Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Uveřejnění výzvy - Sv. Kopeček - ul. Dvorského - chodník, PD

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Uveřejnění výzvy - Sv. Kopeček - ul. Dvorského - chodník, PD
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000156
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16179
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění VZMR je zhotovení projektové dokumentace k novostavbě chodníku mezi budovami v k. ú. Olomouc-Svatý Kopeček. Bližší specifikace v přiložených dokumentech.

 

Kvalifikační předpoklady pro možnost účastnit se zadávacího řízení - autorizace pro obor dopravní stavby.
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71320000-7 Technické projektování
Misto plnění VZ: Olomouc, k. ú. Svatý Kopeček
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 16.11.2016 14:00
Datum vyhlášení VZ: 27.10.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 25361520
Název: Dopravní projektování, spol. s r.o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 98,000.00
Cena dle smlouvy s DPH: 118,580.00
Datum podpisu smlouvy: 12/15/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Bronislav Böhm
Poznámka: MMOl - OI - OP
Telefon: 588 488 701
Email: bronislav.bohm@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz.

Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění.Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OI-PR/SOD/003051/2016

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 16179_Uveřejnění výzvy - Sv. Kopeček - ul. Dvorského - chodník, PD.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
27.10.2016 Ing. Myšková Alice 27.10.2016 1:31:20 PM 740 KB

DOC


Název: 16179_priloha Navrh SoD.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
27.10.2016 Ing. Myšková Alice 27.10.2016 1:31:04 PM 150 KB

PDF


Název: 16179_priloha zakres do KS.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
27.10.2016 Ing. Myšková Alice 27.10.2016 1:30:49 PM 66 KB