Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Uveřejnění výzvy - Kasárna Neředín - regenerace areálu, obslužné komunikace, PD

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Uveřejnění výzvy - Kasárna Neředín - regenerace areálu, obslužné komunikace, PD
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000160
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16186
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění VZMR je zhotovení projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí, pro změnu stavby před dokončením, pro provádění stavby. 1. Kasárna Neředín – regenerace areálu, II. etapa, 1. a 2. stavba 2. Kasárna Neředín – obslužné komunikace Bližší specifikace v přiložených dokumentech. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 15.11.2016 09:00, sraz před vjezdem do areálu. UPOZORNĚNÍ: zadávací dokumentace k této Výzvě je datově velmi rozsáhlá. V případě zájmu je možné si ji vyzvednout na datovém médiu u kontaktní osoby. Kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena za zhotovení projektové dokumentace k regeneraci areálu, II. etapa, 1. a 2. stavba a projektové dokumentace k obslužné komunikaci, celkem. Dodatečné informace dne 10.11.2016, kalkulace
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71320000-7 Technické projektování
Misto plnění VZ: Olomouc-Neředín
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 01.12.2016 10:00
Datum vyhlášení VZ: 07.11.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 28597044
Název: AGPOL s.r.o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 766,285.00
Cena dle smlouvy s DPH: 927,205.00
Datum podpisu smlouvy: 12/14/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Hana Zubalíková
Poznámka: MMOl - OI - OP
Telefon: 588 488 703
Email: hana.zubalikova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz. Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění. Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OI-PR/SOD/001847/2016

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

ZIP


Název: 16186_pr Koordinace řešení TI.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
07.11.2016 Ing. Myšková Alice 07.11.2016 3:09:42 PM 4566 KB

ZIP


Název: 16186_pr komun ÚR, SP Obslužné komunikace.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
07.11.2016 Ing. Myšková Alice 07.11.2016 3:09:23 PM 5767 KB

ZIP


Název: 16186_pr komun DUR.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
07.11.2016 Ing. Myšková Alice 07.11.2016 3:09:03 PM 34717 KB

ZIP


Název: 16186_pr komun DSP.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
07.11.2016 Ing. Myšková Alice 07.11.2016 3:08:36 PM 5153 KB

Z05


Název: 16186_pr komun DSP.z05
Popis: Předmět veřejné zakázky
07.11.2016 Ing. Myšková Alice 07.11.2016 3:08:19 PM 18432 KB

Z04


Název: 16186_pr komun DSP.z04
Popis: Předmět veřejné zakázky
07.11.2016 Ing. Myšková Alice 07.11.2016 3:07:56 PM 18432 KB

Z03


Název: 16186_pr komun DSP.z03
Popis: Předmět veřejné zakázky
07.11.2016 Ing. Myšková Alice 07.11.2016 3:07:35 PM 18432 KB

Z02


Název: 16186_pr komun DSP.z02
Popis: Předmět veřejné zakázky
07.11.2016 Ing. Myšková Alice 07.11.2016 3:07:15 PM 18432 KB

Z01


Název: 16186_pr komun DSP.z01
Popis: Předmět veřejné zakázky
07.11.2016 Ing. Myšková Alice 07.11.2016 3:06:52 PM 18432 KB

ZIP


Název: 16186_pr areál.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
07.11.2016 Ing. Myšková Alice 07.11.2016 3:06:07 PM 59940 KB

PDF


Název: 16186_Výzva k předložení nabídky.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
07.11.2016 Ing. Myšková Alice 07.11.2016 12:21:25 PM 1359 KB

DOC


Název: 16186_pr Návrh SOD.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
07.11.2016 Ing. Myšková Alice 07.11.2016 12:21:04 PM 258 KB
Dodatečné informace

PDF


Název: 16186_DI 1.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
10.11.2016 Ing. Myšková Alice 10.11.2016 8:17:53 AM 362 KB

DOC


Název: 16186_DI 1 pr Návrh SoD pr Kalkulace ceny.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
10.11.2016 Ing. Myšková Alice 10.11.2016 8:17:33 AM 48 KB