Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZUS: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Na Vozovce – propojení Kmochovy a Foerstrovy, PD

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Na Vozovce – propojení Kmochovy a Foerstrovy, PD
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000105
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: OI-PR/2017/019
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace k návrhu cyklostezky, pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro provedení stavby s následnou inženýrskou činností. V rámci akce "Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy".

Bližší informace v přiložené zadávací dokumentaci.

V souborové podobě zadávací dokumentace označována interním číslem 17106.
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71320000-7 Technické projektování
Misto plnění VZ: Olomouc, ulice Na Vozovce
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 08.09.2017 10:00
Datum vyhlášení VZ: 14.08.2017

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
44961944 HBH Projekt spol. s r.o. cz 372,700.00 450,967.00 Detail
25564901 PK OSSENDORF s.r.o. cz 800,000.00 968,000.00 Detail
74276361 Ing. Linda Smítalová cz 309,800.00 374,858.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 74276361
Název: Ing. Linda Smítalová
Kód země: cz

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 309,800.00
Cena dle smlouvy s DPH: 374,858.00
Datum podpisu smlouvy: 9/21/2017

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Hana Zubalíková
Telefon: 588 488 703
Email: hana.zubalikova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Doplňující informace: Text uzavřené smlouvy o dílo (včetně následných uzavřených dohod) prezentován dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění v "registru smluv". Viz URL: https://smlouvy.gov.cz.

Způsob a forma uveřejnění je stanovena tímto zákonem, včetně prováděcích předpisů v platném znění.

Pro zjištění skutečného stavu smluvních závazků plynoucích z tohoto zadávacího řízení, je nutné shlédnout tento registr smluv.

Číslo smlouvy zadavatele: OI-PR/SOD/002778/2017

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 17106_Vyzva k podani nabidky.pdf
Popis: 17106_Vyzva k podani nabidky
14.08.2017 Ing.Palíková Alice 14.08.2017 11:13:54 AM 754 KB

DOC


Název: 17106_př SoD návrh.doc
Popis: 17106_př SoD návrh
14.08.2017 Ing.Palíková Alice 14.08.2017 11:13:54 AM 208 KB

PDF


Název: 17106_př IZ06.A.1 Průvodní zpráva.pdf
Popis: 17106_př IZ06.A.1 Průvodní zpráva
14.08.2017 Ing.Palíková Alice 14.08.2017 11:13:54 AM 376 KB

RAR


Název: 17106_př IZ06.B.2 Koordinační situace - var 1 - A.rar
Popis: 17106_př IZ06.B.2 Koordinační situace - var 1 - A
14.08.2017 Ing.Palíková Alice 14.08.2017 11:13:54 AM 6078 KB
Ostatní

PDF

Aktualizováno
Název: 17106_oznámení o výběru dodavatele.pdf
Popis: 17106_oznámení o výběru dodavatele
22.09.2017 Ing.Palíková Alice 22.09.2017 11:26:35 AM 66 KB