Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZUS: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Územní studie veřejných prostranství ulic Sokolská – Zámečnická

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Územní studie veřejných prostranství ulic Sokolská – Zámečnická
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000099
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: OKR/2017/004
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění je zpracování územní studie veřejných prostranství v MPR Olomouc ulic Sokolská – Zámečnická v souladu s požadavky obecně závazných předpisů a technických norem (jedná se zejména o zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) a v souladu se zadáním územní studie.Aktuální podnět pro zpracování územní studie veřejných prostranství byl vyvolán záměrem řešit tramvajovou trať v těchto ulicích, její rekonstrukci, včetně komunikace a inženýrských sítí. V návaznosti na tento záměr je současně žádoucí navrhnout celkovou koncepci v návaznosti na kontinuum dalších ulic zejména ul. U Hradeb, Slovenská, Kačení a Vodární, jejichž současný stav také neodpovídá poloze v centru města.Cílem studie je řešit celkovou úpravu ulic Sokolská – Zámečnická spolu s tramvajovou tratí a inženýrskými sítěmi a úpravy navazujících ulic, navrhnout vhodné úpravy těchto veřejných prostranství s případnou etapizací a získat kvalitní výchozí podklad pro navazující projektovou dokumentaci. Studie navrhne kvalitní a na okolní území charakterově navazující veřejné prostranství, včetně jeho vybavení, koncepce dopravy a koncepce provozních vazeb.Zpracování územní studie veřejných prostranství bude v souladu se zadáním.
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71320000-7 Technické projektování
71400000-2 Územní plánování a architektura krajiny
Misto plnění VZ: -
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 29.08.2017 09:00
Datum vyhlášení VZ: 03.08.2017

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
66561752 Ing. David Mareš cz 550,000.00 665,500.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

Nejsou zadáni vybraní dodavatelé

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Mgr. Miroslav Pizur
Telefon: 588 488 729
Mobil: 603 882 688
Email: miroslav.pizur@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zrušena
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 17091_výzva.pdf
Popis:
03.08.2017 Mgr. Pizur Miroslav 03.08.2017 10:46:04 AM 3416 KB

DOC


Název: US_VP_Sokolská_Záměčnická_zadání_zaprac_pripominky.doc
Popis:
03.08.2017 Mgr. Pizur Miroslav 03.08.2017 10:46:04 AM 7668 KB

DOC


Název: 17091_smlouva.doc
Popis:
03.08.2017 Mgr. Pizur Miroslav 03.08.2017 10:46:04 AM 7825 KB

DOC


Název: 17091_seznam poddodavatelů.doc
Popis:
03.08.2017 Mgr. Pizur Miroslav 03.08.2017 10:46:04 AM 49 KB

DOC


Název: 17091_příloha č. 1 vyzvy.doc
Popis:
03.08.2017 Mgr. Pizur Miroslav 03.08.2017 10:46:04 AM 90 KB

DOC


Název: 17091_krycí list.doc
Popis:
03.08.2017 Mgr. Pizur Miroslav 03.08.2017 10:46:04 AM 41 KB

DOC


Název: 17091_Čestné prohlášení o základní způsobilosti.doc
Popis:
03.08.2017 Mgr. Pizur Miroslav 03.08.2017 10:46:04 AM 38 KB
Ostatní

PDF


Název: 17091_oznámení o zrušení zadávacího řízení.pdf
Popis:
11.09.2017 Mgr. Pizur Miroslav 11.09.2017 8:09:03 AM 81 KB

PDF


Název: 17091_oznámení o výběru dodavatele.pdf
Popis:
05.09.2017 Mgr. Pizur Miroslav 05.09.2017 8:23:54 AM 84 KB