Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Lošov, Liškovská - rekonstrukce komunikace

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Lošov, Liškovská - rekonstrukce komunikace
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000010
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16195
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, se kterým následně statutární město Olomouc uzavře smluvní vztah, jehož předmětem bude rekonstrukce dílčích prvků komunikace v obci Lošov. A to: Rekonstrukce stávající komunikace v dlážděné úpravě, vjezdy, vstupy, rampa a odvodnění komunikace. Rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace, rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce veřejného osvětlení. Stavební úpravy komunikace budou realizovány v rozsahu od nároží ulic Svolinského-Liškovská až po souběh ulic Liškovská-Koperníkova. Celková délka stavebních úprav je 133,17 m. Vodovod je navržen v délce 49,5 m. Dešťová kanalizace bude realizována v délce 139,05 m včetně 6 ks revizních šachet. Splašková kanalizace bude realizována v délce 114,50 m včetně 6 ks revizních šachet. Veřejné osvětlení se obnoví, osadí se dva nové stožáry se svítidly v přibližně stejné poloze jako dosud. Kabelové vedení bude nahrazeno novým ve stejné trase, v délce 36 m. Vysadí se náhradní dřeviny. Bližší specifikace v projektové dokumentaci, návrzích smluv. Zadávací řízení je vedeno formou elektronického poptávkového řízení. Přičemž na profilu zadavatele/Vyhlašovatele (na tomto URL) jsou informace pouze uveřejňovány. Veškeré úkony jsou prováděny elektronicky prostřednictvím eAukční síně. (Dále také jen "systém PROEBIZ") Jedná se o výběrové řízení, kde účastník elektronicky vloží požadovaná data do eAukční síně, následně však již nebude probíhat e-aukce! Vložená nabídka je konečná. Pravidla poptávkového řízení a návod na obsluhu v systému PROEBIZ je možné získat přímo na aukčním portále, viz URL: http://proebiz.com/podpora. Od 02.02.2017 16:00 bude zpřístupněn internetový portál pro zadání Vaší nabídky. Vaši nabídku můžete podávat do 27.02.2017 12:00.

Pro plnění této veřejné zakázky je nutné držení osvědčení pro odbornou způsobilost dle § 7 zákona ČNR č. 360/1992 Sb., v platném znění v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inže
Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
45232424-0 Stavební práce vztahující se k odtoku odpadních vod
77300000-3 Zahradnické služby
Misto plnění VZ: Olomouc - Lošov
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 3 900 000
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 27.02.2017 12:00
Datum vyhlášení VZ: 02.02.2017

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
43005560 PORR a. s. (odštěpný závod – Morava) CZ 3,076,778.00 3,722,901.00 Detail
60838744 STRABAG a.s. CZ 3,236,689.00 3,916,394.00 Detail
25317628 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. CZ 3,667,644.00 4,437,849.00 Detail
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o. (odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc CZ 2,838,869.00 3,435,031.00 Detail
64618081 LB 2000, s.r.o. CZ 3,153,370.00 3,815,578.00 Detail
28597460 Hroší stavby Morava a.s. CZ 3,471,785.00 4,200,860.00 Detail
47671416 NOSTA, s.r.o. CZ 3,136,000.00 3,794,560.00 Detail
42196868 M - SILNICE a. s. CZ 3,385,246.00 4,096,148.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 48035599
Název: SWIETELSKY stavební s.r.o. (odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc)
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 2,838,869.00
Cena dle smlouvy s DPH: 3,435,031.00
Datum podpisu smlouvy: 3/8/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 2,991,939.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 3,620,246.00
Z toho uhrazeno v:
Rok Uhrazená cena bez DPH Uhrazená cena s DPH
2017 2,991,939.00 3,620,246.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Alice Myšková
Poznámka: MMOl - OI - OVZ
Telefon: 588 488 728
Email: alice.myskova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz.Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění.Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OI-IP/SOD/000094/2017

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 16195_Výzva k podání nabídky.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
02.02.2017 Ing. Myšková Alice 02.02.2017 3:06:57 PM 180 KB

ZIP


Název: 16195_př PD.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
02.02.2017 Ing. Myšková Alice 02.02.2017 3:06:01 PM 66309 KB

DOC


Název: 16195_př SoÚ.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
02.02.2017 Ing. Myšková Alice 02.02.2017 3:05:12 PM 70 KB

DOC


Název: 16195_př SoD.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
02.02.2017 Ing. Myšková Alice 02.02.2017 3:04:25 PM 225 KB

XLS


Název: 16195_př SoD př Souhrnna cenova nabidka.xls
Popis: Předmět veřejné zakázky
02.02.2017 Ing. Myšková Alice 02.02.2017 3:04:07 PM 35 KB

XLS


Název: 16195_př SoD př Polozkovy rozpocet.xls
Popis: Předmět veřejné zakázky
02.02.2017 Ing. Myšková Alice 02.02.2017 3:03:52 PM 1538 KB

PDF


Název: 16195_př SoD př VOP.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
02.02.2017 Ing. Myšková Alice 02.02.2017 3:03:37 PM 746 KB

XLS


Název: 16195_př SoÚ př Souhrnna cenova nabidka.xls
Popis: Předmět veřejné zakázky
02.02.2017 Ing. Myšková Alice 02.02.2017 3:02:59 PM 37 KB

XLS


Název: 16195_př SoÚ př Polozkovy rozpocet.xls
Popis: Předmět veřejné zakázky
02.02.2017 Ing. Myšková Alice 02.02.2017 3:02:43 PM 162 KB

PDF


Název: 16195_př SoÚ př Zakres.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
02.02.2017 Ing. Myšková Alice 02.02.2017 3:02:24 PM 436 KB

PDF


Název: 16195_př SoÚ př Zalivka.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
02.02.2017 Ing. Myšková Alice 02.02.2017 3:02:08 PM 330 KB

DOC


Název: 16195_př Kryci list Sod a SoU.doc
Popis: Podmínky zadávacího řízení
02.02.2017 Ing. Myšková Alice 02.02.2017 3:01:06 PM 49 KB

DOC


Název: 16195_př ČP k vysadbe a udrzbe.doc
Popis: Podmínky zadávacího řízení
02.02.2017 Ing. Myšková Alice 02.02.2017 3:00:51 PM 66 KB

DOC


Název: 16195_př Seznam stavebnich praci.doc
Popis: Podmínky zadávacího řízení
02.02.2017 Ing. Myšková Alice 02.02.2017 3:00:28 PM 54 KB
Oznámení o výběru dodavatele

PDF


Název: 16195_oznámení o výběru.pdf
Popis: Oznámení o výběru
06.03.2017 Ing. Myšková Alice 06.03.2017 8:26:52 AM 91 KB
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

PDF


Název: 16195_základní informace.pdf
Popis: Průběh zadávacího řízení
09.03.2017 Ing. Myšková Alice 09.03.2017 10:00:00 AM 90 KB