Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Uveřejnění výzvy - Restaurování polní kaple, Olomouc-Droždín

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Uveřejnění výzvy - Restaurování polní kaple, Olomouc-Droždín
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000031
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 17035
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení restaurátorských prací na/v polní kapli v k. ú. Olomouc-Droždín. Restaurátorské práce budou zahrnovat zejména opravu vnějších a vnitřních omítek, štukové výzdoby, opravu poškozené dlažby a odstranění drobných defektů ve střešní krytině.

Objekt je nemovitou kulturní památkou, vedenou pod číslem ÚSKP 14420/8-1798, viz URL: http://pamatkovykatalog.cz/

Bližší informace v přílohách.

Pro možnost účasti v tomto zadávacím řízení je nutné doložení povolení k restaurování nepolychromovaných sochařských děl ze štuku, dle zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Je možné si vyžádat prohlídku místa plnění s komentářem. Informace u kontaktní osoby.

Dokumentace zadavatele k této veřejné zakázce malého rozsahu je v souborové podobě označována interním číslem 17035.
Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45212360-7 Výstavba církevních budov
Misto plnění VZ: Olomouc, k. ú. Droždín
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 31.03.2017 12:00
Datum vyhlášení VZ: 08.03.2017

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 25391321
Název: SOCHAŘI, v.o.s.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 118,900.00
Cena dle smlouvy s DPH: 136,735.00
Datum podpisu smlouvy: 5/16/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Bc. Ludmila Otiepková
Poznámka: MMOl - OMP - OEM
Telefon: 588 488 282
Email: ludmila.otiepkova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Otevřené řízení
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz.Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění.Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OMAJ-EM/SOD/001716/2017

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 17035_Uveřejnění výzvy - restaurování polní kaple.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
08.03.2017 Ing. Myšková Alice 08.03.2017 11:34:37 AM 438 KB

PDF


Název: 17035_př Rozhodnutí OPP.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
08.03.2017 Ing. Myšková Alice 08.03.2017 11:34:22 AM 1216 KB

PDF


Název: 17035_př mapa - polní kaple.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
08.03.2017 Ing. Myšková Alice 08.03.2017 11:34:07 AM 296 KB

PDF


Název: 17035_př foto - polní kaple.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
08.03.2017 Ing. Myšková Alice 08.03.2017 11:33:53 AM 217 KB