Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Uveřejnění výzvy - MŠ Rooseveltova - zprovoznění 2 oddělení, PD

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Uveřejnění výzvy - MŠ Rooseveltova - zprovoznění 2 oddělení, PD
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000142
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16165
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění bude zpracování projektové dokumentace pro řešení stavebních úprav a změn v objektu Mateřské školy Olomouc na ulici Rooseveltova. Stavební úpravy povedou k vybudování 2 tříd. Podkladem pro úpravy je studie návrhu Ing. arch. Ivety Trtílkové, ČKA 2861. Studie je součástí Výzvy, jako přiložené soubory. Na základě uskutečněné prohlídky místa plnění zadavatel vydal dne 29.09.2016 dodatečné informace, ve kterých upřesnil požadavky pro zpracování projektové dokumentace. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 27.09.2016 10:00, Rooseveltova 101
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71325000-2 Projektování základů
Misto plnění VZ: Olomouc, k. ú. Nové Sady
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 03.10.2016 12:00
Datum vyhlášení VZ: 16.09.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 29453968
Název: M&B eProjekce s.r.o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 330,800.00
Cena dle smlouvy s DPH: 400,268.00
Datum podpisu smlouvy: 10/10/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Vašica
Poznámka: MMOo - OI - oP
Telefon: 588 488 702
Email: ladislav.vasica@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz. Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění. Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OI-PR/SOD/002679/2016

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 16165_Výzva k podání nabídky MŠ Rooseveltova.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.09.2016 Ing. Myšková Alice 16.09.2016 11:51:30 AM 74 KB

ZIP


Název: 16165_prilohy.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.09.2016 Ing. Myšková Alice 16.09.2016 11:51:15 AM 3999 KB
Dodatečné informace

PDF


Název: 16165_DI.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
29.09.2016 Ing. Myšková Alice 29.09.2016 1:13:31 PM 34 KB