Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Svornosti – předávací stanice, demolice II.

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Svornosti – předávací stanice, demolice II.
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000159
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16171
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je bourání obdélníkového, jednopodlažního objektu (dříve sloužil jako výměníková stanice), který je ze 2/3 zapuštěný pod úroveň terénu a pochozí část nad terénem o ploše cca 78 m² je vydlážděna betonovými dlaždicemi a opatřena ocelovým zábradlím. Obvodové stěny a strop jsou cihelné, schodiště, sloupy, podlaha, průvlaky a základy betonové. Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě, které bu-dou před započetím bouracích prací odpojeny, toto odpojení řeší zadavatel samostatnou zakázkou. Před bouráním bude provedeno kácení dřevin v bezprostřední blízkosti objektu. Veškerá stavební suť bude odvezena. Uvolněný objem podzemní části stavby bude vyplněn dovezenou zeminou, s postupným zhutňováním po každé vrstvě cca 50cm. Na upravenou pláň bude položena vrstva ornice o mocnosti 200mm tak, aby byla doplněná plocha srovnána do jedné roviny s původním okolním terénem, a bude provedeno osetí plochy trávou. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), např. projektové dokumentace, návrhu smlouvy atd.
Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45110000-1 Demolice a zemní práce
Misto plnění VZ: tř. Svornosti 878/38a, Olomouc, p.č. 1107, k.ú. Nová Ulice
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 766 450
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 16.11.2016 10:00
Datum vyhlášení VZ: 04.11.2016

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Hana Lucká
Telefon: 588 488 721
Mobil: 733 163 783
Email: hana.lucka@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zveřejněna - vyhlášena
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického prostředí PROEBIZ. Dodavatel před podáním nabídek vyplní žádost o účast na internetové adrese https://olomouc.proebiz.com

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: Požadavky na práci s elektronickým soupisem prací.pdf
Popis: Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
04.11.2016 Ing. Lucká Hana 04.11.2016 2:39:16 PM 654 KB

PDF


Název: VOP 1 10 2016.pdf
Popis: Všeobecné obchodní podmínky
04.11.2016 Ing. Lucká Hana 04.11.2016 2:36:30 PM 745 KB

DOC


Název: 16171_SOD Svornosti předávací stanice, demolice II_final.doc
Popis: Návrh smlouvy o dílo
04.11.2016 Ing. Lucká Hana 04.11.2016 2:36:10 PM 215 KB

ZIP


Název: 16171 Soupis prací.zip
Popis: Soupis prací a souhrnná cenová nabídka
04.11.2016 Ing. Lucká Hana 04.11.2016 2:35:32 PM 99 KB

ZIP


Název: 16171 PD.ZIP
Popis: Projektová dokumentace
04.11.2016 Ing. Lucká Hana 04.11.2016 2:34:17 PM 18945 KB

ZIP


Název: 16171 Formuláře.zip
Popis: Formuláře
04.11.2016 Ing. Lucká Hana 04.11.2016 2:33:02 PM 22 KB
Dodatečné informace

PDF


Název: 16171 Dod_info I.pdf
Popis: Dodatečné informace I.
14.11.2016 Ing. Lucká Hana 14.11.2016 2:55:38 PM 75 KB
Výzva k podání nabídek

DOC


Název: 16171 Výzva k podání nabídek pro el. popt.doc
Popis: Výzva k podání nabídek
04.11.2016 Ing. Lucká Hana 04.11.2016 2:39:44 PM 128 KB