Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZUS: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Mlýnský potok - cyklostezka, VO

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Mlýnský potok - cyklostezka, VO
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000102
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: OI-PR/2017/017
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu a provedení stavby s následnou inženýrskou činností pro získání územního souhlasu, v rámci akce "Mlýnský potok - cyklostezka, veřejné osvětlení".Bližší informace v přiložené zadávací dokumentaci.V souborové podobě zadávací dokumentace označována interním číslem 17103.Dne 14.08.2017 zadavatel vyměnil přílohu zadávací dokumentace "návrh smlouvy o dílo". Žádáme účastníky, aby při sestavování nabídky použili aktuální dokument.
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71320000-7 Technické projektování
Misto plnění VZ: Olomouc, cyklostezka kolem Mlýnskéh potoka od ulice Jarmily Glazarové po ulici Dolní Hejčínská
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 28.08.2017 11:00
Datum vyhlášení VZ: 09.08.2017

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
45274517 ELTODO, a.s. cz 134,000.00 162,140.00 Detail
44961944 HBH Projekt spol. s r.o. cz 248,600.00 300,806.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 45274517
Název: ELTODO, a.s.
Kód země: cz

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 134,000.00
Cena dle smlouvy s DPH: 162,140.00
Datum podpisu smlouvy: 9/14/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Kamila Vašková
Telefon: 588 488 707
Email: kamila.vaskova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz.

Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění.

Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OI-PR/SOD/002698/2017

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

DOC


Název: 17103_př SoD navrh z 14.08.2017.doc
Popis: 17103_př SoD navrh z 14.08.2017
14.08.2017 Ing.Palíková Alice 14.08.2017 2:29:06 PM 204 KB

PDF


Název: 17103_Vyzva k podani nabidky.pdf
Popis: 17103_Vyzva k podani nabidky
09.08.2017 Ing.Palíková Alice 09.08.2017 9:48:24 AM 705 KB

PDF


Název: 17103_př Mapove podklady.pdf
Popis: 17103_př Mapove podklady
09.08.2017 Ing.Palíková Alice 09.08.2017 9:48:24 AM 1275 KB
Ostatní

PDF

Aktualizováno
Název: 17103_oznámení o výběru.pdf
Popis: 17103_oznámení o výběru
18.09.2017 Ing.Palíková Alice 18.09.2017 8:31:19 AM 182 KB