Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZUS: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Hřbitov Nová Ulice - revitalizace ve prospěch parku

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Hřbitov Nová Ulice - revitalizace ve prospěch parku
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000108
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: OI-PR/2017/020
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace DUR, DSP a DPS s následnou inženýrskou činností pro získání potřebných povolení v souladu s platnou legislativou v rámci akce s názvem: „Hřbitov Nová Ulice – revitalizace ve prospěch parku“. Projektová dokumentace bude řešit v k.ú. Nová Ulice na pozemcích p.č. 220/1, 219/4, 219/5 a na části pozemku 631/1 přestavbu horní části hřbitova na parkovou zeleň, obnovu zeleně – ošetření, kácení a nová výsadba dřevin, vybudování zpevněných ploch a cestní sítě, osazení mobiliáře a dalšího vybavení parku, oprava stávající cihlové zdi včetně výměny pálené krytiny, doplnění a oprava osvětlení (nutno ověřit stav připojení k NN), doplnění nové zdi z lícových cihel v kombinaci se železobetonovými hlavicemi, ošetření zdí nátěrem antivandal, vybudování nového oplocení z pozinkovaného pletiva se sloupky včetně vysazení živého plotu a vybudování nové ocelové brány. Ve studii zmiňované začlenění márnice a domu správce nebude předmětem řešení této PD. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s požadavky zadavatele. Součástí PD budou potřebné průzkumy např. sondy k ověření stopy ukládání ostatků zemřelých

a zaměření stávajícího stavu v rozsahu nutném pro realizaci akce.
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71320000-7 Technické projektování
Misto plnění VZ: Olomouc, k.ú. Nová Ulice
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 490 000
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 06.09.2017 12:00
Datum vyhlášení VZ: 22.08.2017

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Martina Koníčková
Telefon: 588 488 713
Email: martina.konickova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zveřejněna - vyhlášena
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: Oprava zdi hřbitov Nová Ulice.pdf
Popis:
23.08.2017 Mgr.Mičková Kateřina 23.08.2017 7:22:04 AM 2012 KB

PDF


Název: Výzva k podání nabídky_hřbitov_revitalizace_park.pdf
Popis:
22.08.2017 Mgr.Mičková Kateřina 22.08.2017 10:19:58 AM 872 KB

PDF


Název: studie Revitalizace hřbitov_park.pdf
Popis:
22.08.2017 Mgr.Mičková Kateřina 22.08.2017 10:19:58 AM 11379 KB

DOC


Název: Návrh SOD hřbitov_revitalizace_park.doc
Popis:
22.08.2017 Mgr.Mičková Kateřina 22.08.2017 10:19:58 AM 233 KB

DOC


Název: Kalkulace ceny dle sazebníku UNIKA.doc
Popis:
22.08.2017 Mgr.Mičková Kateřina 22.08.2017 10:19:58 AM 49 KB