Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Uveřejnění výzvy - Topolová - navýšení parkovacích míst, PD v DUR

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Uveřejnění výzvy - Topolová - navýšení parkovacích míst, PD v DUR
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000030
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 17034
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí s následnou inženýrskou činností ve věci navýšení parkovacích míst na ulici Topolová, Olomouc.

Bližší informace v přílohách.

Pro možnost účasti v tomto zadávacím řízení je nutné doložení osvědčení k autorizaci vydané ČKAIT pro odbornou způsobilost dle § 7 zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru "Dopravní stavby".

Dokumentace zadavatele k této veřejné zakázce malého rozsahu je v souborové podobě označována interním číslem 17034.
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71320000-7 Technické projektování
Misto plnění VZ: Olomouc, k. ú. Slavonín
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 22.03.2017 14:00
Datum vyhlášení VZ: 08.03.2017

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 45186677
Název: Ing. Petr Doležel
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 128,000.00
Cena dle smlouvy s DPH: 154,880.00
Datum podpisu smlouvy: 3/31/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Hana Zubalíková
Poznámka: MMOl - OI - OP
Telefon: 588 488 703
Email: hana.zubalikova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Otevřené řízení
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz.

Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění.

Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OI-PR/SOD/001134/2017

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 17034_Uveřjenění výzvy - Topolová navýšení parkovacích míst, PD.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
08.03.2017 Ing. Myšková Alice 08.03.2017 10:59:43 AM 795 KB

RAR


Název: 17034_př Studie proveditelnosti.rar
Popis: Předmět veřejné zakázky
08.03.2017 Ing. Myšková Alice 08.03.2017 10:59:25 AM 2817 KB

DOC


Název: 17034_př Návrh SOD.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
08.03.2017 Ing. Myšková Alice 08.03.2017 10:59:07 AM 151 KB