Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Autobusová zastávka Na Střelnici – směr Lazce

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Autobusová zastávka Na Střelnici – směr Lazce
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000141
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16164
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění je rekonstrukce autobusové zastávky ”Na Střelnici” Městské hromadné dopravy Olomouc, k. ú. Lazce, v památkově chráněném území. V současné době autobusová zastávka není bezbariérově řešena, vzhled komunikace neodpovídá stylu městské památkové rezervace. Úpravy budou provedeny zejména za účelem zabezpečení bezbariérového užívání v souvislosti s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, pro tuto zastávku včetně příslušných náležitostí. A úpravu blízkého okolí. Bližší specifikace v projektové dokumentaci. Zadávací řízení je vedeno formou elektronického poptávkového řízení na aukčním portále zadavatele, viz URL: http://proebiz.com. Přičemž na profilu zadavatele/Vyhlašovatele jsou informace pouze uveřejňovány. Veškeré úkony jsou prováděny elektronicky prostřednictvím eAukční síně. Jedná se o výběrové řízení, kde uchazeč elektronicky vloží požadovaná data do eAukční síně, následně však již nebude probíhat e-aukce! Vložená nabídka je konečná. Pravidla poptávkového řízení a návod na obsluhu v systému PROEBIZ je možné získat přímo na aukčním portále, viz URL: http://proebiz.com/podpora.
Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45213310-9 Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
45213316-1 Stavební úpravy chodníků
Misto plnění VZ: Olomouc, k. ú. Lazce
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 1 202 000
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 03.10.2016 08:00
Datum vyhlášení VZ: 15.09.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o. CZ 1,455,428.00 1,761,067.88 Detail
62360213 KARETA s. r. o. CZ 1,898,641.96 2,297,356.77 Detail
28654501 Brodacký Antonín s. r. o. CZ 1,391,346.93 1,683,529.79 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 28654501
Název: Brodacký Antonín s. r. o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 1,391,346.93
Cena dle smlouvy s DPH: 1,683,529.79
Datum podpisu smlouvy: 10/20/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 1,344,603.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 1,626,969.00
Z toho uhrazeno v:
Rok Uhrazená cena bez DPH Uhrazená cena s DPH
2017 1,344,603.00 1,626,969.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Alice Myšková
Poznámka: MMOl - OI - oVZ
Telefon: 588 488 728
Email: alice.myskova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz. Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění. Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OSMK/SOD/002784/2016

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 16164_Výzva k účasti v poptávce.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
15.09.2016 Ing. Myšková Alice 15.09.2016 1:53:59 PM 1874 KB

ZIP


Název: 16164_PD.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
15.09.2016 Ing. Myšková Alice 15.09.2016 1:53:18 PM 21265 KB

DOC


Název: 16164_priloha Kryci list.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
15.09.2016 Ing. Myšková Alice 15.09.2016 1:52:49 PM 46 KB

DOC


Název: 16164_priloha SoD.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
15.09.2016 Ing. Myšková Alice 15.09.2016 1:51:56 PM 207 KB

XLS


Název: 16164_priloha Polozkovy rozpocet.xls
Popis: Předmět veřejné zakázky
15.09.2016 Ing. Myšková Alice 15.09.2016 1:51:21 PM 703 KB

XLS


Název: 16164_priloha Souhrnna cenova nabidka.xls
Popis: Předmět veřejné zakázky
15.09.2016 Ing. Myšková Alice 15.09.2016 1:50:57 PM 30 KB

XLS


Název: 16164_priloha Cleneni stavby.xls
Popis: Předmět veřejné zakázky
15.09.2016 Ing. Myšková Alice 15.09.2016 1:50:31 PM 33 KB

PDF


Název: 16164_priloha SoD_priloha VOP_20140301.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.09.2016 Ing. Myšková Alice 14.09.2016 2:06:10 PM 780 KB

PDF


Název: 16164_priloha Prace s el soupisem_20160601.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.09.2016 Ing. Myšková Alice 14.09.2016 2:05:34 PM 654 KB
Ostatní

PDF


Název: 16164_základní informace k VZMR.pdf
Popis: Základní informace k zadávacímu řízení této VZMR
21.10.2016 Ing. Myšková Alice 21.10.2016 6:41:13 AM 128 KB

DOC


Název: 16164_priloha Prehled dokumentace.doc
Popis: Profesní způsobilost
15.09.2016 Ing. Myšková Alice 15.09.2016 1:49:47 PM 116 KB