Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Uveřejnění výzvy - Hasičská zbrojnice - vnitřní stavební úpravy

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Uveřejnění výzvy - Hasičská zbrojnice - vnitřní stavební úpravy
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000165
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16193
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění VZ jsou stavební úpravy dvoupodlažního objektu za účelem zlepšení tepelně technických vlastností objektu, a zajištění sociálního zázemí uživatelů. Bližší specifikace v zadávací dokumentaci, viz přílohy.

Prohlídka místa plnění se nepředpokládá. Hodnocení podaných nabídek bude provedeno na základě ekonomické výhodnosti nabídek: nabídková cena a lhůta plnění.
Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45000000-7 Stavební práce
Misto plnění VZ: Olomouc, k. ú. Droždín
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 999 417
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 06.12.2016 10:00
Datum vyhlášení VZ: 16.11.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
27769585 PSS Přerovská stavební a. s. CZ 781,992.00 946,210.60 Detail
25878778 VHH THERMONT s. r. o. CZ 789,470.76 955,259.60 Detail
25391810 RÝMSTAV CZ spol. s r.o. CZ 820,028.84 992,234.90 Detail
47667478 REFAS Olomouc spol. s r. o. CZ 873,383.46 1,056,794.00 Detail
26853639 Elektropráce Spáčil s. r. o. CZ 955,592.31 1,156,267.00 Detail
46977490 STAVBROS, s. r. o. CZ 1,011,921.99 1,224,426.00 Detail
60320044 OSA STERA s. r. o. CZ 989,999.10 1,197,899.00 Detail
41033639 TSaB, stavební firma, spol. s r. o. CZ 1,065,465.00 1,289,213.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 27769585
Název: PSS Přerovská stavební a. s.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 781,992.22
Cena dle smlouvy s DPH: 946,210.60
Datum podpisu smlouvy: 1/16/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Lenka Hučínová
Poznámka: externí administrátor této VZMR VIOLETTE, s. r. o./IČ 292 42 126 Tovární 1197/42a 779 00
Telefon: 585 242 713
Email: sekretariat@violette-sro.cz

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz.

Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění.Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: 2/2017

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 16193_Výzva k podání nabídky.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.11.2016 Ing. Myšková Alice 16.11.2016 10:52:35 AM 725 KB

PDF


Název: 16193_pr ZD.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.11.2016 Ing. Myšková Alice 16.11.2016 10:52:22 AM 556 KB

ZIP


Název: 16193_pr ZD pr PD+VV.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.11.2016 Ing. Myšková Alice 16.11.2016 10:52:00 AM 8928 KB

DOC


Název: 16193_pr ZD pr SOD HZ Droždín, stavební úpravy.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.11.2016 Ing. Myšková Alice 16.11.2016 10:51:39 AM 118 KB

PDF


Název: 16193_pr ZD pr SOD-HZ Droždín-stavební úpravy.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.11.2016 Ing. Myšková Alice 16.11.2016 10:51:18 AM 783 KB
Oznámení o výběru dodavatele

PDF


Název: 16193_Oznameni o vyberu.pdf
Popis: Průběh zadávacího řízení
13.12.2016 Ing. Myšková Alice 13.12.2016 1:58:02 PM 66 KB

PDF


Název: 16193_rozhodnuti o vyberu.pdf
Popis: Rozhodnutí o výběru
13.12.2016 Ing. Myšková Alice 13.12.2016 1:25:40 PM 367 KB