Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZUS: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Územní studie veřejných prostranství v MPR Olomouc „Náměstí Republiky – Křížkovského – Mariánská – Akademická - Wurmova“

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Územní studie veřejných prostranství v MPR Olomouc „Náměstí Republiky – Křížkovského – Mariánská – Akademická - Wurmova“
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000130
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16055
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění je zpracování územní studie veřejných prostranství v MPR Olomouc „Náměstí Republiky – Křížkovského – Mariánská – Akademická - Wurmova“v souladu s požadavky obecně závazných předpisů a technických norem (jedná se zejména o zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) a v souladu se zadáním územní studie.

Aktuální podnět pro zpracování územní studie veřejných prostranství byl vyvolán připravovanou rekonstruk-cí vodovodního řádu a kanalizace v dané lokalitě. Také povrchy vozovek a chodníků jsou v části dané lokali-ty v nevyhovujícím stavu a zvláště chybí dopracování konceptu navázání lokality na postupně realizovanou komunikační osu městského centra od ulice 8. května po ulici 1. máje.

Cílem územní studie veřejného prostranství „Náměstí Republiky – Křížkovského – Mariánská- Akademická – Wurmova“ je prověřit možné úpravy těchto veřejných prostranství, včetně možných variant a nalezení op-timálního řešení odpovídajícího významu jednotlivých veřejných prostranství v rámci řešeného území s dů-razem na zlepšení podmínek pro pěší. Zpracování územní studie veřejných prostranství bude probíhat ve dvou fázích.

Uzemní studie veřejných prostranství bude zpracována v souladu se zadáním územní studie (příloha zadávací dokumentace).
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71400000-2 Územní plánování a architektura krajiny
71320000-7 Technické projektování
Misto plnění VZ: sídlo zadavatele
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: podlimitní
Lhůta pro podání nabídek do: 13.09.2016 09:00
Datum vyhlášení VZ: 19.08.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

Nejsou zadáni vybraní dodavatelé

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Mgr. Miroslav Pizur
Telefon: 588 488 729
Email: miroslav.pizur@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zrušena
Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Doplňující informace: Zpracování územní studie veřejných prostranství bude probíhat ve dvou fázích. V první fázi se stanoví zá-kladní urbanistický koncept celého kontinua veřejných prostranství a v druhé fázi se podrobně vyřeší jednot-livá prostranství, včetně detailů parteru a návazností na okolní objekty, to vše s akcentem na řešení náměstí Republiky a vazby na již zpracovaná veřejná prostranství.

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

DOC


Název: 16055-příloha č.1 zad.dok. - klíčový odborníci.doc
Popis:
19.08.2016 Mgr. Pizur Miroslav 19.08.2016 10:51:40 AM 95 KB

DOC


Název: 16055_SoD.doc
Popis:
19.08.2016 Mgr. Pizur Miroslav 19.08.2016 10:51:31 AM 3147 KB

DOC


Název: 16055_formulář subdodavatelé.doc
Popis:
19.08.2016 Mgr. Pizur Miroslav 19.08.2016 10:51:17 AM 76 KB

DOC


Název: 16055 Seznamy dle § 68 odst.3 a), b).doc
Popis:
19.08.2016 Mgr. Pizur Miroslav 19.08.2016 10:50:50 AM 54 KB

DOC


Název: 16055 Krycí list.doc
Popis:
19.08.2016 Mgr. Pizur Miroslav 19.08.2016 10:49:06 AM 56 KB

DOC


Název: 16055 ČP § 53 ods.1 písm. c) až e), g) a i) až l).doc
Popis:
19.08.2016 Mgr. Pizur Miroslav 19.08.2016 10:48:51 AM 45 KB

PDF


Název: 16055 zadavaci dokumentace_v5.pdf
Popis:
19.08.2016 Mgr. Pizur Miroslav 19.08.2016 10:48:37 AM 6127 KB

PDF


Název: 16055 Výzva k podání nabídky_v3.pdf
Popis:
19.08.2016 Mgr. Pizur Miroslav 19.08.2016 10:48:21 AM 951 KB
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

PDF


Název: 16055 Písemná zpráva zadavatele_pod.pdf
Popis:
06.01.2017 Mgr. Pizur Miroslav 06.01.2017 10:46:00 AM 1166 KB