Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Bezbariérové úpravy komunikací Olomouc, trasa M

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Bezbariérové úpravy komunikací Olomouc, trasa M
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000028
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16192
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce na ul. Střední novosadská. Součástí úpravy trasy bude předláždění stávajících chodníků. Vjezdů a nástupišť dvou autobusových zastávek MHD, včetně vedení cyklistické dopravy v hlavním dopravním prostoru i mimo něj. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace.
Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
Misto plnění VZ: Olomouc, Nové Sady
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 9 538 291
Druh VZ dle hodnoty: podlimitní
Lhůta pro podání nabídek do: 27.03.2017 09:00
Datum vyhlášení VZ: 03.03.2017

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
26271303 Skanska a.s., Křižíkov 682/34a, 186 00 Praha 8 - karlín CZ 5,590,255.67 6,645,954.60 Detail
47671416 NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín CZ 6,878,000.00 8,322,380.00 Detail
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc CZ 6,900,000.00 8,349,000.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 26271303
Název: Skanska a.s., Křižíkov 682/34a, 186 00 Praha 8 - karlín
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 5,590,255.67
Cena dle smlouvy s DPH: 6,645,954.60
Datum podpisu smlouvy: 5/17/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Pavlína Neplechová
Telefon: 588 488 721
Email: pavlina.neplechova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Kvalifikační dokumentace

DOC


Název: 16192 Čp o zákl_způsob_vybraný dodavatel.doc
Popis:
03.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.03.2017 6:35:06 AM 36 KB

DOC


Název: 16192 Seznam stavebních prací.doc
Popis:
03.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.03.2017 6:32:31 AM 388 KB
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

XLS


Název: Bezbariérové úpravy-následná tříletá péče [zadání].xls
Popis: soupis prací následná péče
06.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 06.03.2017 11:33:47 AM 191 KB

XLSX


Název: POSP205-2016 - BÚSN [zadání].xlsx
Popis: soupis prací stavební práce
06.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 06.03.2017 11:32:46 AM 580 KB

PDF


Název: Zasady-sestavovani-rozpoctu-v-zl-a-dodatku.cs.pdf
Popis:
03.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.03.2017 6:57:35 AM 203 KB

XLS


Název: Oznameni-zmeny-zmenovy-list-od-20170101.cs.xls
Popis: pouze informační dokument
03.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.03.2017 6:57:00 AM 173 KB

7Z


Název: PD.7z
Popis: projektová dokumentace
03.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.03.2017 6:54:10 AM 57503 KB

DOC


Název: Výkaz _výměr_bezbar_upravy_trM.doc
Popis:
03.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.03.2017 6:49:55 AM 198 KB

XLS


Název: Souhrnna cenova nabidka - následná tříletá péče neoceněná.xls
Popis:
03.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.03.2017 6:49:17 AM 28 KB

XLS


Název: Souhrnna cenova nabidka stavební práce.xls
Popis:
03.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.03.2017 6:49:04 AM 33 KB

PDF


Název: Příloha č. 3_Požadovaný tvar zálivkových mís.pdf
Popis:
03.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.03.2017 6:45:51 AM 245 KB

PDF


Název: Příloha č. 2a_2b_2c_Situační zákres vysazených dřevin.pdf
Popis:
03.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.03.2017 6:45:36 AM 2463 KB

PDF


Název: metodicky-pokyn-v-prace-s-el-soupisem-20170119.cs.pdf
Popis:
03.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.03.2017 6:43:44 AM 529 KB

PDF


Název: Příloha č. 3_VOP 1_10_2016.pdf
Popis: Příloha č. 3 k návrhu smlouvy o dílo
03.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.03.2017 6:40:14 AM 746 KB

DOC


Název: 16192_Smlouva o provedení následné údržby dřevin.doc
Popis:
03.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.03.2017 6:36:03 AM 73 KB

DOC


Název: 16192_SOD_Bezbariérové úpravy trasy - M_final_2.doc
Popis: návrh smlouvy o dílo
03.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.03.2017 6:35:48 AM 173 KB

DOC


Název: 16192 Krycí list.doc
Popis:
03.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.03.2017 6:32:02 AM 335 KB

PDF


Název: 16192 Výzva.pdf
Popis:
03.03.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.03.2017 6:30:34 AM 2730 KB
Oznámení o výběru dodavatele

PDF


Název: 16192 Oznámení o výběru dodavatele.pdf
Popis:
19.04.2017 Ing. Neplechová Pavlína 19.04.2017 3:42:01 PM 99 KB
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

PDF


Název: 16192 Písemná zpráva zadavatele podpis.pdf
Popis:
24.05.2017 Ing. Neplechová Pavlína 24.05.2017 1:59:00 PM 829 KB
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

PDF


Název: odpoved_zverejneni.pdf
Popis: uveřejnění v Registru smluv
03.08.2017 Ing. Neplechová Pavlína 03.08.2017 1:37:21 PM 137 KB