Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Švýcarské nábřeží - opěrná zeď, PD IV.

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Švýcarské nábřeží - opěrná zeď, PD IV.
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000003
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: OI-PR/2018/003
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace sanace zemní opěrné zdi a z toho vyplývající opravy přilehlého ocelového zábradlí a chodníku ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby s následnou inženýrskou činností pro získání stavebního povolení v souladu s platnou legislativou v rámci akce s názvem „Švýcarské nábřeží – opěrná zeď“. Projektová dokumentace (PD) bude řešit návrh sanace zemní opěrné zdi, která byla zrealizována v rámci Tramvajové trati Nové Sady v období 2012 – 2013 podél Mlýnského potoka na dnes tzv. Švýcarském nábřeží. Opěrná zeď byla vybudována jako zemní těleso vyztužené plastovou mříží GEOMAT vč. umístění ocelového trubkového zábradlí na její vnější hraně. Opěrná zeď vytvořila podkladní zemní těleso pro následně vybudovaný chodník a cyklostezku. Po realizaci a uvedení stavby Tramvajové trati Nové Sady do provozu, došlo následkem sednutí opěrné zdi k výraznému vychýlení zábradlí a zádlažby chodníku k Mlýnskému potoku.

Návrh sanace opěrné zdi, zábradlí a chodníku má za cíl zamezit či maximálně eliminovat postupné sedání opěrné zdi a podkladních vrstev a umožnit bezpečné užívání stavby i s ohledem na značný pohyb pěších a cyklistů. Návrh sanace může zpracovat pouze organizace, která má zkušenosti s projekční přípravou staveb obdobného charakteru, případně realizací sanačních opatření, pro kterou PD dle podmínek zadání zpracuje její smluvní partner.
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71320000-7 Technické projektování
Misto plnění VZ: Olomouc, Švýcarské nábřeží
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 07.02.2018 10:00
Datum vyhlášení VZ: 11.01.2018

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
45186677 Doležel Petr, Ing. cz 201,200.00 243,452.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 45186677
Název: Doležel Petr, Ing.
Kód země: cz

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 201,200.00
Cena dle smlouvy s DPH: 243,452.00
Datum podpisu smlouvy: 2/15/2018

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Kamila Vašková
Telefon: 588 488 703
Email: kamila.vaskova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Smlouva o dílo (včetně případných dodatků) byla uveřejněna v Registru smluv https://smlouvy.gov.cz/

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: Výzva k podání nabídky.pdf
Popis:
11.01.2018 Mgr. Kučera Jakub 11.01.2018 12:10:25 PM 936 KB

ZIP


Název: fotodokumentace současného stavu.zip
Popis:
11.01.2018 Mgr. Kučera Jakub 11.01.2018 12:10:25 PM 1135 KB

ZIP


Název: vybrané části z PD.zip
Popis:
11.01.2018 Mgr. Kučera Jakub 11.01.2018 12:10:25 PM 1845 KB

DOC


Název: Návrh SOD.doc
Popis:
11.01.2018 Mgr. Kučera Jakub 11.01.2018 12:10:25 PM 215 KB
Ostatní

PDF


Název: Oznámení o výběru dodavatele.pdf
Popis:
09.02.2018 Mgr. Kučera Jakub 09.02.2018 8:23:04 AM 290 KB