Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > SMS platby za parkování

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: SMS platby za parkování
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000025
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: OKR/2017/001
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky s názvem „ SMS platby za parkování ” je výběr poskytovatele na provozování služby spočívající v placení poplatku za parkování v zónách placeného stání na území města Olomouce. Konkrétně se jedná o bezhotovostní platbu parkovného formou služby Premium SMS.Premium SMS pro účely výběru poplatku za parkovné v Olomouci
 • informace o platbě (přijaté Premium SMS) jsou předávané ON-LINE na MP Olomouc metodou REST

 • uchazeč provozuje veřejný hotline telefon 24/7 pro řešení reklamací plateb

 • cenová hladina 30 Kč s vyhrazenými změnami závazku a to na změnu/přidání cenové a/nebo časové hladiny kdykoliv v průběhu platnosti smluvního vztahu

 • zadavatel si může vybrat jeden nebo více Keyword

 • cena je MT včetně odpovědní SMS

 • soutěží se cena služby sestávající se z: ((SMSMT + SMSodp) x Pm + Sm) x 48m

  • SMSMT - vážená cena služby operátora MT SMS spočítaná podle vzorce:

  • SMSMT = 32% ze site O2, 33% ze site TM, 35% ze site VF

  • SMSMT = 0,32 x SMSO2 + 0,33 x SMSTM + 0,35 x SMSVF

  • SMSodp -cena odpovědní SMS

  • Pm – počet měsíčně (jde o odhad, skutečný počet se může i výrazně lišit) = 7700 ks

  • Sm – Shortcode měsíční cena

  • SMSO2,TM,VF – cena MT Premium SMS příslušného operátora • nepřipouští se aktivační poplatky


Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
64212000-5 Mobilní telefonní služby
51610000-1 Instalace a montáž počítačů a zařízení pro zpracování dat
72300000-8 Datové služby
Misto plnění VZ: SMOl
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 480 000
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 13.03.2017 09:00
Datum vyhlášení VZ: 27.02.2017

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
01527525 GLOBDATA a.s. cz 15.70 15.70 Detail
25949098 MATERNA Communications a.s. cz 15.75 15.75 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 01527525
Název: GLOBDATA a.s.
Kód země: cz

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 15.70
Cena dle smlouvy s DPH: 15.70
Datum podpisu smlouvy: 6/6/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Mgr. Miroslav Pizur
Telefon: 588 488 729
Mobil: 603 882 688
Email: miroslav.pizur@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Smlouva/y (vč. případných změn) byla/y uveřejněna/y v registru smluv. https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani.

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 17003_vyzva.pdf
Popis:
27.02.2017 Mgr. Pizur Miroslav 27.02.2017 1:38:34 PM 2220 KB

DOCX


Název: 17003_smlouva.docx
Popis:
27.02.2017 Mgr. Pizur Miroslav 27.02.2017 1:38:34 PM 36 KB

DOC


Název: 17003_seznam významných služeb.doc
Popis:
27.02.2017 Mgr. Pizur Miroslav 27.02.2017 1:38:34 PM 80 KB

PDF


Název: 17003_REST UPP_integrační rozhraní.pdf
Popis:
27.02.2017 Mgr. Pizur Miroslav 27.02.2017 1:38:34 PM 416 KB

DOC


Název: 17003_krycí list.doc
Popis:
27.02.2017 Mgr. Pizur Miroslav 27.02.2017 1:38:34 PM 39 KB

DOC


Název: 17003_čestné prohlášení o základní způsobilosti.doc
Popis:
27.02.2017 Mgr. Pizur Miroslav 27.02.2017 1:38:34 PM 40 KB
Ostatní

PDF


Název: 17003_oznámení o výběru dodavatele.pdf
Popis:
03.04.2017 Mgr. Pizur Miroslav 03.04.2017 8:13:16 AM 85 KB
Vysvětlení, změna, nebo doplnění zadávací dokumentace

PDF


Název: 17003_vysvětlení ZD - č.1.pdf
Popis:
07.03.2017 Mgr. Pizur Miroslav 07.03.2017 2:46:43 PM 1635 KB