Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb MMOl

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb MMOl
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000170
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16185
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek: Z2016-006643
Specifikace veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je uzavření rámcové dohody na dodávku kancelářských potřeb pro Magistrát města Olomouce, kdy se jedná se například o bloky, sešity, pytle, etikety, lepící pásky, lepidla, folie, obaly, desky, psací potřeby, baterie, kancelářský materiál, motouzy, doklady, příkazy, diáře, kalendáře atd. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, přičemž rámcová dohoda bude uzavřena s více dodavateli (maximálně se 3 dodavateli) na dobu trvání 36 měsíců ode dne uzavření rámcové dohody. Jedná se o opakovanou veřejnou zakázku, kdy předcházející zadávací řízení bylo zrušeno z důvodu podání jen jedné nabídky. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).


Druh VZ dle předmětu: dodávky
Klasifikace VZ - kód CPV:
30192000-1 Kancelářské potřeby
30197000-6 Drobné kancelářské vybavení
30199000-0 Kancelářské potřeby z papíru a ostatní zboží
31440000-2 Baterie
Misto plnění VZ: Olomouc, administrativní budovy Magistrátu města Olomouce.
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 7 500 000
Druh VZ dle hodnoty: nadlimitní
Lhůta pro podání nabídek do: 23.01.2017 10:00
Datum vyhlášení VZ: 14.12.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
48111198 ACTIVA s.r.o. CZ 9,615,225.00 11,634,422.25 Detail
25945653 PAPERA s.r.o. CZ 4,038,378.30 4,886,437.74 Detail
00533394 MICOS spol. s r.o. CZ 3,928,998.00 4,754,087.58 Detail
25527886 SMERO, spol. s r.o. CZ 4,474,493.25 5,414,136.83 Detail
27687660 MONIT plus, s.r.o. CZ 4,927,006.95 5,961,678.41 Detail
26819449 KASPA papír s.r.o. CZ 4,239,397.20 5,129,670.61 Detail
25864076 NEW SIGNUM, s.r.o. CZ 7,169,547.90 8,675,152.96 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

Nejsou zadáni vybraní dodavatelé

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Bc. Roman Chrenko, oddělení veřejných zakázek, odbor investic, Palackého 14, Olomouc, Magistrát
Telefon: 588 488 726
Fax: 588 488 060
Mobil: 734 685 188
Email: roman.chrenko@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zrušena
Specifikace zadávacího řízení: Otevřené řízení
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace:

Předpokládaná cena 7 500 000,- Kč bez DPH je za dobu trvání rámcové dohody, tj. za 36 měsíců.Zadavatel se rozhodl zadávací řízení zrušit z důvodů § 127 odst. 2, písm. d) ZZVZ citace: "Zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud v průběhu ZŘ se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv."Důvodem zrušení je, že účastníci rozdílně ocenili některé položky kancelářských potřeb z hlediska množství, které má následně vliv na pořadí nabídek z hlediska nabídkových cen. U všech účastníků zadávacího řízení došlo k tomu, že v dokumentu „Specifikace kancelářských potřeb“ uvedli při písemném objasnění nabídek rozdílné množství, které ocenili.Objasnění nabídek není ze strany účastníků možné, aniž by dané objasnění mělo dopad na celkovou nabídkovou cenu všech účastníků.Komise z uvedeného důvodu navrhla zadavateli zrušit zadávací řízení a následně vyhlásit nové s detailním upřesněním zadávacích podmínek, s čímž zadavatel vyslovil souhlas.


Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: TED oznám. o zahájení zadávacího řízení 2016-OJS244-445105-cs.pdf
Popis: TED_Oznámení o zahájení zadávacího řízení
22.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 22.12.2016 9:07:27 AM 126 KB

MHT


Název: Oznámení o zahájení zadávacího řízení Věstník veřejných zakázek_uveřejněné.mht
Popis: Věstník VZ - Oznámení o zahájení zadávacího řízení
22.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 22.12.2016 9:06:59 AM 4358 KB

XLS


Název: Specifikace kancelářských potřeb_prosinec 2016.xls
Popis: Specifikace kancelářských potřeb
16.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 16.12.2016 11:48:21 AM 76 KB

DOC


Název: 4_Seznam významných dodávek - aktuální.doc
Popis: 4. Seznam významných dodávek
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:36:47 AM 76 KB

DOC


Název: 3_ČP o základní způsobilosti dle § 75 ods. 1 písm. c, d ZZVZ - vybraný dodavatel (OŘ).doc
Popis: 3. Čestné prohlášení o základní způsobilosti
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:36:27 AM 37 KB

DOC


Název: 2_Krycí list.doc
Popis: 2. krycí list nabídky
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:35:54 AM 42 KB

XLS


Název: 1_obsah nabídky.xls
Popis: 1. Obsah nabídky
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:35:34 AM 16 KB

PDF


Název: vzor k položce č. 150.pdf
Popis: vzor položka č. 150
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:34:45 AM 201 KB

PDF


Název: vzor k položce č. 124.pdf
Popis: vzor položka č. 124
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:34:12 AM 253 KB

PDF


Název: vzor k položce č. 123.pdf
Popis: vzor položka č. 123
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:33:34 AM 633 KB

PDF


Název: vzor k položce č. 122.pdf
Popis: vzor položka č. 122
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:33:12 AM 148 KB

PDF


Název: vzor k položce č. 120.pdf
Popis: vzor položka č. 120
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:32:54 AM 808 KB

PDF


Název: vzor k položce č. 119.pdf
Popis: vzor položka č. 119
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:32:33 AM 776 KB

PDF


Název: vzor k položce č. 118.pdf
Popis: vzor položka č. 118
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:32:06 AM 856 KB

PDF


Název: vzor k položce č. 117.pdf
Popis: vzor položka č. 117
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:31:42 AM 377 KB

PDF


Název: vzor k položce č. 116.pdf
Popis: vzor položka č. 116
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:31:11 AM 196 KB

PDF


Název: vzor k položce č. 114.pdf
Popis: vzor položka č. 114
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:30:45 AM 583 KB

PDF


Název: vzor k položce č. 113.pdf
Popis: vzor položka č. 113
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:30:28 AM 508 KB

PDF


Název: vzor k položce č. 112.pdf
Popis: vzor položka č. 112
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:30:11 AM 765 KB

PDF


Název: vzor k položce č. 105.pdf
Popis: vzor položka č. 105
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:29:54 AM 425 KB

DOC


Název: 16185_Rámcová dohoda dodávka kancelářských potřeb.doc
Popis: Rámcová dohoda
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:25:13 AM 143 KB

PDF


Název: 16185 Zadávací podmínky_podpis.pdf
Popis: Zadávací podmínky
15.12.2016 Bc. Ing. Chrenko Roman 15.12.2016 8:21:22 AM 4298 KB
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

PDF


Název: 16185 Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ.pdf
Popis: Písemná zpráva zadavatele
10.03.2017 Bc. Ing. Chrenko Roman 10.03.2017 10:19:15 AM 984 KB
Ostatní

MHT


Název: Oznámení výledku ZŘ - zrušení_uveřejněný.mht
Popis: Oznámení o výsledku ZŘ - zrušení zadávacího řízení
10.03.2017 Bc. Ing. Chrenko Roman 10.03.2017 10:24:40 AM 28 KB

PDF


Název: Sdělení o zrušení ZŘ.pdf
Popis: Sdělení o zrušení zadávacího řízení
07.03.2017 Bc. Ing. Chrenko Roman 07.03.2017 2:23:22 PM 94 KB