Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Uveřejnění výzvy č. 2 - Náměstí Hrdinů - autobusová zastávka, PD

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Uveřejnění výzvy č. 2 - Náměstí Hrdinů - autobusová zastávka, PD
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000157
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16183
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění bude zpracování projektové dokumentace pro řešení vybudování nových nástupních hran na autobusových zastávkách. S nutností zohlednit navazující plochy, a bližší specifikaci. Viz přílohy. Prostory autobusových zastávek se nacházejí v Olomouci, na ulici Legionářská, Sokolská, Studentská. Dodatečné informace č. 1 - 14.11.2016; náklady, prodloužení termínu pro podání nabídky Kvalifikační předpoklady pro možnost účastnit se zadávacího řízení - autorizace pro obor dopravní stavby.
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71320000-7 Technické projektování
Misto plnění VZ: Olomouc, k. ú. Lazce
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 21.11.2016 12:00
Datum vyhlášení VZ: 02.11.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 45186677
Název: Ing. Petr Doležel
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 97,600.00
Cena dle smlouvy s DPH: 118,096.00
Datum podpisu smlouvy: 11/23/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 91,400.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 110,594.00
Z toho uhrazeno v:
Rok Uhrazená cena bez DPH Uhrazená cena s DPH
2017 91,400.00 110,594.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Vašica
Poznámka: MMOl - OI - OP
Telefon: 588 488 702
Email: ladislav.vasica@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz. Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění. Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OI-PR/SOD/003027/2016

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 16183_Uveřejnění výzvy č. 2 - Náměstí Hrdinů - autobusová zastávka, PD.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
02.11.2016 Ing. Myšková Alice 02.11.2016 9:19:02 AM 61 KB

DOC


Název: 16183_priloha Návrh SOD - Nám. Hrdinů.doc
Popis: Předmět plnění SoD
02.11.2016 Ing. Myšková Alice 02.11.2016 9:18:45 AM 202 KB

PDF


Název: 16183_priloha Katastrální situace stavby.pdf
Popis: Předmět plnění SoD
02.11.2016 Ing. Myšková Alice 02.11.2016 9:18:28 AM 277 KB
Dodatečné informace

PDF


Název: 16183_DI 1.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.11.2016 Ing. Myšková Alice 14.11.2016 2:08:51 PM 24 KB