Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZUS: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Uveřejnění výzvy - Arbesova - chodník

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Uveřejnění výzvy - Arbesova - chodník
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000137
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16161
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace k vybudování chodníku na ulici Arbesova v Olomouci. Součástí bude řešení veřejného osvětlení a předpokládaných přeložek inženýrstvích sítí. Součástí plnění je i související inženýrská činnost. Včetně projednání dokumentace se správci inženýrských sítí, a dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Povinným kvalifikačním předpokladem pro možnost účasti v zadávacím řízení je mimo jiné autorizace v oboru dopravní stavby.
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71320000-7 Technické projektování
Misto plnění VZ: Olomouc, k. ú. Slavonín
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 20.09.2016 12:00
Datum vyhlášení VZ: 05.09.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 45186677
Název: Ing. Petr Doležel
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 232,900.00
Cena dle smlouvy s DPH: 281,809.00
Datum podpisu smlouvy: 10/3/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Vašica
Poznámka: MMOl - OI - OP
Telefon: 588 488 702
Email: ladislav.vasica@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz. Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění. Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OI-PR/SOD/002615/2016

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 16161_Výzva k podání nabídky.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
05.09.2016 Ing. Myšková Alice 05.09.2016 7:48:29 AM 67 KB

PDF


Název: 16161_priloha Průvodní zpráva.pdf
Popis: Podklad
05.09.2016 Ing. Myšková Alice 05.09.2016 7:48:09 AM 1566 KB

PDF


Název: 16161_priloha Situace.pdf
Popis: Podklad
05.09.2016 Ing. Myšková Alice 05.09.2016 7:47:46 AM 632 KB

DOC


Název: 16161_priloha Návrh SOD na PD.doc
Popis: Předmět plnění SoD
05.09.2016 Ing. Myšková Alice 05.09.2016 7:47:20 AM 224 KB