Zadavatel:

  • Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace
  • tř. Svobody 33
  • Olomouc
  • 77900
  • IČO: 00100544 DIČ: CZ00100544
  • Telefon: 585 500 111 Fax: 585 500 198
  • Datová schránka: ud8k588
  • E-mail: info@mdol.cz
  • Webová adresa: www.moravskedivadlo.cz
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Provádění úklidových prací v prostorách užívaných Moravským divadlem Olomouc II.

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Provádění úklidových prací v prostorách užívaných Moravským divadlem Olomouc II.
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000024
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 25/2017
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování pravidelných úklidových prací v prostorách užívaných Moravským divadlem Olomouc v rozsahu a četnosti podle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. V období 20.03.2017 - 31.08.2018. Bližší informace viz přílohy.

Zadávacího řízení se může účastnit pouze dodavatel, zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců (postup dle § 38 zákona č. 137/2016 Sb.).

Prohlídka místa plnění 03.03.2017 v 07:30

03.03.2017 07:15 sraz u vártnice MDO tř. Svobody 33, Olomouc
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
98341130-5 Úklidové práce
Misto plnění VZ: Olomouc-město
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 1 950 000
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 09.03.2017 10:00
Datum vyhlášení VZ: 27.02.2017

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 28326890
Název: RANOB s. r. o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 1,570,223.00
Cena dle smlouvy s DPH: 1,899,969.00
Datum podpisu smlouvy: 3/15/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Rostislav Czmero
Poznámka: Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace provozně technický náměstek
Telefon: 585 500 122
Mobil: 723 255 001
Email: rostislav.czmero@mdol.cz

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Oznámení o výběru dodavatele

PDF


Název: MDO Výzva 25-2017 Oznámení o výběru.pdf
Popis: Průběh zadávacího řízení
14.03.2017 Mgr.Hekela Pavel 14.03.2017 2:47:21 PM 45 KB
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

PDF


Název: MDO Výzva 25-2017 uzavřená Smlouva o poskytování služeb.pdf
Popis: Předmět plnění
29.03.2017 Mgr.Hekela Pavel 29.03.2017 1:10:28 PM 9185 KB
Výzva k podání nabídek

PDF


Název: MDO Výzva 25-2017.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
27.02.2017 Mgr.Hekela Pavel 27.02.2017 11:27:44 AM 1173 KB

ZIP


Název: MDO Výzva 25-2017 přílohy.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
27.02.2017 Mgr.Hekela Pavel 27.02.2017 11:27:23 AM 401 KB