Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Knihovna Olomouc – oprava střechy

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Knihovna Olomouc – oprava střechy
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000002
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16200
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, se kterým následně statutární město Olomouc uzavře smluvní vztah, jehož předmětem bude oprava střešní konstrukce a střešní římsy budovy Knihovny města Olomouce, příspěvková organizace. Dále drobné opravy trhlin ve zdivu, na fasádě.

Objekt Knihovny se nachází v městské památkové rezervaci Olomouc (Národní památkový ústav, katalogové číslo 1031). Samotný objekt je evidovaný v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 22227/8-3148. (viz URL: http://pamatkovykatalog.cz?element=535246&action=element&presenter=ElementsResults)

Ve vymezené lokalitě této památkové rezervace (ulice 1. máje) budou v průběhu roku 2017 probíhat stavební práce (rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí), omezující přístup k tomuto objektu. Z tohoto důvodu bude dílo prováděno etapovitě dle aktuálního stavu těchto stavebních prací.

Bližší specifikace v návrhu smlouvy o dílo a projektové dokumentaci.

Prohlídka místa plnění: 30.01.2017 v 10:00, kontaktní osoba Ing. Petr Mankovecký, telefonní spojení +420 724 846 277

Pro plnění této veřejné zakázky je nutné držení osvědčení pro odbornou způsobilost dle § 7 zákona ČNR č. 360/1992 Sb., v platném znění v oboru Pozemní stavby.
Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45260000-7 Střešní práce a jiné specializované stavební práce
45212300-9 Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
Misto plnění VZ: Olomouc-město
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 5 000 000
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 08.02.2017 10:00
Datum vyhlášení VZ: 19.01.2017

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
25517210 ROGAT s. r. o. CZ 2,971,085.00 3,595,012.00 Detail
25367501 DACH SYSTEM s. r. o. CZ 3,147,022.00 3,807,896.00 Detail
25835661 H & B delta, s.r.o. CZ 4,095,613.00 4,955,691.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 25517210
Název: ROGAT s. r. o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 2,971,085.00
Cena dle smlouvy s DPH: 3,595,012.00
Datum podpisu smlouvy: 2/22/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 3,595,013.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 4,349,966.00
Z toho uhrazeno v:
Rok Uhrazená cena bez DPH Uhrazená cena s DPH
2017 3,595,013.00 4,349,966.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Alice Myšková
Poznámka: MMOl - OI - OVZ
Telefon: 588 488 728
Email: alice.myskova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz.

Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění.

Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OI-IP/SOD/000256/2017

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 16200_Vyzva k podani nabidky.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
19.01.2017 Ing. Myšková Alice 19.01.2017 11:56:58 AM 194 KB

ZIP


Název: 16200_pr PD.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
18.01.2017 Ing. Myšková Alice 18.01.2017 11:21:56 AM 63015 KB

DOC


Název: 16200_pr SoD navrh.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
18.01.2017 Ing. Myšková Alice 18.01.2017 11:21:01 AM 221 KB

XLS


Název: 16200_pr Polozkovy rozpocet.xls
Popis: Předmět veřejné zakázky
18.01.2017 Ing. Myšková Alice 18.01.2017 11:20:46 AM 741 KB

XLS


Název: 16200_pr Souhrnná cenová nabídka.xls
Popis: Předmět veřejné zakázky
18.01.2017 Ing. Myšková Alice 18.01.2017 11:20:27 AM 32 KB

DOC


Název: 16200_pr Kryci list.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
18.01.2017 Ing. Myšková Alice 18.01.2017 11:20:00 AM 45 KB

DOC


Název: 16200_pr Seznam poddodavatelů.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
18.01.2017 Ing. Myšková Alice 18.01.2017 11:19:32 AM 43 KB

DOC


Název: 16200_pr Seznam stavebních prací.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
18.01.2017 Ing. Myšková Alice 18.01.2017 11:19:08 AM 56 KB

PDF


Název: 16200_pr SoD pr VOP.pdf
Popis: Předmět plnění SoD
18.01.2017 Ing. Myšková Alice 18.01.2017 11:18:01 AM 746 KB
Oznámení o výběru dodavatele

PDF


Název: 16200 Oznámení o výběru dodavatele.pdf
Popis: Oznámení o výběru dodavatele
15.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 15.02.2017 3:39:23 PM 87 KB
Ostatní

PDF


Název: 16200_základní informace.pdf
Popis: Průběh zadávacího řízení
23.02.2017 Ing. Myšková Alice 23.02.2017 1:53:06 PM 86 KB