Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZUS: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000140
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16033
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace níže uvedených klíčových aktivit (či jejich částí), které bude zajišťovat externí dodavatel služeb v rámci projektu zaměřeného na zefektivnění procesu stra-tegického řízení ve městě Olomouci. Celý projekt bude realizován pomocí šesti vzájemně provázaných aktivit, které budou řešeny jednak projektovým týmem a jednak za pomoci externího zpracovatele (odborného dodavatele služeb).
Klíčové aktivity, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky:
A. Tvorba Strategického plánu rozvoje města.
B. Tvorba zásobníku projektových záměrů a první verze akčního plánu.
C. Školící aktivity v oblasti strategického řízení/plánování a implementace strategie.
D. Zapojení veřejnosti do procesu strategického řízení/plánování.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
Část 1: Tvorba strategického plánu a akčního plánu včetně realizace školících aktivit.
Část 2: Realizace dotazníkového šetření a tvorba pocitových map.
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
Nejsou zadány CPV kódy
Misto plnění VZ: Olomouc
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 1 295 000
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 27.09.2016 10:00
Datum vyhlášení VZ: 13.09.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

Nejsou zadáni vybraní dodavatelé

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Hana Lucká
Telefon: 588 488 721
Mobil: 733 163 783
Email: hana.lucka@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Doplňující informace: Popis částí zakázky.
Část 1: Tvorba strategického plánu a akčního plánu včetně realizace školících aktivit, která obsahuje první tři výše jmenované aktivity:
A. Tvorba Strategického plánu rozvoje města.
Cílem této aktivity je zpracovat nový Strategický plán rozvoje města (pro období 2017–2023), tj. základní střednědobý koncepční rozvojový dokument, který se v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje bude snažit efektivně řídit procesy plánování sociálně-ekonomického rozvoje území města.
B. Tvorba zásobníku projektových záměrů a první verze akčního plánu.
Cílem této aktivity je zakomponování nastaveného strategického řízení, organizační struktury a procesů do běžného chodu úřadu. V rámci této aktivity budou provedeny první procesní kroky implementace strategického plánu – vytvoření zásobníku projektových záměrů a první verze akčního plá-nu, jež bude mít vazbu na rozpočet města.
C. Školící aktivity v oblasti strategického řízení/plánování a implementace strategie.
Cílem této aktivity je zajistit vzdělávání/proškolení klíčových aktérů řízení města (cílových skupin – členů volených orgánů města, vedoucích zaměstnanců a odborných pracovníků magistrátu) v dotčených oblastech strategického řízení/plánování.
Část 2: Realizace dotazníkového šetření a tvorba pocitových map, která vychází ze čtvrté aktivity (D.) "Zapojení veřejnosti do procesu strategického řízení/ plánování". Obsahem části 2 zakázky je:
• Realizace dotazníkového šetření
Předmětem této aktivity je realizace reprezentativního dotazníkového šetření mezi obyvateli statutárního města Olomouce.
• Tvorba pocitových map
V rámci této aktivity dojde k tvorbě pocitových map, a to s aktivním zapojením obyvatel statutárního města Olomouce, kteří budou vyjadřovat své názory na daná témata (z oblasti životního prostřední, dopravy,…) s vazbou na konkrétní městské lokality.

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Žádné dokumenty