Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Automatický imisní monitoring ve městě Olomouci

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Automatický imisní monitoring ve městě Olomouci
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000166
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16177
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, se kterým následně statutární město Olomouc uzavře smluvní vztah, jehož předmětem bude: 1. Zajištění automatického imisního monitoringu kvality ovzduší na vymezené lokalitě, ve vymezeném období. Bližší specifikace v přílohách. 2. Poskytování těchto dat kontinuálně prostřednictvím elektronické URL prezentace s neomezeným dálkovým přístupem. 3. Zpracování, posouzení zjištěných dat z tohoto monitoringu ve formě hodnotících zpráv. Cílem je poskytování informací veřejnosti o aktuálním stavu ovzduší v městě Olomouci, se zaměřením zejména na znečištění ovzduší z dopravy. A získání informací pro rozhodování a výkon státní správy a samosprávy na úseku ochrany ovzduší. Vybraný dodavatel bude monitoring provádět prostřednictvím tomu technicky způsobilé vlastní monitorovací stanice, a vlastního obslužného systému.

Zadavatel požaduje předložení osvědčení o autorizaci pro odbornou způsobilost k měření úrovně znečištění podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Pro požadované látky, viz Předmět imisního monitoringu.
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
90731400-4 Monitorování a měření znečištění ovzduší
Misto plnění VZ: Olomouc, k. ú. Nové Sady
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 970 000
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 08.12.2016 12:00
Datum vyhlášení VZ: 16.11.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
71009396 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě p. o. CZ 968,000.00 1,171,280.00 Detail
47119209 ENVItech Bohemia s.r.o. CZ 899,000.00 1,087,790.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 47119209
Název: ENVItech Bohemia s.r.o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 899,000.00
Cena dle smlouvy s DPH: 1,087,790.00
Datum podpisu smlouvy: 12/29/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Alice Myšková
Poznámka: MMOl - OI - OVZ Palackého 14 779 00 Olomouc
Telefon: 588 488 728
Email: alice.myskova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz.

Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění.Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OZP-OVZD/SOD/000119/2016

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 16177_Vyzva k podani nabidky.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.11.2016 Ing. Myšková Alice 16.11.2016 1:41:36 PM 2475 KB

PDF


Název: 16177_priloha Predmet IM.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.11.2016 Ing. Myšková Alice 16.11.2016 1:41:22 PM 1179 KB

DOCX


Název: 16177_priloha Navrh SoD.docx
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.11.2016 Ing. Myšková Alice 16.11.2016 1:41:07 PM 31 KB

DOC


Název: 16177_priloha Kryci list.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.11.2016 Ing. Myšková Alice 16.11.2016 1:40:54 PM 46 KB

DOC


Název: 16177_priloha CP o ZZ - vybrany.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.11.2016 Ing. Myšková Alice 16.11.2016 1:40:32 PM 56 KB

DOC


Název: 16177_priloha Seznam sluzeb - vybrany.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.11.2016 Ing. Myšková Alice 16.11.2016 1:40:18 PM 48 KB
Oznámení o výběru dodavatele

PDF


Název: 16177_Oznámení o výběru.pdf
Popis: Průběh zadávacího řízení
21.12.2016 Ing. Myšková Alice 21.12.2016 6:51:07 AM 98 KB
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

PDF


Název: 16177_základní informace k VZMR.pdf
Popis: Průběh zadávacího řízení
10.01.2017 Ing. Myšková Alice 10.01.2017 11:00:25 AM 86 KB