nízkého napětí částečně v zeleném pásu, částečně v komunikaci.
Hlavní stavební objekt (SO 101) zahrnuje veškeré práce související s rekonstrukcí komunikace v délce 47,02 m a její odvodnění. Dalšími objekty jsou: SO 301 – vodovod v délce 50 m, SO 302 – jednotná kanalizace v délce 50 m, SO 401 – veřejné osvětlení – 2 ks svítidel a jejich napojení.
Zhotovitel při výkonu své činnosti zajistí možnost přístupu vozidel/členů Integrovaného záchranného systému do této lokality, zohlední možnost přístupu k nemovitostem nacházejícím se v této ulici.
Podrobnosti předmětu plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a v závazném návrhu smlouvy o dílo pro stavbu.
Zadávací řízení je vedeno formou elektronického poptávkového řízení. Přičemž na profilu zadavatele/Vyhlašovatele jsou informace pouze uveřejňovány. Veškeré úkony jsou prováděny elektronicky prostřednictvím eAukční síně. (Dále také jen "systém PROebiz") Jedná se o výběrové řízení, kde uchazeč elektronicky vloží požadovaná data do eAukční síně, následně však již nebude probíhat e-aukce! Vložená nabídka je konečná. Pravidla poptávkového řízení a návod na obsluhu v systému PROebiz je možné získat přímo na aukčním portále, viz URL: http://proebiz.com/podpora. Od 17.08.2016 12:00 bude zpřístupněn internetový portál pro zadání Vaší nabídky. Vaši nabídku můžete zadávat do 31.08.2016 08:00.
Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45233123-7 Výstavba vedlejších komunikací
Misto plnění VZ: Olomouc, k. ú. Lošov, parc. č. 235, 238, 650
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 1 842 000
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 31.08.2016 08:00
Datum vyhlášení VZ: 17.08.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

Nejsou zadáni vybraní dodavatelé

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Alice Myšková
Poznámka: MMOl - OI - OVZ
Telefon: 588 488 728
Email: alice.myskova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zrušena
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Doplňující informace: Zadávací řízení zrušeno z důvodu nepodání žádné nabídky.

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 16140_Výzva k účasti v poptávce.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
17.08.2016 Ing. Myšková Alice 17.08.2016 8:16:01 AM 4104 KB

XLS


Název: 16140_priloha Soupis prací Položkový rozpočet.xls
Popis: Předmět veřejné zakázky
17.08.2016 Ing. Myšková Alice 17.08.2016 8:15:30 AM 915 KB

DOC


Název: 16140_priloha SoD.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.08.2016 Ing. Myšková Alice 16.08.2016 9:13:49 AM 216 KB

DOC


Název: 16140_priloha Kryci list.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.08.2016 Ing. Myšková Alice 16.08.2016 9:13:13 AM 45 KB

ZIP


Název: 16140_priloha PD.zip
Popis: Předmět plnění SoD
12.08.2016 Ing. Myšková Alice 12.08.2016 11:02:41 AM 21491 KB

XLS


Název: 16140_priloha Souhrnná cenová nabídka.xls
Popis: Předmět plnění SoD
12.08.2016 Ing. Myšková Alice 12.08.2016 11:02:08 AM 34 KB

PDF


Název: 16140_priloha SoD_Vseobecne obchodni podminky_20140301.pdf
Popis: součást nabídky
12.08.2016 Ing. Myšková Alice 12.08.2016 11:00:50 AM 780 KB

PDF


Název: 16140_priloha Metodicky pokyn prace s el soupisem_20160601.pdf
Popis: Metodika
12.08.2016 Ing. Myšková Alice 12.08.2016 10:59:44 AM 654 KB
Dodatečné informace

PDF


Název: 16140_DI 1.pdf
Popis: Profesní způsobilost
25.08.2016 Ing. Myšková Alice 25.08.2016 11:46:23 AM 161 KB
Ostatní

PDF


Název: 16140_Základní informace zrušení ZŘ.pdf
Popis: Základní informace k zadávacímu řízení této VZMR
07.09.2016 Ing. Myšková Alice 07.09.2016 4:35:46 PM 116 KB

DOC


Název: 16140_priloha Prehled dokumentace.doc
Popis: Podklad
17.08.2016 Ing. Myšková Alice 17.08.2016 8:18:29 AM 113 KB