Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Uveřejnění výzvy - MDO zhotovování - dodávka propagačních tiskovin v roce 2017

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Uveřejnění výzvy - MDO zhotovování - dodávka propagačních tiskovin v roce 2017
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000163
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16187
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovování a dodávka propagačního tisku v listinné podobě, za účelem prezentace zadavatele. Na základě dílčích objednávek s konkrétní definicí.
Druh VZ dle předmětu: dodávky
Klasifikace VZ - kód CPV:
39294100-0 Informační a propagační výrobky
Misto plnění VZ: Olomouc, tř. Svobody 432/33
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 650 000
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 23.11.2016 12:00
Datum vyhlášení VZ: 11.11.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 26868954
Název: Profi-tisk group s.r.o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 454.76
Cena dle smlouvy s DPH: 522.97
Datum podpisu smlouvy: 11/30/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Jitka Maninová
Poznámka: Moravské divadlo Olomouc příspěvková organizace tř. Svobody 432/33 779 00 Olomouc
Telefon: 585 500 117
Email: jitka.maninova@mdol.cz

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz.
Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění.

Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 16187_Zadavaci dokumentace.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
11.11.2016 Ing. Myšková Alice 11.11.2016 11:25:20 AM 1948 KB

PDF


Název: 16187_pr Vyzva k podani nabidky.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
11.11.2016 Ing. Myšková Alice 11.11.2016 11:25:05 AM 1967 KB

PDF


Název: 16187_pr navrh SoD, cenova nabidka, CP.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
11.11.2016 Ing. Myšková Alice 11.11.2016 11:24:43 AM 4184 KB