Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > U Výpadu - oprava schodiště

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: U Výpadu - oprava schodiště
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000034
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: OSMK/2017/001
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je výběr účastníka/dodavatele, se kterým následně statutární město Olomouc uzavře smluvní vztah (dále také jen „smlouva“), jehož předmětem bude renovace venkovních kamenných schodů včetně kovového zábradlí v městské památkové rezervaci Olomouc.

Schody jsou významným urbanistickým prvkem městské památkové rezervace Olomouc (Národní památkový ústav, číslo ÚSKP 1031) v katastrálním území Olomouc-město, na parcele číslo 99/5, plynule spojujícím obytnou část Blažejského náměstí s ulicí U Výpadu, s Aksamitovou ulicí u vstupu do Bezručových sadů.

Schodiště je jednoramenné přímé, se středovou mezipodestou, nachází se v havarijním stavu.

V rámci oprav bude rozebrána celá konstrukce schodiště tvořená žulovými stupni, které jsou osazeny do lože z drceného kameniva a štěrkodrtě včetně původního zábradlí, a dvojice poškozených patníků směrem do Blažejského náměstí nad schodištěm. Demontované žulové stupně bude nutné dopravit do kamenické dílny a provést úpravu (odřezání a reprofilaci) spodní hrany stupňů schodiště tak, aby je bylo možné následně sestavit na již provedený betonový základový pas. Založení těchto základových pasů bude v nezámrzné hloubce 1.2 m pod úrovní schodišťových stupňů. Na horní hranu těchto pasů bude provedena dobetonávka ze suchého betonu, do kterého budou uloženy schodišťové stupně.

Bližší informace v přílohách.

Dokumentace zadavatele k této veřejné zakázce malého rozsahu je v souborové podobě označována interním číslem 17011.
Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45262510-9 Kamenické práce
71550000-8 Kovářské služby
45233142-6 Práce na opravě silnic
Misto plnění VZ: Olomouc, ulice U Výpadu
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 1 651 753
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 12.04.2017 10:00
Datum vyhlášení VZ: 14.03.2017

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
25901982 Kámen Morava, s.r.o. cz 1,534,583.01 1,856,845.44 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 25901982
Název: Kámen Morava, s.r.o.
Kód země: cz

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 1,534,583.01
Cena dle smlouvy s DPH: 1,856,845.44
Datum podpisu smlouvy: 4/27/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 1,874,108.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 2,267,671.00
Z toho uhrazeno v:
Rok Uhrazená cena bez DPH Uhrazená cena s DPH
2017 1,874,108.00 2,267,671.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Alice Myšková
Telefon: 588 488 728
Email: alice.myskova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz.

Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění.

Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OSMK/SOD/001581/2017

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

XLS


Název: 17011_př SoD př Položkový rozpočet dle Vysvětlení ZD.xls
Popis: Předmět veřejné zakázky
22.03.2017 Ing. Myšková Alice 22.03.2017 3:54:24 PM 394 KB

ZIP


Název: 17011_př PD.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.03.2017 Ing. Myšková Alice 16.03.2017 11:58:44 AM 46263 KB

PDF


Název: 17011_Výzva k podání nabídky.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.03.2017 Ing. Myšková Alice 14.03.2017 2:10:42 PM 3483 KB

DOC


Název: 17011_př Krycí list.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.03.2017 Ing. Myšková Alice 14.03.2017 2:10:26 PM 45 KB

DOC


Název: 17011_př návrh SoD.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.03.2017 Ing. Myšková Alice 14.03.2017 2:08:59 PM 139 KB

PDF


Název: 17011_př návrh SoD př OP.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.03.2017 Ing. Myšková Alice 14.03.2017 2:08:32 PM 184 KB

DOC


Název: 17011_př Seznam stavebních prací.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.03.2017 Ing. Myšková Alice 14.03.2017 2:08:06 PM 103 KB

DOC


Název: 17011_př Seznam kovářských prací.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.03.2017 Ing. Myšková Alice 14.03.2017 2:07:51 PM 86 KB

DOC


Název: 17011_př Seznam poddodavatelů.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.03.2017 Ing. Myšková Alice 14.03.2017 2:07:37 PM 44 KB
Oznámení o výběru dodavatele

PDF


Název: 17011_oznámení o výběru dodavatele.pdf
Popis: Oznámení o výběru
26.04.2017 Ing. Myšková Alice 26.04.2017 7:14:59 AM 87 KB
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

PDF


Název: 17011_Vysvětlení ZD.pdf
Popis: Výzva k podání nabídky
22.03.2017 Ing. Myšková Alice 22.03.2017 3:54:49 PM 103 KB
Ostatní

PDF


Název: 17011_základní inforamce k VZMR.pdf
Popis: 17011_Základní informace k VZMR
02.05.2017 Ing.Palíková Alice 02.05.2017 9:42:53 AM 87 KB