Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > ZŠ Mozartova - hřiště

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: ZŠ Mozartova - hřiště
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: OI/2017/027
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, které spočívají v realizaci velkého a malého víceúčelového hřiště, jenž jsou umístěny na ploše starších hřišť, rovněž běžecká dráha s doskočištěm pro skok daleký je situována v původním místě. Starší asfaltové plochy, které se nacházejí mimo hranice nových sportovišť, budou vybourány, naopak v chybějících místech, hlavně v rozích hřišť, budou doplněny v celé skladbě podloží. Dále bude vybudován chodník, který propojí nový vstup z ulice se vstupem do objektu školy. Mezi velkým hřištěm a objektem školy budou umístěny herní prvky pro děti. V areálu bude také umístěno hřiště pro hru petangue

a hřiště pro hru v kuličky. Prostor doplňují lavičky, opěrná zídka, odpadkové koše, jeden sloup veřejného osvětlení a kamerový systém. Volné plochy mezi sportovními plochami budou doplněny trávníky a výsadbou nových stromů. K odclonění hluku a prachu z blízké frekventované silnice budou podél plotu u Foerstovy ulice provedeny terénní úpravy za účelem změny modelace terénu, aby se herní plochy situovaly níž za hradbu izolační zeleně. Posléze zde bude provedena výsadba mohutnějšího živého plotu. Sportovní plochy budou ve vybraných úsecích lemovány ochranným 4m vysokým oplocením. Povrch víceúčelových hřišť bude provedený z EPDM ve vícebarevném provedení s permanentním lajnováním herních ploch pro jednotlivé druhy sportu.
Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45212221-1 Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
37535200-9 Vybavení hřišť
34928510-6 Sloupy pouličního osvětlení
45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Misto plnění VZ: Areál Základní školy Mozartova 48, 779 00 Olomouc.Areál Základní školy Mozartova 48, 779 00 Olomouc.
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 7 067 077
Druh VZ dle hodnoty: podlimitní
Lhůta pro podání nabídek do: 08.02.2018 09:00
Datum vyhlášení VZ: 02.01.2018

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o. cz 6,396,298.48 7,739,521.16 Detail
47671416 NOSTA, s.r.o. cz 6,066,000.00 7,339,860.00 Detail
01469975 RED BERRY, SE cz 5,535,258.93 6,697,663.71 Detail
60838744 STRABAG a.s. cz 5,573,630.63 6,744,093.06 Detail
27967638 VYSSPA Sports Technology s.r.o. cz 6,619,456.55 8,009,542.43 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 01469975
Název: RED BERRY, SE
Kód země: cz

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 5,535,258.93
Cena dle smlouvy s DPH: 6,697,663.71
Datum podpisu smlouvy: 4/13/2018

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Mgr. Kateřina Mičková
Telefon: 588 488 722
Email: katerina.mickova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

RAR


Název: Formuláře.rar
Popis:
02.01.2018 Mgr.Mičková Kateřina 02.01.2018 3:07:48 PM 47 KB

RAR


Název: PD.rar
Popis:
02.01.2018 Mgr.Mičková Kateřina 02.01.2018 3:07:48 PM 68265 KB

DOC


Název: SOD_17112_ZŠ Mozartova - hřiště_final.doc
Popis:
02.01.2018 Mgr.Mičková Kateřina 02.01.2018 3:07:48 PM 241 KB

XLS


Název: Souhrnná cenová nabídka ZŠ Mozartova hřiště SO 01 - SO 09.xls
Popis:
02.01.2018 Mgr.Mičková Kateřina 02.01.2018 3:07:48 PM 35 KB

XLS


Název: Soupis prací ZŠ Mozartova - hřiště SO 01 - SO 09 [zadání].xls
Popis:
02.01.2018 Mgr.Mičková Kateřina 02.01.2018 3:07:48 PM 977 KB

XLS


Název: Soupis prací ZŠ Mozartova - hřiště - výsadba [zadání].xls
Popis:
02.01.2018 Mgr.Mičková Kateřina 02.01.2018 3:07:48 PM 174 KB

PDF


Název: Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny (19.1.2017).pdf
Popis:
02.01.2018 Mgr.Mičková Kateřina 02.01.2018 3:07:48 PM 529 KB

PDF


Název: VOP 1.10.2016.pdf
Popis:
02.01.2018 Mgr.Mičková Kateřina 02.01.2018 3:07:48 PM 746 KB
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

PDF


Název: SOD_17112_bez příloh.pdf
Popis:
16.04.2018 Mgr.Mičková Kateřina 16.04.2018 9:03:09 AM 3776 KB
Ostatní

PDF


Název: 17112 Oznámení o výběru dodavatele.pdf
Popis:
28.02.2018 Mgr.Mičková Kateřina 28.02.2018 3:29:25 PM 115 KB
Vysvětlení, změna, nebo doplnění zadávací dokumentace

PDF


Název: 17112 Oznámení o doplnění ZD.pdf
Popis:
25.01.2018 Mgr.Mičková Kateřina 25.01.2018 1:29:47 PM 220 KB

PDF


Název: 17112 Oznámení o změně ZD.pdf
Popis:
17.01.2018 Mgr.Mičková Kateřina 17.01.2018 2:56:22 PM 152 KB

PDF


Název: 17112 Výzva k podání nabídky.pdf
Popis:
02.01.2018 Mgr.Mičková Kateřina 02.01.2018 3:07:48 PM 5342 KB