Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Výběr dodavatele služeb v oblasti propagace a marketingu Statutárního města Olomouce rok 2017

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Výběr dodavatele služeb v oblasti propagace a marketingu Statutárního města Olomouce rok 2017
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000164
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16176
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úkolů a povinností v oblasti marketingu a propagace Statutárního Města Olomouce. Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.


Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
79342200-5 Propagační služby
Misto plnění VZ: Místem plnění jsou místa konání akcí v Olomouci, Olomouckém kraji, na území ČR i v zahraničí.
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 1 833 333
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 29.11.2016 10:00
Datum vyhlášení VZ: 14.11.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
25310593 TK PLUS s.r.o. CZ 1,800,000.00 2,178,000.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 25310593
Název: TK PLUS s.r.o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 1,800,000.00
Cena dle smlouvy s DPH: 2,178,000.00
Datum podpisu smlouvy: 1/1/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Roman Hlaváč, RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno
Poznámka: Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen společností RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností ke všem fázím zadávacího řízení. Doručení zástupci zadavatele se považuje za doručení zadavateli.
Telefon: 545 120 828
Fax: 545 120 210
Email: roman.hlavac@rts.cz

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

DOC


Název: Formulář pro uvedení referenčních služeb.doc
Popis: formulář referenční zakázky
14.11.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 14.11.2016 12:46:39 PM 63 KB

DOC


Název: Formulář - Krycí list nabídky.doc
Popis: krycí list nabídky
14.11.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 14.11.2016 12:46:23 PM 87 KB

DOC


Název: SVAZEK 2 - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy.doc
Popis: Obchodní podmínky - smlouva o dílo
14.11.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 14.11.2016 12:46:10 PM 76 KB

PDF


Název: SVAZEK 1 - Výzvy k podání nabídky.pdf
Popis: Výzva k podání nabídek
14.11.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 14.11.2016 12:45:39 PM 250 KB
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

PDF


Název: odpoved_zverejneni.pdf
Popis: Potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv
18.01.2017 Bc. Ing. Chrenko Roman 18.01.2017 2:30:34 PM 123 KB

PDF


Název: Podepsaná smlouva vč. příloh_Výběr dodavatele služeb v oblasti propagace a marketingu SMOl.pdf
Popis: Podepsaná smlouva
13.01.2017 Bc. Ing. Chrenko Roman 13.01.2017 1:22:09 PM 3349 KB