Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > V Hlinkách – parkoviště

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: V Hlinkách – parkoviště
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000021
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: OI/2017/004
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového parkoviště v Olomouci na ulici V Hlinkách. Navrhované parkoviště je částečně situováno na stávající zelené ploše a částečně na zpevněné živičné ploše před bytovým domem p.č.1170/1, 1170/2 v ul. V Hlinkách. Je navržených 10 kolmých parkovacích míst a rozšíření přilehlé komunikace na 4,8m. Na ploše navrhovaného parkoviště je navrženo vyhrazené parkovací místo pro invalidy (kolmé stání). V rámci stavby parkoviště bude poblíž osazena nová lampa VO. Výstavba parkoviště si vyžádá také pokácení stávající jasanu a borovice a následnou výsadbu nových stromů a keřů.Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí projektové dokumentace.


Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
Nejsou zadány CPV kódy
Misto plnění VZ: ul. V Hlinkách, Olomouc
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 1 025 979
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 13.03.2017 09:00
Datum vyhlášení VZ: 24.02.2017

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o. cz 790,000.00 955,900.00 Detail
27798348 ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o. cz 662,457.46 801,573.52 Detail
05029490 MoliMex Ingtrade s.r.o. cz 852,634.03 1,032,262.18 Detail
03971694 KOMUNIKACE.CZ s.r.o. cz 898,458.45 1,087,134.73 Detail
46555731 Milan Oračko cz 696,969.00 843,332.49 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 27798348
Název: ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.
Kód země: cz

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 662,457.46
Cena dle smlouvy s DPH: 801,573.52
Datum podpisu smlouvy: 4/6/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Mgr. Jakub Kučera
Telefon: 588 488 724
Email: jakub.kucera@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Uzavřená smlouva o dílo byla uveřejněna v Registru smluv. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1677782Uzavřená smlouva o provedení následné údržby dřevin byla uveřejněna v Registru smluv. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1857038Dodatek ke smlouvě o dílo byl uveřejněn v Registru smluv. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2401914

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

RAR


Název: PD.rar
Popis: Projektová dokumentace
24.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.02.2017 9:41:40 AM 53524 KB

DOC


Název: 17001 Seznam stavebních prací.doc
Popis: seznam stavebních prací
24.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.02.2017 9:40:48 AM 83 KB

DOC


Název: 17001 Čestné prohlášení o základní způsobilosti - vybraný dodavatel.doc
Popis: Čestné prohlášení k základní zpusob.
24.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.02.2017 9:40:20 AM 38 KB

DOC


Název: 17001 Krycí list.doc
Popis: Formulář - krycí list
24.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.02.2017 9:01:42 AM 45 KB

DOC


Název: 17001 SOD V Hlinkách-malá parkoviště.doc
Popis: Návrh smlouvy o dílo
24.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.02.2017 9:01:42 AM 222 KB

DOC


Název: 17001_Smlouva o provedení následné údržby V Hlinkách- malá parkoviště.doc
Popis: Návrh smlouvy o násled. údržbě dřevin
24.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.02.2017 9:01:42 AM 80 KB

XLS


Název: 17001 Souhrnná cenová nabídka -následná údržba dřevin.xls
Popis: Souhrnmá cenová nabídka - násled. údržba dřevin
24.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.02.2017 9:01:42 AM 30 KB

XLS


Název: 17001 Souhrnná cenová nabídka -stavební část.xls
Popis: Souhrnmá cenová nabídka - stavební část
24.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.02.2017 9:01:42 AM 31 KB

XLS


Název: 17001 Soupis prací - následná údržba dřevin.xls
Popis: Soupis prací - následná údržba dřevin
24.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.02.2017 9:01:42 AM 184 KB

XLS


Název: 17001 Soupis prací - stavební část.xls
Popis: Soupis prací - stavební část
24.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.02.2017 9:01:42 AM 472 KB

PDF


Název: Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny (19.1.2017).pdf
Popis: Požadavky na jednotný způsob zpracování nab. ceny
24.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.02.2017 9:01:42 AM 529 KB

PDF


Název: VOP 1.10.2016.pdf
Popis: Všeobecné obchodní podmínky
24.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.02.2017 9:01:42 AM 746 KB

PDF


Název: př č. 2 Sml. o následné údržbě– Situační zákres vysazených dřevin.pdf
Popis: Příloha č. 2 - smlouva o následné údržbě dřevin
24.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.02.2017 9:01:42 AM 1058 KB

PDF


Název: př č. 3 Sml. o následné údržbě– Požadovaný tvar zálivkových mís.pdf
Popis: Příloha č. 3 - smlouva o následné údržbě dřevin
24.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.02.2017 9:01:42 AM 330 KB

DOC


Název: 17001 Čestné prohlášení k provedení výsadby dřevin a jejich následné údržby.doc
Popis: Čestné prohlášení k provedení výsadby dřevin a násl. peče
24.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.02.2017 9:01:42 AM 51 KB
Oznámení o výběru dodavatele

PDF


Název: 17001 Oznámení o výběru dodavatele.pdf
Popis: Oznámení o výběru dodavatele
24.03.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.03.2017 8:43:14 AM 82 KB
Výzva k podání nabídek

PDF


Název: 17001 Výzva k podání nabídky.pdf
Popis: Výzva k podání nabídek
24.02.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.02.2017 9:29:20 AM 4427 KB
Ostatní

PDF


Název: 17001 Oznámení o vyloučení účastníka.pdf
Popis: Oznámení o vyloučení
24.03.2017 Mgr. Kučera Jakub 24.03.2017 8:43:52 AM 82 KB