Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Energeticky úsporná opatření na objektu Kino Metropol, Sokolská 25, Olomouc

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Energeticky úsporná opatření na objektu Kino Metropol, Sokolská 25, Olomouc
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000154
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16162
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem VZ je výběr dodavatele stavebních úprav mající za cíl snížení energeticky úsporných opatření na stávající budově Kina Metropol. Bližší specifikace v přiložených dokumentech.

Dne 05.10.2016 Dodatečné informace č. 1, formální náležitosti
Dne 07.10.2016 Dodatečné informace č. 2, doplnění technických parametrů
Dne 11.10.2016 Dodatečné informace č. 3, specifikace výrobku
Dne 25.10.2016 Dodatečné informace č. 4, prodloužení termínu pro podání nabídky
Dne 07.11.2016 Dodatečné informace č. 5, specifikace výrobku
Dne 08.11.2016 Dodatečné informace č. 6, specifikace výrobku
Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45000000-7 Stavební práce
Misto plnění VZ: Olomouc, k. ú. Olomouc-město
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 9 972 171
Druh VZ dle hodnoty: podlimitní
Lhůta pro podání nabídek do: 11.11.2016 09:00
Datum vyhlášení VZ: 26.09.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
25391810 RÝMSTAV CZ spol. s r.o. CZ 6,411,265.61 7,757,631.38 Detail
03161846 FACTORY 2014 a. s. CZ 7,405,000.00 8,960,050.00 Detail
25896873 PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. CZ 8,321,469.37 10,068,977.00 Detail
25878778 VHH THERMONT s.r.o. CZ 7,906,000.00 9,566,260.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 03161846
Název: FACTORY 2014 a. s.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 7,405,000.00
Cena dle smlouvy s DPH: 8,960,050.00
Datum podpisu smlouvy: 12/8/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Lenka Hučínová
Poznámka: externí administrátor této VZMR VIOLETTE, s. r. o./IČ 292 42 126 Tovární 1197/42a 779 00
Telefon: 585 242 713
Email: sekretariat@violette-sro.cz

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz.
Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění.

Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 16162_Vyzva k podani nabidky.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
26.10.2016 Ing. Myšková Alice 26.10.2016 2:44:48 PM 1303 KB

PDF


Název: 16162_Kvalifikacni dokumentace.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
26.10.2016 Ing. Myšková Alice 26.10.2016 2:44:14 PM 1616 KB

PDF


Název: 16162_Zadavaci dokumentace.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
26.10.2016 Ing. Myšková Alice 26.10.2016 2:43:51 PM 2548 KB

ZIP


Název: 16162_Zadavaci dokumentace pr Technické zprávy.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
26.10.2016 Ing. Myšková Alice 26.10.2016 2:43:25 PM 5703 KB

PDF


Název: 16162_Zadavaci dokumentace pr navrh SoD.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
26.10.2016 Ing. Myšková Alice 26.10.2016 2:42:49 PM 911 KB

PDF


Název: 16162_Zadavaci dokumentace pr Soupis prací.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
26.10.2016 Ing. Myšková Alice 26.10.2016 2:42:24 PM 607 KB

PDF


Název: 16162_Zadavaci dokumentace pr SoD VOP.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
26.10.2016 Ing. Myšková Alice 26.10.2016 2:41:59 PM 794 KB
Dodatečné informace

PDF


Název: 16162_Dodatecne informace c. 6 08.11.2016.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
08.11.2016 Ing. Myšková Alice 08.11.2016 2:52:31 PM 431 KB

PDF


Název: 16162_Dodatecne informace c. 5 07.11.2016.pdf
Popis: Předmět plnění SoD
07.11.2016 Ing. Myšková Alice 07.11.2016 11:04:10 AM 395 KB

PDF


Název: 16162_Dodatecne informace c. 4 25.10.2016.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
26.10.2016 Ing. Myšková Alice 26.10.2016 2:47:36 PM 281 KB

PDF


Název: 16162_Dodatecne informace c. 3 11.10.2016.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
26.10.2016 Ing. Myšková Alice 26.10.2016 2:47:25 PM 340 KB

PDF


Název: 16162_Dodatecne informace c. 2 pr Technicke parametry.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
26.10.2016 Ing. Myšková Alice 26.10.2016 2:47:05 PM 61 KB

PDF


Název: 16162_Dodatecne informace c. 2 pr Pruvodni zprava.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
26.10.2016 Ing. Myšková Alice 26.10.2016 2:46:52 PM 443 KB

PDF


Název: 16162_Dodatecne informace c. 2 07.10.2016.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
26.10.2016 Ing. Myšková Alice 26.10.2016 2:46:38 PM 841 KB

PDF


Název: 16162_Dodatecne informace c. 1 05.10.2016.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
26.10.2016 Ing. Myšková Alice 26.10.2016 2:46:21 PM 429 KB
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ve ZPŘ

PDF


Název: 16162_Oznameni o vylouceni.pdf
Popis: Oznámení o vyloučení
23.11.2016 Ing. Myšková Alice 23.11.2016 11:14:30 AM 545 KB
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve ZPŘ

PDF


Název: 16162_Oznameni o vyberu nejvhodnejsi.pdf
Popis: Oznámení o výběru
23.11.2016 Ing. Myšková Alice 23.11.2016 11:13:41 AM 834 KB
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

PDF


Název: 16162_písemná zpráva k průběhu ZŘ.pdf
Popis: Průběh zadávacího řízení
12.12.2016 Ing. Myšková Alice 12.12.2016 11:55:55 AM 1378 KB