Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Uveřejnění výzvy - Hřbitov Neředín - rekonstrukce objektu dílen, PD

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Uveřejnění výzvy - Hřbitov Neředín - rekonstrukce objektu dílen, PD
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000026
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 17028
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace s následnou inženýrskou činností pro získání potřebných povolení pro realizaci akce "Neředín Hřbitov - rekonstrukce objektu dílen".

Bližší informace v přílohách.

Podmínkou pro možnost účastnit se zadávacího řízení je osobní účast zástupce potencionálního zpracovatele na prohlídce místa plnění.

Termín prohlídky: 08.03.2017 10:00, sraz před budovou původního sídla p. o. Hřbitovy města Olomouce (tř. Míru č.p. 137)

Pro možnost účasti v tomto zadávacím řízení je nutné:

1. účast na prohlídce místa plnění, a následně 

2. doložení osvědčení k autorizaci vydané ČKAIT pro odbornou způsobilost dle § 7 zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru "Pozemní stavby".

Dokumentace zadavatele k této veřejné zakázce malého rozsahu je v souborové podobě označována interním číslem 17028.
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71320000-7 Technické projektování
Misto plnění VZ: Olomouc, k. ú. Neředín
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 22.03.2017 14:00
Datum vyhlášení VZ: 28.02.2017

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 66910960
Název: Ing. Vladimír Zoubek
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 67,000.00
Cena dle smlouvy s DPH: 81,070.00
Datum podpisu smlouvy: 5/4/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Martina Koníčková
Poznámka: MMOl - OI - OP
Telefon: 588 488 713
Email: martina.konickova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz.

Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění.

Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OI-PR /SOD/001132/2017

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 17028_Uveřejnění výzvy - Hřbitov Neředín - rekonstrukce objektu dílen, PD.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
28.02.2017 Ing. Myšková Alice 28.02.2017 4:07:14 PM 813 KB

PDF


Název: 17028_př Katastralni_mapa_dílny.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
28.02.2017 Ing. Myšková Alice 28.02.2017 4:06:57 PM 946 KB

PDF


Název: 17028_př Popis objektu_dílny.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
28.02.2017 Ing. Myšková Alice 28.02.2017 4:06:38 PM 1588 KB

DOC


Název: 17028_př Návrh SOD_dílny.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
28.02.2017 Ing. Myšková Alice 28.02.2017 4:06:10 PM 228 KB