Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZUS: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > MŠ Nedvědova – energetická opatření, PD

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: MŠ Nedvědova – energetická opatření, PD
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000104
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: OI-PR/2017/018
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, a pro provedení stavby s následnou inženýrskou činností pro získání stavebního povolení.

Projektová dokumentace bude řešit realizaci doporučených úsporných opatření k dosažení doporučené hodnoty
průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy.Bližší informace v přiložené zadávací dokumentaci.

V souborové podobě zadávací dokumentace označována interním číslem 17105. 
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71320000-7 Technické projektování
Misto plnění VZ: Olomouc, část Povel
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 28.08.2017 12:00
Datum vyhlášení VZ: 11.08.2017

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
25388606 MR Design CZ, s.r.o. cz 550,500.00 665,000.00 Detail
24836117 DESKRIPTO s.r.o. cz 467,000.00 565,070.00 Detail
29453968 M&B eProjekce s.r.o. cz 266,000.00 321,860.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 29453968
Název: M&B eProjekce s.r.o.
Kód země: cz

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 266,000.00
Cena dle smlouvy s DPH: 321,860.00
Datum podpisu smlouvy: 9/4/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Vašica
Telefon: 588 488 702
Email: ladislav.vasica@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz.

Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění.

Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OI-PR/SOD/002609/2017

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 17105_Výzva k podání nabídky.pdf
Popis: 17105_Výzva k podání nabídky
11.08.2017 Ing.Palíková Alice 11.08.2017 6:29:39 AM 764 KB

DOC


Název: 17105_př SoD návrh.doc
Popis: 17105_př SoD návrh
11.08.2017 Ing.Palíková Alice 11.08.2017 6:29:39 AM 213 KB

PDF


Název: 17105_př výtah z Energetického posudku MŠ Nedvědova.pdf
Popis: 17105_př výtah z Energetického posudku MŠ Nedvědova
11.08.2017 Ing.Palíková Alice 11.08.2017 6:29:39 AM 1368 KB
Ostatní

PDF


Název: 17105_oznámení o výběru.pdf
Popis: 17105_oznámení o výběru
06.09.2017 Ing.Palíková Alice 06.09.2017 11:46:27 AM 68 KB