Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > MŠ Svatoplukova 11 – stavební úpravy

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: MŠ Svatoplukova 11 – stavební úpravy
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000143
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16120
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek: 641506
Specifikace veřejné zakázky:

Předmět plnění je řešen formou jedné veřejné zakázky rozdělené na dvě samostatné části. Uchazeč smí podat nabídku na jednu, nebo obě části zároveň. Pozn. Vzhledem k tomu, že předmět veřejné zakázky tvoří stavební práce včetně vestavěného a volně stojícího interiéru, jejichž realizaci mohou poskytnout různí dodavatelé, rozčlenil zadavatel předmět veřejné zakázky na dvě části ve smyslu § 98 zákona. Části veřejné zakázky tvoří: část 1) MŠ Svatoplukova 11 – stavební úpravy (stavební část) Stavební úpravy v prostoru 1.PP a 2.NP objektu Základní školy a Mateřské školy Svatoplukova 11, Olomouc. Upravované prostory v 1. PP budou sloužit základní škole jako školní dílny (SO 03), část prostor je vyčleněna pro využívání komisí místní části (SO 04). Část upravovaných prostor v 2.NP bude sloužit jako mateřská škola (SO 01), část jako dvě oddělení školní družiny (SO 02). Předmětem plnění jsou stavební práce, zdravotně-technické instalace, technologické vybavení přípravy a výdejny jídel, vytápění, elektroinstalace. Předpokládaná hodnota 14 100 000,- Kč bez DPH. část 2) MŠ Svatoplukova 11 – stavební úpravy (dodávka interiéru) Vybavení dvou oddělení mateřské školy, školní družiny a školních dílen nábytkem - z převážné většiny vyráběným sériově. Nad rámec požadavků uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zadavatel dle § 45 zákona požaduje, aby veškerý nábytek, který budou užívat žáci MŠ či ZŠ, nebo se kterým mohou přijít do styku, bude opatřen bezpečnostními min. 2mm hranami. Veškeré vybavení interiéru musí být provedeno z certifikovaných výrobků vhodných pro použití v prostředí, kde pobývají děti. Předpokládaná hodnota 1 400 000,- Kč bez DPH.


Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45214200-2 Stavební úpravy školních budov
39100000-3 Nábytek
Misto plnění VZ: Olomouc – Řepčín
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 15 500 000
Druh VZ dle hodnoty: podlimitní
Lhůta pro podání nabídek do: 04.11.2016 09:00
Datum vyhlášení VZ: 29.09.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 25391810
Název: RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 8,755,722.55
Cena dle smlouvy s DPH: 10,594,424.29
Datum podpisu smlouvy: 1/17/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00
IČ: 27916758
Název: MAKRA DIDAKTA s.r.o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 1,624,852.46
Cena dle smlouvy s DPH: 1,966,071.48
Datum podpisu smlouvy: 1/9/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Mgr. Miroslav Pizur
Telefon: 588 488 729
Email: miroslav.pizur@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Otevřené řízení
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 16120_ozn_o_zahajeni.pdf
Popis:
13.10.2016 Mgr. Pizur Miroslav 13.10.2016 3:14:51 PM 1554 KB

ZIP


Název: DPS.ZIP
Popis:
30.09.2016 Mgr. Pizur Miroslav 30.09.2016 8:48:43 AM 53586 KB

XLS


Název: SCN - MŠ Svatoplukova - stavební část [zadání].xls
Popis:
29.09.2016 Mgr. Pizur Miroslav 29.09.2016 8:25:30 AM 45 KB

XLS


Název: SCN - MŠ Svatoplukova - dodávka interiéru [zadání].xls
Popis:
29.09.2016 Mgr. Pizur Miroslav 29.09.2016 8:25:14 AM 34 KB

XLS


Název: 5619-02 - MŠ SVATOPLUKOVA 11 - STAVEBNÍ ÚPRAVY (dodávka interiéru) [zadání].xls
Popis:
29.09.2016 Mgr. Pizur Miroslav 29.09.2016 8:25:01 AM 269 KB

XLS


Název: 5619-01 - MŠ SVATOPLUKOVA 11 - STAVEBNÍ ÚPRAVY (stavební část) [zadání].xls
Popis:
29.09.2016 Mgr. Pizur Miroslav 29.09.2016 8:24:46 AM 3067 KB

DOC


Název: 16120_SoD - část 2 (interier).doc
Popis:
29.09.2016 Mgr. Pizur Miroslav 29.09.2016 8:24:00 AM 133 KB

PDF


Název: 16120_VOP.pdf
Popis:
29.09.2016 Mgr. Pizur Miroslav 29.09.2016 8:24:00 AM 780 KB

PDF


Název: 16120 Metodicky pokyn - Vymezení metodiky práce s elektronickým soupisem prací.pdf
Popis:
29.09.2016 Mgr. Pizur Miroslav 29.09.2016 8:23:00 AM 654 KB

DOC


Název: 16120_část_1-seznam významných staveb.doc
Popis:
29.09.2016 Mgr. Pizur Miroslav 29.09.2016 8:23:00 AM 84 KB

DOC


Název: 16120_část_2-referenční dodávka.doc
Popis:
29.09.2016 Mgr. Pizur Miroslav 29.09.2016 8:23:00 AM 76 KB

DOC


Název: 16120_formulář seznamy dle § 68.doc
Popis:
29.09.2016 Mgr. Pizur Miroslav 29.09.2016 8:23:00 AM 53 KB

DOC


Název: 16120_krycí list podlimitní.doc
Popis:
29.09.2016 Mgr. Pizur Miroslav 29.09.2016 8:23:00 AM 56 KB

DOC


Název: 16120_SoD - část 1 (stavba).doc
Popis:
29.09.2016 Mgr. Pizur Miroslav 29.09.2016 8:23:00 AM 171 KB

PDF


Název: 16120_ZD.pdf
Popis:
29.09.2016 Mgr. Pizur Miroslav 29.09.2016 8:22:00 AM 4970 KB
Dodatečné informace

PDF


Název: 16120_dodatečné_informace_č 5.pdf
Popis: Dodatečné informace č. 5
25.10.2016 Ing. Neplechová Pavlína 25.10.2016 10:32:27 AM 181 KB

PDF


Název: 16120_dodatečné_informace_č.3.pdf
Popis:
17.10.2016 Mgr. Pizur Miroslav 17.10.2016 12:58:07 PM 91 KB

PDF


Název: 16120_dodatečné_informace_č.2.pdf
Popis:
12.10.2016 Mgr. Pizur Miroslav 12.10.2016 2:29:12 PM 175 KB

PDF


Název: 16120_dodatečné_informace_č.1.pdf
Popis:
07.10.2016 Mgr. Pizur Miroslav 07.10.2016 7:45:29 AM 160 KB
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

PDF


Název: 16120 Písemná zpráva zadavatele.pdf
Popis:
18.01.2017 Mgr. Pizur Miroslav 18.01.2017 1:20:26 PM 167 KB
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

PDF


Název: MŠ Svatroplukova 11-stavební úpravy uzavřený dodatek č. 2 KS interiér.pdf
Popis:
12.03.2018 Mgr. Pizur Miroslav 12.03.2018 11:41:23 AM 1750 KB

PDF


Název: MŠ Svatoplukova 11-stavební úpravy_Dodatek č. 2.pdf
Popis:
01.11.2017 Mgr. Pizur Miroslav 01.11.2017 3:39:06 PM 609 KB
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

PDF


Název: 16120_dodatečné_informace_č 4.pdf
Popis: 16120 dodatečné informace č. 4
21.10.2016 Ing. Neplechová Pavlína 21.10.2016 10:26:03 AM 90 KB