Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZUS: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Uveřejnění výzvy - Plavecký stadion – tobogánová věž, PD varianta 2

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Uveřejnění výzvy - Plavecký stadion – tobogánová věž, PD varianta 2
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000146
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16169
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění VZMR je zhotovení projektové dokumentace a související inženýrská činnost pro akci rekonstrukce tobogánové věže na Plaveckém stadiónu v Olomouci. Bližší specifikace viz přílohy. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 10.10.2016 10:30, sraz před hlavním vchodem do plaveckého stadionu, Olomouc - Legionářská 1090/11.
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71320000-7 Technické projektování
Misto plnění VZ: Olomouc
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 17.10.2016 12:00
Datum vyhlášení VZ: 29.09.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 25849280
Název: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 410,000.00
Cena dle smlouvy s DPH: 496,100.00
Datum podpisu smlouvy: 10/26/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 740,200.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 895,642.00
Z toho uhrazeno v:
Rok Uhrazená cena bez DPH Uhrazená cena s DPH
2017 740,200.00 895,642.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Vašica
Poznámka: MMOl - OI - oP
Telefon: 588 488 702
Email: ladislav.vasica@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz. Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění. Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OI-PR/SOD/002774/2016

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 16169_Výzva k podání nabídky - PSO.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
29.09.2016 Ing. Myšková Alice 29.09.2016 1:58:44 PM 71 KB

PDF


Název: 16169_priloha TOBOGANOVA VEZ_IZ_TECHNICKA_ZPRAVA.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
29.09.2016 Ing. Myšková Alice 29.09.2016 1:58:17 PM 2723 KB

PDF


Název: 16169_priloha TOBOGANOVA VEZ_IZ_PROPOCET_NAKLADU.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
29.09.2016 Ing. Myšková Alice 29.09.2016 1:57:54 PM 3408 KB

PDF


Název: 16169_priloha TOBOGANOVA VEZ_IZ_3-STAVEBNI_UPRAVY_VAR2.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
29.09.2016 Ing. Myšková Alice 29.09.2016 1:57:37 PM 514 KB

PDF


Název: 16169_priloha TOBOGANOVA VEZ_IZ_1-SITUACE.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
29.09.2016 Ing. Myšková Alice 29.09.2016 1:57:21 PM 418 KB

DOC


Název: 16169_priloha Návrh SOD na PD - PSO.doc
Popis: Předmět plnění SoD
29.09.2016 Ing. Myšková Alice 29.09.2016 1:57:01 PM 210 KB