Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Obnova Rudolfovy aleje

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Obnova Rudolfovy aleje
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000161
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16150
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění je výsadba 108 stromů. Pro výsadbu aleje byla zvolena lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). Tento druh vyhovuje z hlediska ekologických nároků na stanoviště, z hlediska funkčního, zdravotního stavu, životnosti a historické vazby k Rudolfově aleji.
Druh VZ dle předmětu: dodávky
Klasifikace VZ - kód CPV:
77231600-4 Zalesňování
77315000-1 Vysazování
77200000-2 Služby v oblasti lesnictví
Misto plnění VZ: Rudolfova alej ve Smetanových sadech v Olomouci
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 21.11.2016 09:00
Datum vyhlášení VZ: 07.11.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

Nejsou zadáni vybraní dodavatelé

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Mgr. Miroslav Pizur
Telefon: 588 488 729
Email: miroslav.pizur@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Pro výsadbu listnatých stromů bude použito 108 ks vzrostlých stromů o obvodu kmene 14-16 cm. Stromy musí být první jakosti ČSN 46 4902 s dobře zapěstovanou korunkou typickou pro daný druh. Sazenice musí být min. 2x-3x přesazované s výškou nasazení koruny ve výšce 2,2 m. Technologie výsadeb bude respektovat platnou ČSN 83 9021- Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba; velikosti výsadbových jam budou adekvátně přizpůsobeny použitému rostlinnému materiálu. Pro listnaté stromy velikosti 14 – 16 cm obvodu kmene je doporučena velikost jámy 0,7 m3. Bude provedena 50% výměna půdy. Pro výměnu bude použit zahradnický substrát a ornice v poměru 1:1. Přebytečná zemina z výkopu výsadbových jam bude rozhrnuta v prostoru parku. Všechny stromy budou přihnojeny 4 tabletami pomalu rozpustného hnojiva. Listnaté stromy budou kotveny ke třem kůlům o průměru 6 cm a délce 2,5m s horní hrazdičkou (pružnými a dostatečně pevnými úvazky ve výšce 170cm nad zemí). K ochraně kmene bude použita rákosová rohož (200cm x 30cm). Vysazené stromy budou opatřeny závlahovou mísou, mulčovanou drcenou kůrou ve vrstvě alespoň 15 cm. Po výsadbě bude proveden redukční řez koruny, který respektuje přirozené větvení a kde bude dána přednost vystřihnutí vnitřních větví nebo těch, které v koruně nebudou chybět před hlubokým zakracováním výhonů Nesmí dojít k redukci terminálu.

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

ZIP


Název: PD.zip
Popis:
07.11.2016 Mgr. Pizur Miroslav 07.11.2016 3:24:22 PM 28423 KB

DOC


Název: Příloha č. 3 SOD_Kvalitativní parametry výsadbového materiálu.doc
Popis:
07.11.2016 Mgr. Pizur Miroslav 07.11.2016 3:23:38 PM 40 KB

PDF


Název: Příloha č. 2 SOD Požadovaný tvar zálivkových mís.pdf
Popis:
07.11.2016 Mgr. Pizur Miroslav 07.11.2016 3:23:31 PM 241 KB

PDF


Název: Příloha č. 1 SOD Technická zpráva.pdf
Popis:
07.11.2016 Mgr. Pizur Miroslav 07.11.2016 3:23:23 PM 1752 KB

DOC


Název: 16150_Obnova Rudolfovy aleje_SOD_final.doc
Popis:
07.11.2016 Mgr. Pizur Miroslav 07.11.2016 3:23:13 PM 398 KB

XLS


Název: Výkaz výměr VŘ.xls
Popis:
07.11.2016 Mgr. Pizur Miroslav 07.11.2016 3:22:59 PM 136 KB

DOC


Název: 16150_seznam techniků.doc
Popis:
07.11.2016 Mgr. Pizur Miroslav 07.11.2016 3:22:46 PM 49 KB

DOC


Název: 16150_referenční dodávka.doc
Popis:
07.11.2016 Mgr. Pizur Miroslav 07.11.2016 3:22:35 PM 61 KB

DOC


Název: 16150_kryci_list.doc
Popis:
07.11.2016 Mgr. Pizur Miroslav 07.11.2016 3:22:24 PM 318 KB

DOC


Název: 16150_formulář_poddodavatelé.doc
Popis:
07.11.2016 Mgr. Pizur Miroslav 07.11.2016 3:22:14 PM 320 KB
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve ZPŘ

PDF


Název: 16150_oznámení o výběru dodavatele.pdf
Popis:
24.11.2016 Mgr. Pizur Miroslav 24.11.2016 8:12:49 AM 110 KB
Výzva k podání nabídek

PDF


Název: 16150_výzva.pdf
Popis:
07.11.2016 Mgr. Pizur Miroslav 07.11.2016 3:21:55 PM 4344 KB