Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZUS: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > U Výpadu - oprava schodiště

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: U Výpadu - oprava schodiště
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000034
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: OSMK/2017/001
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je výběr účastníka/dodavatele, se kterým následně statutární město Olomouc uzavře smluvní vztah (dále také jen „smlouva“), jehož předmětem bude renovace venkovních kamenných schodů včetně kovového zábradlí v městské památkové rezervaci Olomouc.Schody jsou významným urbanistickým prvkem městské památkové rezervace Olomouc (Národní památkový ústav, číslo ÚSKP 1031) v katastrálním území Olomouc-město, na parcele číslo 99/5, plynule spojujícím obytnou část Blažejského náměstí s ulicí U Výpadu, s Aksamitovou ulicí u vstupu do Bezručových sadů.Schodiště je jednoramenné přímé, se středovou mezipodestou, nachází se v havarijním stavu.V rámci oprav bude rozebrána celá konstrukce schodiště tvořená žulovými stupni, které jsou osazeny do lože z drceného kameniva a štěrkodrtě včetně původního zábradlí, a dvojice poškozených patníků směrem do Blažejského náměstí nad schodištěm. Demontované žulové stupně bude nutné dopravit do kamenické dílny a provést úpravu (odřezání a reprofilaci) spodní hrany stupňů schodiště tak, aby je bylo možné následně sestavit na již provedený betonový základový pas. Založení těchto základových pasů bude v nezámrzné hloubce 1.2 m pod úrovní schodišťových stupňů. Na horní hranu těchto pasů bude provedena dobetonávka ze suchého betonu, do kterého budou uloženy schodišťové stupně. Spolupůsobení dobetonávky se základovými pasy bude zajištěno ocelovými trny kotvenými do základových pasů. Základové pasy budou prováděny postupně, po taktech á 1.0 m, aby nedošlo k narušení stávajících opěrných zdí. Prostor mezi pasy bude zasypán štěrkodrtí frakce 0/63. Štěrkodrť bude hutněna po vrstvách tloušťky 0.2 m. Současně se provede výroba doplňkových kamenných stupňů na základě zjištění, které ze stupňů původních budou popraskány a nebude je možné opětovně použít. Tyto nové žulové stupně budou opatřeny pemrlován&

Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45262510-9 Kamenické práce
71550000-8 Kovářské služby
45233142-6 Práce na opravě silnic
Misto plnění VZ: Olomouc, ulice U Výpadu
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 1 651 753
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 12.04.2017 10:00
Datum vyhlášení VZ: 14.03.2017

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Alice Myšková
Telefon: 588 488 728
Email: alice.myskova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zveřejněna - vyhlášena
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Doplňující informace:

Dokumentace zadavatele k této veřejné zakázce malého rozsahu je v souborové podobě označována interním číslem 17011.


Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

XLS


Název: 17011_př SoD př Položkový rozpočet dle Vysvětlení ZD.xls
Popis: Předmět veřejné zakázky
22.03.2017 Ing. Myšková Alice 22.03.2017 3:54:24 PM 394 KB

ZIP


Název: 17011_př PD.zip
Popis: Předmět veřejné zakázky
16.03.2017 Ing. Myšková Alice 16.03.2017 11:58:44 AM 46263 KB

PDF


Název: 17011_Výzva k podání nabídky.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.03.2017 Ing. Myšková Alice 14.03.2017 2:10:42 PM 3483 KB

DOC


Název: 17011_př Krycí list.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.03.2017 Ing. Myšková Alice 14.03.2017 2:10:26 PM 45 KB

DOC


Název: 17011_př návrh SoD.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.03.2017 Ing. Myšková Alice 14.03.2017 2:08:59 PM 139 KB

PDF


Název: 17011_př návrh SoD př OP.pdf
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.03.2017 Ing. Myšková Alice 14.03.2017 2:08:32 PM 184 KB

DOC


Název: 17011_př Seznam stavebních prací.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.03.2017 Ing. Myšková Alice 14.03.2017 2:08:06 PM 103 KB

DOC


Název: 17011_př Seznam kovářských prací.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.03.2017 Ing. Myšková Alice 14.03.2017 2:07:51 PM 86 KB

DOC


Název: 17011_př Seznam poddodavatelů.doc
Popis: Předmět veřejné zakázky
14.03.2017 Ing. Myšková Alice 14.03.2017 2:07:37 PM 44 KB
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

PDF


Název: 17011_Vysvětlení ZD.pdf
Popis: Výzva k podání nabídky
22.03.2017 Ing. Myšková Alice 22.03.2017 3:54:49 PM 103 KB